Pääpuulajien tilavuusmallit on päivitetty

03.10.2022 10:00

lankkuuuuuuu.jpg

Lähes kaikissa puuston määrään ja kehitykseen liittyvissä laskelmissa tarvitaan puiden tilavuusmalleja. Esimerkkejä tällaisista laskelmista ovat eri toimijoiden laatimat metsäsuunnitelmat, Luonnonvarakeskuksen toteuttamat valtakunnan metsien inventointi sekä kaikki hakkuumahdollisuuksiin ja hiilensidontaan liittyvät laskelmat.

Yleisimmin tarvitaan mallia, jolla voidaan laskea puun rungon tilavuus sen läpimitan ja pituuden avulla.

Luonnonvarakeskus on julkaissut uudet puiden runkojen tilavuuden laskentaan käytetyt mallit

Suomessa on käytetty vuodesta 1982 lähtien Jouko Laasasenahon väitöskirjassaan julkaisemia malleja. Ne perustuvat 60- ja 70-lukujen vaihteessa kiipeämällä mitattuihin runkoihin. Vuosien saatossa muun muassa metsänhoitomenetelmät ja puiden jalostus ovat vaikuttaneet puiden runkojen muotoon. Aikaisemmat tutkimukset ovat myös antaneet viitettä siitä, että puiden runkomuoto vaihtelee alueittain. Siksi on syntynyt tarve päivittää mallit uusien aineistojen avulla ja nykyaikaisilla menetelmillä. Metsätalouden laskentajärjestelmissä päänvaivaa on aiheuttanut se, että vanhat mallit ovat toimineet epäloogisesti lyhyillä puilla. Uusien mallien aineistona käytettiin Laasasenahon aineiston lisäksi 1990-luvulla kaatokoepuista mitattua VAPU-aineistoa ja vuoden 2018 jälkeen maalaserkeilauksella kerättyä aineistoa. 

Alueelliset ja maaperästä johtuvat erot näkyvät runkomuodossa

Uudet mallit perustuvat oletukseen muuttuvasta muotoluvusta. Muotoluku kuvaa rungon tilavuutta suhteessa sellaisen sylinterin tilavuuteen, jonka pohjan läpimitta ja korkeus vastaavat puun pohjan läpimittaa ja pituutta. Mallit kuvaavat muotoluvun vaihtelua puiden välillä rungon koon, maaperän (suo vai kangas) ja alueen lämpösumman avulla. Myös muotoluvun vaihtelu käytettyjen aineistojen välillä kuvattiin. Uusissa malleissa muotoluku ei voi koskaan ylittää ykköstä, joka vastaa sylinterin muotoista runkoa. Vanhoissa malleissa muotoluvulla ei ollut ylärajaa.  

Myös vanhat läpimittaan ja pituuteen sekä läpimittaan, pituuteen ja kuuden metrin korkeudelta mitattuun läpimittaan perustuvat mallit päivitettiin uuden aineiston perusteella. Näissäkin malleissa huomioidaan runkojen muodon vaihtelu maaperäluokkien, alueiden ja aineistojen välillä. Kuuden metrin läpimittaa hyödyntävässä mallissa kasvupaikka ja lämpösumma eivät vaikuta rungon tilavuuteen niin paljon kuin pelkästään läpimittaan ja pituuteen perustuvissa malleissa, joten alueelliset ja maaperästä johtuvat erot näkyvät hyvin kuuden metrin läpimitassa. Lämpösumman vaikutus runkomuotoon on sitä suurempaa, mitä pohjoisemmaksi mennään. 

Rungot aiempaa solakampia

Puiden runkomuoto oli muuttunut kaikilla puulajeilla. Rungot ovat muuttuneet aiempaa solakammiksi. Muutos näkyy erityisesti puiden tyviosissa, jotka eivät ole nykyisin niin kartiomaisia kuin aiemmin. 

Uusien mallien merkitystä arvioitiin laskemalla valtakunnan metsien 11 inventoinnin koepuille tilavuudet kaikkien kolmen aineiston malleilla. Uusimpaan aineistoon perustuvalla mallilla laskettu kokonaistilavuus oli 1.4% pienempi kuin Laasasenahon aineistoon perustuvilla malleilla. Selkeä ero tilavuuksissa kertoo, että uudet mallit on syytä ottaa käyttöön laskentajärjestelmissä.

05.12.2022 10:30Tuleva eSprinter tarjoaa 475 kilometrin toimintamatkan
05.12.2022 10:11Valmet laajentaa laadunhallinnan tarjoomaansa kahdella uudella skannerilla
05.12.2022 9:15Sähköautot: Mercedes-Benzin T-sarja laajenee täyssähköversiolla
05.12.2022 9:00Talkooväki antoi Scanialle valoisan jouluilmeen
04.12.2022 11:00Kärkiohjauksella nopeutetaan puutavarakuormaimen käytön oppimista
02.12.2022 22:23KATSO TÄSTÄ VIIKON 48/2022 LÄHETYS - Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa metsä-, maarakennus- ja kuljetusalan tuoreet kuulumiset
02.12.2022 9:30Sopiiko Ford Mustang Mach-EGT pitkän matkan ajoon - pääseekö yhdellä latauksella Helsingistä Vaasaan?
02.12.2022 7:00Raskone toimii nyt uuden brändin alla
01.12.2022 12:00Tavara-autojen ensirekisteröinnit kasvussa - henkilöautojen rekisteröinnit takamatkalla
01.12.2022 11:42Sähköautot: Täyssähköisten henkilöautojen hankintatuen hakuaika päättyy vuoden lopussa - Paketti- ja kuorma-autojen hankintatuki jatkuu vuoden 2024 loppuun asti

Siirry arkistoon »