Metsäkoneiden ajouraverkostojen luokittelu tuottaa uutta tietoa ajourien suunnitteluun ja käyttöön

21.09.2022 18:33

Tuloskalvosarja-6-2022-min.jpg

Metsäkoneiden ajouraverkostojen suunnitteluun ennen hakkuuta sekä niiden tehokkaaseen käyttöön lähikuljetuksessa tarvitaan tutkimustietoa erilaisista käytännön tavoista toteuttaa ajouraverkostoja.

MMM Janne Viljakaisen pro gradu -tutkielmassa luokiteltiin toteutuneita ajouraverkostoja eri nk. ajotapamenetelmiin ja tarkasteltiin korjuun olosuhdetekijöiden vaikutusta ajotavan valintaan. Tulosten perusteella pistouramenetelmä erottui maastoltaan kaltevien hakkuukohteiden ajotapana.

Käytännön hakkuutyöhön on muodostunut tapoja toteuttaa ajouraverkostoja eri ajotapamenetelmillä. Ajourasuunnitteluun on nykyisin kehitetty opastavia sovelluksia, kuten Ajourakone, jotka visualisoivat kokoojauran optimaalista sijaintia. Käytännön toteutukset voivat kuitenkin poiketa sovellusten tekemistä ehdotuksista, jolloin suunnittelusovellusten ehdotuksia on tarpeen kehittää vastaamaan paremmin kentällä toteutettuja ajouraverkostoja.

MMM Janne Viljakaisen pro gradu -tutkielmassa tunnistettiin visuaalisesti ja luokiteltiin toteutettuja ajouraverkostoja. Aineisto sisälsi yhteensä 215 ensiharvennus- ja päätehakkuukohdetta. Aineistosta pystyttiin tunnistamaan myös nk. systemaattiseksi menetelmäksi nimetty ajotapamenetelmä.

Ajotavan valintaa tutkittiin tilastollisesti ajouraverkostojen tunnuslukujen sekä hakkuukohteiden taustatekijöiden, kuten maasto- ja puustotietojen avulla. Tuloksista erottui selkeästi pistouramenetelmän käyttö kohteilla, joilla maaston kaltevuus oli keskimäärin yli 10 % luokkaa. Lisäksi ensiharvennusten ajouratiheydessä havaittiin tilastollisesti merkitsevä ero keruu-uramenetelmän (568 m/ha) ja läpiajomenetelmän (598 m/ha) välillä.

Kuvattujen ja luokiteltujen ajotapamenetelmien avulla pystytään ennakkosuunnittelun lisäksi selvittämään ajouraverkoston vaikutusta lähikuljetukseen. Esimerkiksi ajotapamenetelmän ja ajouratiheyden vaikutus kuormatraktorin kokonaisajomatkaan on yksi työssä tunnistetuista jatkotutkimusaiheista. Ajotapamenetelmien vaikutuksen tunteminen avaa näin myös mahdollisuuksia lähikuljetuksen kuormatason optimointiin toteutuneen ajouraverkoston ja hakkuulla tehtyjen puutavarakasojen sijaintien avulla.

Julkaisut

Metsätehon tuloskalvosarja 6/2022: Metsäkoneiden ajouraverkostojen luokittelu

Pro gradu -tutkielma on saatavissa: https://erepo.uef.fi/handle/123456789/27746?locale-attribute=fi

Aiheeseen liityvää

Ovaskainen H, Hämäläinen J, Poikela A, Räsänen T, Määttälä M, Sarjakoski S, Lahti M, Salo M (2019) Ajourakone – hakkuukoneen kuljettajan apuväline korjuun suunnitteluun. Metsätehon tuloskalvosarja 11/2019. https://www.metsateho.fi/ajourakone-hakkuukoneen-kuljettajan-apuvaline-korjuun-suunnitteluun/

22.09.2023 20:40KATSO TÄSTÄ 22.9. LÄHETYS - Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa kuljetus-, maarakennus- ja metsäalan tuoreet kuulumiset
22.09.2023 11:00Tekninen kouluttaja Rami Vähävirta on nähnyt autoilun sähköistymisen
22.09.2023 8:10Firestonen uusi kuorma-autojen rengasvalikoima tarjoaa paremman kilometrituloksen ja polttoainetehokkuuden
21.09.2023 18:10Scania Suomen uusi pääkonttori ja pääkaupunkiseudun Scania-keskus nousevat Vantaalle
21.09.2023 16:10Luksia palkittiin Autoalan koulutuksen järjestäjä -palkinnolla
21.09.2023 13:00Volvo investoinut Raaseporiin - yleisötapahtuma ja koeajokiertue maanantaina 25.9.
21.09.2023 10:50Sampo-Rosenlew hakee metsäkoneiden varaosaliiketoiminnan kehittäjää
21.09.2023 9:40MacGregor on saanut yli 25 miljoonan euron tilauksen kappaletavaranostureista
21.09.2023 8:00Turvetuotannosta poistuneille suonpohjille ilmastokestävää jatkokäyttöä - uutta tietoa ja menetelmiä esitellään seminaarisarjassa
20.09.2023 16:00Metsä Fibren Kemin biotuotetehdas käynnistetty

Siirry arkistoon »