ETLA: Koneet, laitteet ja metallituotteet puskevat vielä ylöspäin, mutta - meillä on aika hyvä käsitys, miksi Suomi on vajoamassa taantumaan?

22.11.2022 9:01

etlalogo.jpg

Muuta Eurooppaa selvästi rivakammin Suomessa kasvavat tänä vuonna koneiden ja laitteiden sekä metallituotteiden valmistus, todetaan tänään julkaistussa Etlan Toimialakatsauksessa. Koneissa ja laitteissa tuotanto nousi tammi-elokuussa vuoden takaisesta yli kymmenen prosenttia ja metallituotteissa liki viisitoista. Useiden toimialojen positiivisesta kehityksestä huolimatta laskusuhdanne on Suomessa jo alkanut ja talous ajautuu taantumaan hyvin pian, arvioi Etla.

Syksyn Suhdanne-ennusteessa Etla arvioi Suomen ajautuvan lievään taantumaan kuluvan vuoden lopussa ja ensi vuoden bkt:n kasvu jää nollan tuntumaan. Tekninen taantuma tarkoittaa bruttokansantuotteen supistumista kahdella peräkkäisellä vuosineljänneksellä. Vuonna 2024 kasvua kertyy jälleen 1,7 prosenttia.

‒ Vaikuttaa siltä, että talouden laskusuhdanne on alkanut. Euroalueen talous kasvoi vielä loppukesästä, mutta sen todennäköinen supistuminen vuoden lopussa aiheuttaa lisää ongelmia Suomelle. Samaan aikaan, inflaation myötä, kotitalouksien kulutuskysyntä vähenee. Kun tähän lisätään kysynnän väheneminen keskeisillä vientimarkkinoilla, meillä on aika hyvä käsitys siitä, miksi Suomi on vajoamassa taantumaan, toteaa Etlan ennustepäällikkö Päivi Puonti.

Suomen teollisuuden tuotos kasvaa vielä tänä vuonna liki neljä prosenttia ja ensi vuonnakin puolitoista prosenttia. Erityisesti koneiden ja laitteiden valmistus on noussut meillä muuta Eurooppaa rivakammin, ja tuotanto lisääntyi tammi-elokuussa 11 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. EU27-maissa lisäystä kertyi keskimäärin 4,6 prosenttia. Koneiden ja laitteiden vienti Suomesta Venäjälle laski arvoltaan neljänneksen viimevuotisesta.

Valoisat näkymät telakoilla ja autoteollisuudessa 

Myös metallituotteissa Suomi on muuta Eurooppaa edellä. EU27-maissa tuotanto lisääntyi reilun prosentin tammi-elokuussa, Suomessa taas liki viisitoista prosenttia. Kulkuneuvojen ja telakoiden osalta tilanne näyttää niin ikään positiiviselta.

‒ Ennusteemme mukaan kulkuneuvojen viennin määrä kasvaa viiden prosentin tahtia kahden seuraavan vuoden ajan. Tosin moottoriajoneuvojen valmistus ja vienti vähenevät tilapäisesti tänä vuonna, kun mallit vaihtuvat. Telakoidenkin tilauskanta on hyvä, vaikkakin EU:n Venäjän vastaiset pakotteet pysäyttävät yhden tilauksen, kertoo Etlan tutkija Birgitta Berg-Andersson.

EU:ssa yli puolet uusista henkilöautoista on yhä bensiini- ja dieselautoja, mutta Uudenkaupungin autotehtaalla panostetaan jatkossa sähköautojen tuotantoon.

Paperiteollisuutta painaa lakko ja Venäjän hyökkäyssota 

Paperiteollisuuden (ml. kartonki ja sellu) viennin määrä supistuu tänä vuonna noin 13 prosenttia. Laskuun vaikuttaa pääosin alkuvuoden lakko, mutta myös Venäjän Ukrainassa aloittama hyökkäyssota näkyy vientiluvuissa. EU27-maissa paperiteollisuuden tuotanto kasvoi tammi-elokuussa, mutta Suomessa, Ruotsissa, Saksassa ja Ranskassa tuotantomäärät olivat laskussa. Sen sijaan puutavarateollisuuden tuotanto lisääntyi Suomessa 12 prosenttia vuodentakaisesta, vaikka useissa EU-maissa tuotantomäärät kääntyivät jo keväällä laskusuuntaan.

Sahatavaran kysyntää heikentää lähivuosina Euroopassa hitaasti kasvava rakentaminen. Suomessa rakennusalan viime vuoden hyvä kehitys kantaa vielä kuluvalle vuodelle, tosin näkymiä varjostavat jo saatavuusongelmat ja kasvavat kustannukset. Puutuoteteollisuuden ennennäkemättömän korkeat vientihinnat kääntyivät heinäkuussa laskuun, mutta olivat silti tammi-elokuussa 36 prosenttia viimevuotista korkeammalla. Toimialan viennin määrä on jo vähentynyt tuntuvasti.

Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden vientihinnat kohosivat tammi-elokuussa 46 prosenttia vuoden takaisesta, mutta kääntyivät puolitoista vuotta kestäneen voimakkaan nousun jälkeen laskusuuntaan elokuussa. Alan viennin määrä supistuu noin 5 prosenttia tänä vuonna.

Kansainvälinen matkustus ei ole toipunut koronapandemiasta

Yksityisten palvelualojen tuotannon määrä kasvaa Etlan ennusteen mukaan tänä vuonna keskimäärin reilut kolme prosenttia eli vähemmän kuin viime vuonna. Ensi vuonna kasvu hidastuu vajaaseen kahteen prosenttiin – ennen uutta vahvistumista vuonna 2024.

Majoitus- ja ravitsemisala toipuu tänä vuonna koronapandemiasta, joskaan turismi Suomessa ei ole täysin elpynyt. Kansainvälisen matkustamisen palautuminen kestänee vuoteen 2024 asti.

Kaupan ala on pandemian jälkeen, hintojen nousun ja saatavuusongelmien vuoksi sopeutunut tänä vuonna alaspäin. Uuteen kasvuun päästään vasta vuonna 2024.

05.12.2022 9:15Sähköautot: Mercedes-Benzin T-sarja laajenee täyssähköversiolla
05.12.2022 9:00Talkooväki antoi Scanialle valoisan jouluilmeen
04.12.2022 11:00Kärkiohjauksella nopeutetaan puutavarakuormaimen käytön oppimista
02.12.2022 22:23KATSO TÄSTÄ VIIKON 48/2022 LÄHETYS - Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa metsä-, maarakennus- ja kuljetusalan tuoreet kuulumiset
02.12.2022 9:30Sopiiko Ford Mustang Mach-EGT pitkän matkan ajoon - pääseekö yhdellä latauksella Helsingistä Vaasaan?
02.12.2022 7:00Raskone toimii nyt uuden brändin alla
01.12.2022 12:00Tavara-autojen ensirekisteröinnit kasvussa - henkilöautojen rekisteröinnit takamatkalla
01.12.2022 11:42Sähköautot: Täyssähköisten henkilöautojen hankintatuen hakuaika päättyy vuoden lopussa - Paketti- ja kuorma-autojen hankintatuki jatkuu vuoden 2024 loppuun asti
01.12.2022 10:32Sähköautot: ABC-latausverkosto laajenee Pohjois-Savoon
01.12.2022 9:47Uusia jäseniä Puutuoteteollisuudelle

Siirry arkistoon »