Metsätehon mittaustilasto julkaistu

19.09.2022 18:11

mittaako1.jpg

Hakkuukonemittaus on käytetyin puutavaran työ-, urakointi- ja luovutusmittausmenetelmä maassamme. Sen osuus pystykauppojen mitatusta puumäärästä vuonna 2021 oli 86,7 %. Hankintakaupoissa hakkuukonemittauksen osuus (38,2 %) on kasvanut lievästi viimeisen neljän vuoden aikana kuormainvaakamittauksen vakiintuessa vajaan 40 % tasolle.

Kuitupuun tehdasmittauksessa käytetyin mittausmenetelmä oli paino-otantamittaus. Tukkien tehdasmittauksessa taas käytetään automaattisia tukkimittareita ja laatuluokittelussa tukkiröntgeneitä.

Puutavaran mittausmenetelmien osuudet 2021-tilasto perustuu kyselyyn vastanneiden Metsätehon osakasyritysten ilmoittamiin kotimaisen puun mittausmääriin, ja se kattaa noin 76,5 % kotimaisista markkinahakkuista vuonna 2021. Tilastoinnissa käytetty mittausmäärä on yhteensä 50,0 miljoonaa kuutiota (pystykaupat 44,9 ja hankintakaupat 5,1 miljoonaa kuutiota).

Pystykaupoissa yleisimmät menetelmät ovat hakkuukonemittaus (86,7 %) ja tehdasmittaus (13,1 %). Hankintakaupoissa taas kuormainvaakamittaus (38,5 %) ja hakkuukonemittaus (38,2 %), tehdasmittauksen (17,2 %) ja tienvarsimittauksen (6,1 %) osuuden ollessa pienempiä.

Tehdasmittauksen osuus luovutusmittauksessa oli 13,5 %, ja se jakaantui lähes tasan tukin (48,8 %) ja kuidun (51,2 %) kesken. Tukin tehdasmittaus on pääsääntöisesti perustunut automaattisten tukkimittareiden ja -röntgenlaiteiden käyttöön. Kuitupuun tehdasmittauksessa paino-otanta on saavuttanut viime vuosina valtamenetelmän aseman lähes 100 % osuudella.

Julkaisu

Metsätehon tuloskalvosarja 7/2022: Puutavaran mittausmenetelmien osuudet 2021

Publication in English / Julkaisu englanniksi: Wood measuring methods used in Finland 2021

05.06.2023 18:00Kohti parempaa korjuujälkeä harvennuksilla
05.06.2023 15:00Merkittävät uudistukset suosittuun Komatsu S92-hakkuupäähän
05.06.2023 14:20Norjan opit Suomelle: tieliikenteen turvallisuus koko liikennejärjestelmän kehittämisen keskiöön
05.06.2023 14:00Teerijärveläiselle kuljetusyrittäjä Nils-Anders Knutarille ?Työyhteisön hyvä tyyppi? -stipendi
05.06.2023 12:33Keski-Suomen puunkorjuun laadun erillisselvityksen tulokset ovat puutteellisia - Metsäkeskus alkaa kehittää uutta valtakunnallista tarkastusmenetelmää 
05.06.2023 10:30Korkea uneliaisuuden riski lähes 20 prosentissa kuljetusalan työvuoroista - uneliaisuuden riskiä voidaan torjua digitaalisin ratkaisuin 
05.06.2023 10:00Sensoriteknologia mahdollistaa katuvalaisimien ohjaamisen liikenteen ja hämäryyden mukaan
04.06.2023 17:20Suuren kapasiteetin autohakkuri operoi metsässä ketterästi
04.06.2023 9:33Kantorahatulot 2,8 miljardia euroa vuonna 2022
03.06.2023 11:30Uittokalusto tarjoaa harvestereiden kantokäsittelylaipat suoraan varastosta

Siirry arkistoon »