Liito-oravatiedot on päivitetty Metsään.fi-palveluun

25.11.2022 11:00

liito_orava.jpg

Liito-orava on yksi uhanalaisista metsälajeista, jonka esiintymisellä voi olla vaikutusta metsien käsittelyyn. Lajin lisääntymis- ja levähdyspaikkaa ei saa hävittää eikä heikentää. Metsänomistaja voi tarkistaa metsätilalleen merkityt tiedossa olevat liito-oravahavainnot Metsään.fi-palvelusta. Palveluun on nyt päivitetty ajantasaiset ja vahvistetut liito-oravatiedot.   

Liito-orava on luonnonsuojelulailla suojeltu metsissä elävä yöaktiivinen nisäkäs. Se rakentaa pesänsä yleensä haavan koloon, oravan risupesään tai pönttöön.  

Metsänomistajan ja hakkuuoikeuden haltijan vastuulla on varmistaa, että liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkaa ei hävitetä eikä heikennetä.  Alueellinen ELY-keskus valvoo, kuinka liito-orava otetaan huomioon metsätalouden toimenpiteissä. Tapio on tuottanut metsänomistajien ja toimijoiden käyttöön neuvontamateriaalia liito-oravan huomioimisesta metsänkäytön yhteydessä.   

Metsään.fi-palvelussa ainoastaan viranomaisten vahvistamat liito-oravatiedot  

Metsäkeskus lähettää tiedossaan olevien liito-oravan levähdys- ja lisääntymispaikkojen läheisyyteen osuvista metsänkäyttöilmoituksista tiedon maanomistajalle, tiedossaan olevalle hakkuuoikeuden haltijalle sekä alueelliselle ELY-keskukselle.   

– Metsänomistaja voi tarkistaa metsätilalleen merkityt liito-oravahavainnot Metsään.fi-palvelusta, jonne Metsäkeskus on juuri päivittänyt ajantasaiset tiedot. On huomattava, että palvelussa on ainoastaan viranomaisten vahvistamia liito-oravatietoja, kertoo johtava luontotiedon asiantuntija Miia Saarimaa Suomen metsäkeskuksesta.  

Metsäkeskus saa nykyisin liito-oravatiedot Lajitietokeskukselta. Yksi Lajitietokeskuksen palveluista on Laji.fi-palvelu, jossa on erilliset käyttöliittymät sekä suurelle yleisölle, että viranomaisasiakkaille. Palvelussa on paljon havaintotietoa tarjolla, mutta Metsäkeskuksen liito-oravatiedot perustuvat Metsähallituksen ylläpitämään LajiGIS-aineistoon.   

– Aineisto ei välttämättä sisällä tietoa kaikista liito-oravakohteista. Jos maastossa havaitaan liito-oravan lisääntymis- tai levähdyspaikka, vaikuttaa se metsänkäyttöön. Liito-orava on suojeltu, vaikka viranomaisella ei olisi tietoa sen esiintymisestä. Viime kädessä vastuu on hakkuuoikeuden haltijalla, muistuttaa projektipäällikkö Susanna Rokkanen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.  

Metsänomistaja voi tarkistaa eri lajihavaintoja Laji.fi-palvelusta  

Havaintoja liito-oravista ja muista uhanalaisista lajeista voivat kaikki käydä katsomassa Laji.fi-sivustolta. Sivustolla on sekä viranomaisten vahvistamia että kansalaisten ilmoittamia havaintoja. Joidenkin arkaluonteisten lajien paikkatiedot on karkeistettu yhden tai viiden kilometrin ruudun tarkkuudelle.     

Arkaluonteisten eli sensitiivisten lajien luettelo löytyy Laji.fi-sivustolta etusivun alaosasta kohdasta: Tiedonhallinta – Sensitiivinen lajitieto.  

27.01.2023 21:00KATSO TÄSTÄ 27.1. LÄHETYS - Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa metsäkone-, maarakennus- ja kuljetusalan tuoreet kuulumiset
27.01.2023 10:36Kalatalous: Suomen silakkasaalis oli edelleen niukka - rannikolta saatiin hyvin ahventa ja muikkua
27.01.2023 10:00Nimitykset: Rami Keinänen GLi Express Oy:n toimitusjohtajaksi
26.01.2023 14:09Tulevaisuuden biokiertotalous arvostaa raaka-aineita ja tähtää niiden kokonaisvaltaiseen hyödyntämiseen
26.01.2023 10:12Sähköautot: Suomalaisia latausratkaisuja Eurooppaan ja Afrikkaan
25.01.2023 14:37Nicola ja Allison yhteistyöhön
24.01.2023 18:00FPT Industrialin 13-litrainen vetypolttomoottori valjastettu kaupalliseen käyttöön
24.01.2023 16:00Savonlinnalaiselle hakkuukoneenkuljettaja Mikko Honkaselle "Työyhteisön hyvä tyyppi" -stipendi
24.01.2023 10:09Vanhuuseläkkeelle siirtyminen myöhentynyt merkittävästi aikaisemmasta
24.01.2023 9:31Tilastot: Teollisuuspuun kauppa - joulukuu 2022

Siirry arkistoon »