Metsätehon mittaustilasto julkaistu

19.09.2022 18:11

mittaako1.jpg

Hakkuukonemittaus on käytetyin puutavaran työ-, urakointi- ja luovutusmittausmenetelmä maassamme. Sen osuus pystykauppojen mitatusta puumäärästä vuonna 2021 oli 86,7 %. Hankintakaupoissa hakkuukonemittauksen osuus (38,2 %) on kasvanut lievästi viimeisen neljän vuoden aikana kuormainvaakamittauksen vakiintuessa vajaan 40 % tasolle.

Kuitupuun tehdasmittauksessa käytetyin mittausmenetelmä oli paino-otantamittaus. Tukkien tehdasmittauksessa taas käytetään automaattisia tukkimittareita ja laatuluokittelussa tukkiröntgeneitä.

Puutavaran mittausmenetelmien osuudet 2021-tilasto perustuu kyselyyn vastanneiden Metsätehon osakasyritysten ilmoittamiin kotimaisen puun mittausmääriin, ja se kattaa noin 76,5 % kotimaisista markkinahakkuista vuonna 2021. Tilastoinnissa käytetty mittausmäärä on yhteensä 50,0 miljoonaa kuutiota (pystykaupat 44,9 ja hankintakaupat 5,1 miljoonaa kuutiota).

Pystykaupoissa yleisimmät menetelmät ovat hakkuukonemittaus (86,7 %) ja tehdasmittaus (13,1 %). Hankintakaupoissa taas kuormainvaakamittaus (38,5 %) ja hakkuukonemittaus (38,2 %), tehdasmittauksen (17,2 %) ja tienvarsimittauksen (6,1 %) osuuden ollessa pienempiä.

Tehdasmittauksen osuus luovutusmittauksessa oli 13,5 %, ja se jakaantui lähes tasan tukin (48,8 %) ja kuidun (51,2 %) kesken. Tukin tehdasmittaus on pääsääntöisesti perustunut automaattisten tukkimittareiden ja -röntgenlaiteiden käyttöön. Kuitupuun tehdasmittauksessa paino-otanta on saavuttanut viime vuosina valtamenetelmän aseman lähes 100 % osuudella.

Julkaisu

Metsätehon tuloskalvosarja 7/2022: Puutavaran mittausmenetelmien osuudet 2021

Publication in English / Julkaisu englanniksi: Wood measuring methods used in Finland 2021

24.09.2022 14:00Laatulaitteet lajittelu- ja kierrätystoimintaan Minimum Agentilta
23.09.2022 23:00KATSO TÄSTÄ MANSEN MÖRINÄT LÄHETYS - Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa metsä-, kuljetus- ja maarakennusalan tuoreet kuulumiset
22.09.2022 16:11MTK vaatii: Suomen tiukennettava otettaan EU:n ennallistamisasetukseen
22.09.2022 15:00Evon metsäopetus 160 vuotta - uusi koulutus alkamassa
22.09.2022 9:20Vuosihuoltoseisokit vaikuttavat Äänekosken biotuotetehtaan ja Rengon sahan toimintaan
22.09.2022 8:11IAA-Kuljetusnäyttely: Akkusähkökäyttöinen raskas kuorma-auto Nikola Tre BEV
22.09.2022 8:00Stora Enson uusi palvelu parantaa metsänomistajien turvallisuutta
21.09.2022 18:33Metsäkoneiden ajouraverkostojen luokittelu tuottaa uutta tietoa ajourien suunnitteluun ja käyttöön
21.09.2022 12:18IAA-Kuljetusnäyttely: Iveco Daily sähköistyy - Akkukapasiteettia tarjolla yli 100 kWh verran
21.09.2022 11:06IAA-Kuljetusnäyttely: Volkswagen ID. Buzz Cargo vuoden pakettiauto 2023

Siirry arkistoon »