Metsäkoneiden ajouraverkostojen luokittelu tuottaa uutta tietoa ajourien suunnitteluun ja käyttöön

21.09.2022 18:33

Tuloskalvosarja-6-2022-min.jpg

Metsäkoneiden ajouraverkostojen suunnitteluun ennen hakkuuta sekä niiden tehokkaaseen käyttöön lähikuljetuksessa tarvitaan tutkimustietoa erilaisista käytännön tavoista toteuttaa ajouraverkostoja.

MMM Janne Viljakaisen pro gradu -tutkielmassa luokiteltiin toteutuneita ajouraverkostoja eri nk. ajotapamenetelmiin ja tarkasteltiin korjuun olosuhdetekijöiden vaikutusta ajotavan valintaan. Tulosten perusteella pistouramenetelmä erottui maastoltaan kaltevien hakkuukohteiden ajotapana.

Käytännön hakkuutyöhön on muodostunut tapoja toteuttaa ajouraverkostoja eri ajotapamenetelmillä. Ajourasuunnitteluun on nykyisin kehitetty opastavia sovelluksia, kuten Ajourakone, jotka visualisoivat kokoojauran optimaalista sijaintia. Käytännön toteutukset voivat kuitenkin poiketa sovellusten tekemistä ehdotuksista, jolloin suunnittelusovellusten ehdotuksia on tarpeen kehittää vastaamaan paremmin kentällä toteutettuja ajouraverkostoja.

MMM Janne Viljakaisen pro gradu -tutkielmassa tunnistettiin visuaalisesti ja luokiteltiin toteutettuja ajouraverkostoja. Aineisto sisälsi yhteensä 215 ensiharvennus- ja päätehakkuukohdetta. Aineistosta pystyttiin tunnistamaan myös nk. systemaattiseksi menetelmäksi nimetty ajotapamenetelmä.

Ajotavan valintaa tutkittiin tilastollisesti ajouraverkostojen tunnuslukujen sekä hakkuukohteiden taustatekijöiden, kuten maasto- ja puustotietojen avulla. Tuloksista erottui selkeästi pistouramenetelmän käyttö kohteilla, joilla maaston kaltevuus oli keskimäärin yli 10 % luokkaa. Lisäksi ensiharvennusten ajouratiheydessä havaittiin tilastollisesti merkitsevä ero keruu-uramenetelmän (568 m/ha) ja läpiajomenetelmän (598 m/ha) välillä.

Kuvattujen ja luokiteltujen ajotapamenetelmien avulla pystytään ennakkosuunnittelun lisäksi selvittämään ajouraverkoston vaikutusta lähikuljetukseen. Esimerkiksi ajotapamenetelmän ja ajouratiheyden vaikutus kuormatraktorin kokonaisajomatkaan on yksi työssä tunnistetuista jatkotutkimusaiheista. Ajotapamenetelmien vaikutuksen tunteminen avaa näin myös mahdollisuuksia lähikuljetuksen kuormatason optimointiin toteutuneen ajouraverkoston ja hakkuulla tehtyjen puutavarakasojen sijaintien avulla.

Julkaisut

Metsätehon tuloskalvosarja 6/2022: Metsäkoneiden ajouraverkostojen luokittelu

Pro gradu -tutkielma on saatavissa: https://erepo.uef.fi/handle/123456789/27746?locale-attribute=fi

Aiheeseen liityvää

Ovaskainen H, Hämäläinen J, Poikela A, Räsänen T, Määttälä M, Sarjakoski S, Lahti M, Salo M (2019) Ajourakone – hakkuukoneen kuljettajan apuväline korjuun suunnitteluun. Metsätehon tuloskalvosarja 11/2019. https://www.metsateho.fi/ajourakone-hakkuukoneen-kuljettajan-apuvaline-korjuun-suunnitteluun/

24.09.2022 14:00Laatulaitteet lajittelu- ja kierrätystoimintaan Minimum Agentilta
23.09.2022 23:00KATSO TÄSTÄ MANSEN MÖRINÄT LÄHETYS - Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa metsä-, kuljetus- ja maarakennusalan tuoreet kuulumiset
22.09.2022 16:11MTK vaatii: Suomen tiukennettava otettaan EU:n ennallistamisasetukseen
22.09.2022 15:00Evon metsäopetus 160 vuotta - uusi koulutus alkamassa
22.09.2022 9:20Vuosihuoltoseisokit vaikuttavat Äänekosken biotuotetehtaan ja Rengon sahan toimintaan
22.09.2022 8:11IAA-Kuljetusnäyttely: Akkusähkökäyttöinen raskas kuorma-auto Nikola Tre BEV
22.09.2022 8:00Stora Enson uusi palvelu parantaa metsänomistajien turvallisuutta
21.09.2022 18:33Metsäkoneiden ajouraverkostojen luokittelu tuottaa uutta tietoa ajourien suunnitteluun ja käyttöön
21.09.2022 12:18IAA-Kuljetusnäyttely: Iveco Daily sähköistyy - Akkukapasiteettia tarjolla yli 100 kWh verran
21.09.2022 11:06IAA-Kuljetusnäyttely: Volkswagen ID. Buzz Cargo vuoden pakettiauto 2023

Siirry arkistoon »