Stora Enson uudessa palvelussa metsänomistajalle maksetaan monimuotoisuuslisää

11.05.2022 9:00

polliiiiii11111.jpg

Stora Enson Suomen puunhankinnassa kokeillaan palvelua, jossa metsänomistajalle maksetaan monimuotoisuuslisää puukauppamaksun yhteydessä. Monimuotoisuuslisä perustuu metsänomistajan päätökseen jättää hakkuualueelle enemmän säästöpuita ja tekopökkelöitä kuin mitä PEFC-sertifioinnin vaatimukset edellyttävät. Palvelu on osa Stora Enson monimuotoisuusohjelmaa.

Puunhinnan yhteydessä maksettavaa monimuotoisuuslisää testataan ensin Varkauden alueella kevään ja kesän aikana. Myöhemmin vuoden 2022 aikana tehdään päätös palvelun laajentamisesta koko Suomen puunhankintaan.

”Uuden palvelun avulla kannustamme metsänomistajia jättämään metsiin enemmän säästöpuita ja tekopökkelöitä. Ne lisäävät peitteisyyttä ja lahopuustoisuutta, joka on tärkeää monelle kasvi- ja eläinlajille. Haluamme myös tulla vastaan kustannuksissa, joita metsänomistajille aiheutuu metsien monimuotoisuuden säilyttämisestä ja lisäämisestä”, sanoo ympäristöpäällikkö Niina Partanen Stora Enson Suomen puunhankinnasta.

Monimuotoisuuslisän saamiseksi hakkuissa jätetään eläviä säästöpuita vähintään 20 kpl hehtaarille, ja tekopökkelöitä tehdään vähintään 10 kpl hehtaarille. Määrät ovat kaksinkertaiset verrattuna tämänhetkisen PEFC-sertifioinnin vaatimuksiin. Lisäksi kaikki leimikolla oleva lahopuu jätetään korjaamatta.

”Monipuolisen metsälajiston ylläpitämiseksi ja metsien elinvoiman turvaamiseksi pitäisi hakkuissa jättää puuta myös korjaamatta sekä säästää enemmän kuollutta puuta. Moni metsänomistaja haluaa tehdä paljon monimuotoisuuden eteen, ja näitä kokemuksia onnistuneista toimenpiteistä on hyvä jakaa myös muille metsänomistajille. Metsänomistajat tarvitsevat aiheesta paljon lisää tietoa, mutta ennen kaikkea tarvetta on uusille kannustimille”, WWF Suomen johtava metsäasiantuntija Mai Suominen sanoo.

Monimuotoisuuslisä maksetaan metsänomistajalle puukaupan päätehakkuukuvioiden puunhinnassa pääpuutavaralajeille. Lisän suuruus on 0,5€/m3. Esimerkiksi 500 kuution kokoisessa puukaupassa se tarkoittaisi metsänomistajalle 250 euroa lisää tuloa.

”Kokeiluvaiheessa lähdemme liikkeelle säästöpuille ja tekopökkelöille maksettavasta lisästä. Ensimmäiset monimuotoisuuslisän sisältävät kaupat on jo tehty, ja palvelu on herättänyt metsänomistajissa mielenkiintoa”, Niina Partanen sanoo.

Uusi palvelu täydentää Stora Enson monimuotoisuusohjelmaa. Ohjelma kokoaa yhteen luonnonhoidon toimenpiteet, jotka parantavat uhanalaisten lajien elinympäristöjä ja vesiensuojelua.

Samanaikaisesti Stora Enso selkeyttää puunhankinnan toimintamalliaan ottamalla PEFC-sertifioinnin vaatimukset puunkorjuun ja metsänhoidon vähimmäistasoksi kaikessa puunkorjuussaan. Suomen metsistä yli 90 prosenttia on PEFC-sertifioitu.

Lue lisää: Stora Enson monimuotoisuusohjelma

21.05.2022 14:22SKAL: Kuljetusalan polttoainetuessa vielä parannettavaa
21.05.2022 12:00Stora Enson yli 800 kesätyöntekijää työskentelee 70 eri tehtävässä
20.05.2022 22:00KATSO TÄSTÄ VIIKON 20/2022 LÄHETYS - Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa metsä-, kuljetus- ja maarakennusalan kuulumiset
20.05.2022 16:11Myöhäinen kevät viivästyttää istutustöitä - istutuskauden jatkaminen loppupäästä mahdollista
20.05.2022 13:00Ajovarma jatkaa tieliikenteen lupa- ja tutkintotehtävien palveluntuottajana
20.05.2022 9:00Järeitä säästöpuita jätetään aiempaa enemmän hakkuissa ? vesiensuojelussa yhä parannettavaa
19.05.2022 10:52Metsäkeskus uudistaa Metsään.fi-palvelun
19.05.2022 10:32Maakaasun tulo Venäjältä saattaa loppua jo tällä viikolla - Gasum uusien haasteiden edessä
19.05.2022 10:14Nokian Renkailta joka sään ja akselipaikan linja-autorengas päätiekäyttöön
18.05.2022 11:00Volvon FM sähkökuorma-auto ensiesittelyssä Suomessa

Siirry arkistoon »