Kärkiohjauksella nopeutetaan puutavarakuormaimen käytön oppimista

04.12.2022 11:00

karkiohjaus-puutavarakuorman-kayton-oppiminen-opt.jpg

Metsätehon tutkimuksessa vertailtiin puutavara-auton puutavarakuormaimen ohjainlaitteiden käytön oppimista ja kuormaustyön tuottavuutta.

Vertailtavina ohjainlaitteina olivat mekaaninen nelivipuohjaus kahdella polkimella, sähköinen kaksivipuohjaus ja kärkiohjaus. Tutkimus antoi selvän viitteen, että puutavara-autojen kuormaimissa olisi kannattavaa siirtyä sähköisesti esiohjattuihin ohjainlaitteisiin ja kärkiohjaukseen.

Puutavara-autoissa on yleensä varusteena hydraulinen kuormain, jota käytetään työvuoron aikana kuormaamiseen 1-10 kertaa riippuen kuormattavasta puutavaralajista, kuljetusmatkasta ja työvuoron pituudesta. Täysperävaunullisen puutavara-auton kuormaamiseen kuluu aikaa noin 20-50 minuuttia riippuen kuormattavasta puutavaralajista. Näin ollen puutavaran kuormaaminen, ja purkupaikasta riippuen myös purkaminen, on kuljettamisen ohella oleellinen osa puutavara-auton kuljettajan työtä. Haasteena kuormaimen käytön oppimisessa on ollut sen hitaus, sillä perinteiset ohjausjärjestelmät ovat motorisesti haastavia käyttää.

Ohjausjärjestelmät kuormaimissa voivat olla mekaanisia tai esiohjattuja. Suosittuja ohjausjärjestelmiä ovat edelleen mekaaniset järjestelmät, joissa on kaksi tai neljä käsivipua yhdistettynä kahteen jalkapolkimeen. Esiohjatuissa kuormaimissa ei yleensä ole käytössä jalkapolkimia, vaan ohjaus tapahtuu kahden sauvaohjaimen avulla. Uusimpana ohjainmuotona puutavarakuormaimissa on kärkiohjaus, jossa puutavarakouraa ohjataan hydraulisten sylinterikohtaisten liikkeiden sijaan horisontaalisesti ja vertikaalisesti, jolloin tietokone hoitaa yksittäisten sylintereiden säädön kuljettajan haluamaan suuntaan. Tämä alentaa kuljettajan motorisen osaamisen vaatimusta ja nopeuttaa kuormaimen käytön oppimista.

Tässä tutkimuksessa seurattiin nostureiden ohjainlaitteiden käytön oppimista ja tuottavuutta aikuisopiskelijaryhmällä simulaattoritutkimuksena. Tutkimus tehtiin Savon ammattiopiston simulaattoreilla Kuopiossa. Vertailtavat ohjainlaitteet olivat mekaaninen nelivipu kahdella jalkapolkimella, sähköinen kaksivipuohjaus ja uutuutena Keslan valmistama kärkiohjaus. Seurannassa opiskelijaryhmä suoritti harjoitustehtäviä kolmena eri kertana kuukauden välein. Tuloksista havaittiin, että kärkiohjauksella aloittelevien kuljettajien lähtötaso oli huomattavasti korkeampi kuin mekaanisella ohjaustavalla. Lisäksi puomin kulkema matka oli kärkiohjauksella selvästi pienin. Tutkimuksessa havaittiin myös, että muilla ohjaustavoilla kärkiohjauksen tuottavuustasoa ei saavutettu koko tutkimusjakson aikana.

Julkaisut:

Metsätehon tuloskalvosarja 10/2022: Puutavara-auton kuormaimen ohjaustavan vaikutus kuormaustyön oppimiseen ja tuottavuuteen

28.01.2023 15:00Täysin kotimainen autohakkuripaketti Hakevelhoille
27.01.2023 21:00KATSO TÄSTÄ 27.1. LÄHETYS - Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa metsäkone-, maarakennus- ja kuljetusalan tuoreet kuulumiset
27.01.2023 10:36Kalatalous: Suomen silakkasaalis oli edelleen niukka - rannikolta saatiin hyvin ahventa ja muikkua
27.01.2023 10:00Nimitykset: Rami Keinänen GLi Express Oy:n toimitusjohtajaksi
26.01.2023 14:09Tulevaisuuden biokiertotalous arvostaa raaka-aineita ja tähtää niiden kokonaisvaltaiseen hyödyntämiseen
26.01.2023 10:12Sähköautot: Suomalaisia latausratkaisuja Eurooppaan ja Afrikkaan
25.01.2023 14:37Nicola ja Allison yhteistyöhön
24.01.2023 18:00FPT Industrialin 13-litrainen vetypolttomoottori valjastettu kaupalliseen käyttöön
24.01.2023 16:00Savonlinnalaiselle hakkuukoneenkuljettaja Mikko Honkaselle "Työyhteisön hyvä tyyppi" -stipendi
24.01.2023 10:09Vanhuuseläkkeelle siirtyminen myöhentynyt merkittävästi aikaisemmasta

Siirry arkistoon »