Kuitupuun painomittauksessa on mahdollista käyttää nyt myös uusia sääperusteisia ennustemalleja

19.01.2022 11:11

tuorejee1.jpg

Luonnonvarakeskus (Luke) on antanut määräyksen uusista ennustemalleista, joita voidaan käyttää kuitupuuerän tuoretiheyden määrityksessä paikallisten säähavaintotietojen perusteella.

Tuoretiheyttä käytetään puukaupan perusteena olevassa mittauksessa kuitupuun punnitun painon muuntamiseen tilavuudeksi. Menetelmää voidaan käyttää sellu- ja paperitehtaiden vastaanottomittauksessa, mutta myös yksityisten puunmyyjien kuitupuuerien mittauksessa. Luken määräys tuli voimaan vuoden 2022 alussa.

Painomittauksessa vaa’alla punnitun kuitupuun painon laskennallisessa muuntamisessa kiintotilavuudeksi käytetään tuoretiheyslukua. Tuoretiheys ilmaistaan kuitupuun kuorellisten painon ja kiintotilavuuden suhteena (kg m-3).

Tuoretiheyden ennustemalleilla voidaan määrittää kuitupuun laskennallinen tuoretiheysluku puutavaran varastointiajan ja varastointipaikan säähavaintotietojen perusteella. Oleellisia tuoretiheyteen vaikuttavia tekijöitä ovat vuodenaika, varastointiajan pituus ja säähavainnoista muun muassa varastointiajan keskilämpötila ja sademäärä.

Ennustemallit ovat käytettävissä viidelle puutavaralajille; mänty-, koivu-, kuusi-, lahokuusi- ja haapakuitupuulle. Tuoretiheysmalleja kalibroidaan tehtailla tehtävien otantamittausten perusteella.

Uudet ennusmallit yhtenäistävät käytäntöjä ja parantavat mittaustarkkuutta

Tuoretiheyden ennustemallien kehittämisen taustalla oli tarve kehittää toimintatapaa siten, että tuoretiheyden määrittäminen voidaan toteuttaa eri toimijoiden suhteen yhtenäisellä tavalla.

– Lisäksi tavoitteena oli mittaustarkkuuden parantaminen ja otantamittaustiedon aiempaa parempi hyödyntäminen. Tulosten perusteella menetelmän käyttöönotto tulee parantamaan kuitupuueräkohtaista mittaustarkkuutta painomittauksessa, kertoo tutkija Jari Lindblad Lukesta.

Tällä hetkellä sellu- ja paperitehtaiden paino-otantamittauksessa tuoretiheyden määritys perustuu otantanippujen valintaan ja näiden mittauksiin. Otantanippujen tuoretiheys määritetään upotusmittauksella. Otanta, otantamittauksen ja tuoretiheyden laskenta on aina tehdaskohtaista.

Uudessa toimintatavassa tehtaalla vastaanotettavien kuitupuuerien tuoretiheydet määritetään eräkohtaisesti ennustemalleilla. Ennustemalleja tarkastetaan ja kalibroidaan jatkuvasti otantamittausten perusteella. Otantaerien valinta toteutetaan yli tehdas- ja yhtiörajojen. Koska sellu- ja paperitehtailla vastaanotettava kuitupuu mitataan valtaosin painomittauksella, on kysymys merkittävästä muutoksesta.

Uuden toimintatavan ja ennustemallien käyttö edellyttää yhtenäistä otantamittausten ohjausta, säähavainto- ja otantamittaustietojen käsittelyä sekä kuitupuuerien tuoretiheyksien laskentaa. Nämä toiminnot ovat jatkossa osa Pulpwood Online (PWO) -palvelua, jonka toteutus on parasta aikaa käynnissä.

Puutavaran mittauslain mukaan Luken tehtävänä on antaa määräykset puutavaranmittaukseen liittyvistä muuntoluvuista ja funktioista. Nyt annetun määräyksen taustalla on vuosina 2019–2021 toteutettu tutkimus- ja kehittämisprojekti, jossa tuoretiheyden ennustemallit ja niiden käyttöön perustuva toimintamalli kehitettiin. Tutkimus- ja kehittämisprojekti toteutettiin Luken, Metsäteho Oy:n, UPM-Kymmene Oyj:n, Stora Enso Oyj:n ja Metsä Groupin yhteistyönä.

21.05.2022 14:22SKAL: Kuljetusalan polttoainetuessa vielä parannettavaa
21.05.2022 12:00Stora Enson yli 800 kesätyöntekijää työskentelee 70 eri tehtävässä
20.05.2022 22:00KATSO TÄSTÄ VIIKON 20/2022 LÄHETYS - Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa metsä-, kuljetus- ja maarakennusalan kuulumiset
20.05.2022 16:11Myöhäinen kevät viivästyttää istutustöitä - istutuskauden jatkaminen loppupäästä mahdollista
20.05.2022 13:00Ajovarma jatkaa tieliikenteen lupa- ja tutkintotehtävien palveluntuottajana
20.05.2022 9:00Järeitä säästöpuita jätetään aiempaa enemmän hakkuissa ? vesiensuojelussa yhä parannettavaa
19.05.2022 10:52Metsäkeskus uudistaa Metsään.fi-palvelun
19.05.2022 10:32Maakaasun tulo Venäjältä saattaa loppua jo tällä viikolla - Gasum uusien haasteiden edessä
19.05.2022 10:14Nokian Renkailta joka sään ja akselipaikan linja-autorengas päätiekäyttöön
18.05.2022 11:00Volvon FM sähkökuorma-auto ensiesittelyssä Suomessa

Siirry arkistoon »