Yli 500 yrityksen viesti komissiolle: bioenergialle isompi rooli

09.05.2022 14:00

biopolttoaine.jpg

Kaikkiaan 517 eurooppalaista yritystä ja organisaatiota 28 maasta on lähestynyt EU-komissiota kirjeellä. Toimitusjohtajat ja muut korkean tason yritysten edustajat vaativat, että komission tulisi huomioida paremmin bioenergian rooli pyrkiessä eroon venäläisen fossiilisen energian käytöstä ja ylläpitää monipuolista energiantuotannon palettia.  

Kirje lähetettiin perjantaina neljälle keskeiselle komissaarille: puheenjohtaja Von der Leyenille, varapuheenjohtaja Frans Timmermansille, energiakomissaari Kadri Simsonille sekä sisämarkkinakomissaari Thierry Bretonille.  

Yritysjohtajat ovat huolissaan EU-komission maaliskuussa esittelemästä REPowerEU-tiedonannon rajoittuneesta visiosta. Allekirjoittajien mukaan nopeasti vaikuttavia toimia on jätetty huomioimatta bioenergian eri ratkaisuiden, kaukolämmön ja jätteiden energiahyödyntämisessä. Kirjeessä painotetaan, että bioenergia pystyy tarjoamaan ratkaisuja kaikilla eri talouden sektoreilla sekä korvaamaan fossiilista kaasua, öljyä ja kivihiiltä energiajärjestelmissä. 

Merkittävinä huomioina korostettiin, että bioenergia on 95-prosenttisesti peräisin EU:sta ja eurooppalaisilla yrityksillä on vahva globaali johtajuus alan teknologiatoimittajina. Tästä syystä bioenergian koko toimitusketju tarjoaa Eurooppaan jo nyt 800 000 työpaikkaa yli 50 000 yrityksessä. 

Kirjelmässä muistutettiin lisäksi hallitustenvälisen ilmastopaneelin (IPCC) tuoreen raportin esittämästä viestistä, että bioenergialla ja siihen liitettävällä teknologialla on parhaat mahdollisuudet saavuttaa kustannustehokkaasti negatiiviset päästöt. 

Viime viikolla bioenergian roolista ja lisämahdollisuuksista Euroopan energiajärjestelmässä muistutti lisäksi kansainvälisen energiajärjestö IEA:n asiantuntijaryhmä. IEA bioenergy -ryhmä korosti kolmea näkökulmaa: 

  1. kestävällä biomassalla on vielä laajaa lisäpotentiaalia fossiilisen energian korvaamisessa 
  1. energiaturvallisuuden varmistamisessa tarvitaan myös lämmitysratkaisuiden siirtymä kohti ilmastoneutraaliutta 
  1. bioenergia tarjoaa mahdollisuuden yhdistää uusiutuvan energian tuotanto sekä tekniset hiiltä poistavat ratkaisut, mihin on tartuttava 

IEA:n ja komission näkemyserot tulivat esille jo maaliskuussa, kun energiaorganisaation kymmenen kohdan ohjelma korosti Euroopassa olevien bioenergialaitosten voivan nopeasti lisätä bioenergian osuutta. Komission ohjelma on bioenergian osalta suppea ja keskittyy sinänsä kannatettavaan biometaanin lisäämiseen 2030 mennessä. 

Komissiolta odotetaan ensi viikolla tarkentavaa esitystä venäläisestä energiasta irtautumisesta siten, että Eurooppa pysyy samalla ilmastotavoitteissaan. 

Lisätietoja: Hannes Tuohiniitty, toimialapäällikkö, 040 194 8628, hannes.tuohiniitty(a)bioenergia.fi 

Bioenergia ry (www.bioenergia.fi) on edunvalvontajärjestö, jonka tavoitteena on mahdollistaa Suomen hiilineutraliteetti kotimaisia polttoaineita hyödyntämällä. Vuonna 2020 Suomen energiankulutuksesta 30 % oli bioenergiaa ja 3,4 % turvetta.

21.05.2022 14:22SKAL: Kuljetusalan polttoainetuessa vielä parannettavaa
21.05.2022 12:00Stora Enson yli 800 kesätyöntekijää työskentelee 70 eri tehtävässä
20.05.2022 22:00KATSO TÄSTÄ VIIKON 20/2022 LÄHETYS - Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa metsä-, kuljetus- ja maarakennusalan kuulumiset
20.05.2022 16:11Myöhäinen kevät viivästyttää istutustöitä - istutuskauden jatkaminen loppupäästä mahdollista
20.05.2022 13:00Ajovarma jatkaa tieliikenteen lupa- ja tutkintotehtävien palveluntuottajana
20.05.2022 9:00Järeitä säästöpuita jätetään aiempaa enemmän hakkuissa ? vesiensuojelussa yhä parannettavaa
19.05.2022 10:52Metsäkeskus uudistaa Metsään.fi-palvelun
19.05.2022 10:32Maakaasun tulo Venäjältä saattaa loppua jo tällä viikolla - Gasum uusien haasteiden edessä
19.05.2022 10:14Nokian Renkailta joka sään ja akselipaikan linja-autorengas päätiekäyttöön
18.05.2022 11:00Volvon FM sähkökuorma-auto ensiesittelyssä Suomessa

Siirry arkistoon »