Metsätehon automaattinen ajouraverkoston laskentamenetelmä on julkaistu

28.05.2022 10:00

ajouralaskenta-grafiikka-min.jpg

Metsätehon kehittämä automaattinen ajouraverkostojen laskentamenetelmä on julkaistu vertaisarvioidussa Forests-lehdessä.

Artikkelissa kuvataan menetelmän osat yksityiskohtaisesti ja verrataan laskennallisia ajouraverkostoja maastossa toteutuneisiin verkostoihin. Johtopäätöksenä on, että automaattisella laskennalla voidaan tuottaa hakkuukoneen sijaintitiedosta ajouraverkostoja ja niiden tunnuksia, jotka vastaavat hyvin toteutuneita ajouraverkostoja.

Julkaisu kuvaa ja validoi hakkuukoneen sijaintitietoon perustuvan automatisoidun ajouraverkostojen laskentamenetelmän. Jokaisen kaadetun puun kohdalla tallennetaan hakkuukoneen sen hetkinen sijaintipiste, joita hyödyntäen lasketaan ja muodostetaan koneen käyttämä ajouraverkosto ja sitä kuvaavat tunnukset koko puunkorjuukohteelle.

Tutkimuksessa ajouraverkostoja validoitiin 21:llä manuaalisesti maastossa tallennetulla korjuukohteella. Tämän lisäksi laskentamenetelmää sovellettiin operatiiviseen aineistoon sisältäen 544 korjuukohdetta Etelä-Suomesta. Tulokset osoittivat, että laskentamenetelmä tuottaa hyvin sijoittuvia korjuukohdekohtaisia ajouraverkostoja, joista voidaan myös määrittää tarkasti koko kohteen kattavat ajouraverkoston tunnukset. Ajouratunnuksia ovat ajouraston pituus, ajouraväli ja ajouraston vaatima pinta-ala oletusleveydellä laskettuna.

Laskentamenetelmä edistää puunkorjuun laatutiedon keruun ja raportoinnin automatisointia, metsäkoneiden kuljettajien työn tukemista ja pidemmällä aikavälillä hakkuutoimintojen automatisointia. Hyvä ajouraverkoston toteutus on osa laadukasta puunkorjuuta.

06.07.2022 15:00Hakevuori osti Hakevelhot - volyymi kasvaa ja toimitusvarmuus paranee
06.07.2022 14:10Laatulaakerit konealan toimijoille toimittaa LaoBan - nopeasti ja luotettavasti
06.07.2022 13:05Volvo Trucks parantaa kaupunkikuorma-autojensa ajettavuutta ja tehokkuutta
06.07.2022 11:10Energiaa hiekka-akusta - Suomalainen keksintö kokeilusta käytäntöön
06.07.2022 10:30Uusien autojen ensirekisteröinnit huomattavalla takamatkalla viime vuodesta
05.07.2022 18:11Puunkorjuu ja kaukokuljetus -tilasto 2021 julkaistu
05.07.2022 14:22Kymen Nostokone sulautui osaksi Sjöman Helsingin Nosturit Oy:tä
05.07.2022 13:00Sisu Auton kehitysohjelma etenee - sotilasajoneuvotuotanto vahvistuu - Akseli Mylläri toimitusjohtajaksi
05.07.2022 9:00HUOMIO YRITYKSET! Vielä ehtii videolla mukaan tämän viikon Hyviä uutisia! lähetykseen...
05.07.2022 9:00Metsäkaupoilla vahvistetaan metsäalueiden suojelua Jyväskylän Jääskelässä

Siirry arkistoon »