Kaupunkilaiset pitävät lähimetsien hoitoa tärkeänä

04.01.2022 13:00

jurva1.jpg

Jyväskylän kaupunki selvittää säännöllisesti asukkaiden mielipiteitä metsienhoidosta kyselyiden avulla. Viimeksi kuluneen syksyn aikana Sääksvuoren, Sarvivuoren ja Nenäinniemen asukkaat ovat kertoneet kyselyissä mielipiteensä alueilla tehdyistä lähimetsien hoitotöistä.

- Haluamme pysyä ajan tasalla asukkaiden näkemyksistä ja parantaa toimintaamme kyselyiden ja muun palautteen avulla. Lähimetsien hoitotöistä selvitämme asukastyytyväisyyttä niillä asuinalueilla, joilla hoitotyöt ovat valmistuneet, kertoo metsäasiantuntija Lassi Savolainen.

Asukkaat kokivat lähimetsien viihtyisyyden parantuneen hoitotöiden ansiosta

Kyselyiden perusteella valtaosa asukkaista pitää omien asuinalueidensa lähimetsien hoitotöitä tärkeinä. Sarvivuoressa kaikki kyselyyn vastanneet ja Nenäinniemessä 96 prosenttia vastanneista piti lähimetsien hoitoa tärkeänä. Sääksvuoressa oli eniten hajontaa tämän suhteen, mutta sielläkin 64 prosenttia piti lähimetsien hoitotöitä tärkeinä.

Asukkaat olivat myös tyytyväisiä hoitotöiden toteuttamisen turvallisuuteen, ja valtaosa vastaajista koki, ettei hoitotöistä aiheutunut suuresti häiriöitä.  Kyselyihin vastanneista suurin osa oli sitä mieltä, että lähimetsien viihtyisyys parani hoitotöiden ansiosta. Yleisarvosanat saadusta palvelusta ja hoitotöiden lopputuloksesta vaihtelivat kyselyissä välillä 3,3 - 3,9 asteikolla 1 - 5, jossa 1 on huono ja 5 on erinomainen.

Tiedottamisessa olisi parantamisen varaa

Heikoiten asukkaat kokivat kaupungin onnistuneen tiedottamisessa. Tulosten perusteella asukkaat kokivat vaikutusmahdollisuutensa hoitotöiden lopputulokseen vaihtelevasti.

Selvä parannus aiempiin kyselyihin verrattuna oli Sarvivuoressa, jossa tiedotus ja vaikutusmahdollisuudet koettiin onnistuneen aiempaa paremmin. Sarvivuoressa tämä osittain selittynee ennen hoitotöitä kadunvarteen laitetulla tiedotekyltillä, jolla pyrittiin helpottamaan asukkaiden yhteydenottoa kaupungin suuntaan hoitotöihin liittyvissä kysymyksissä. Kadunvarsitiedotteet tulevat jatkossa olemaan osana lähimetsien hoitotöiden tiedotusta.

Uutena kyselymuotona kokeiltiin robottipuheluita

Kyselyt Sarvivuoreen ja Nenäinniemeen on toteuttanut Tietoykkönen Oy otantakyselynä puhelimitse. Nenäinniemessä haastateltavia oli 120 ja Sarvivuoressa 80. Sääksvuoressa kaupunki kokeili uutta robottikyselymenetelmää, jossa ennalta nauhoitettu puhelinkysely keräsi asukkaiden mielipiteitä hoitotöistä. Robottikysely teki automaattisia soittoja lähes tuhannelle Sääksvuoren asukkaalle, mutta loppuun asti vietyjen haastattelujen määrä jäi 38:aan.

Asukkaat ovat voineet antaa kyselyissä myös sanallisia kommentteja. Tässä niistä muutamia risuja ja ruusuja:

”Ollaan kiitollisia, että tekivät tämän työn Sarvivuoressa.”

”Aikataulusta tiedottaminen paremmin jatkossa.”

”Meitä kuultiin ja aika hyvin huomioitiin. Kulku oli turvallista töistä huolimatta.”

”Ei ollut palvelua. Tultiin salaa ja lähdettiin salaa.”

Kyselyiden tulokset löytyvät kaupungin verkkosivuilta.

Lähimetsien hoitotöitä tehdään hoito-ohjelman mukaisesti

Lähimetsien hoitotöitä tehdään kaupungin lähimetsien hoito-ohjelman mukaisesti kahdesta kolmeen asuinalueella vuosittain. Ohjelma laaditaan viideksi vuodeksi kerrallaan, ja tulevien vuosien ohjelmassa ovat muun muassa Kauramäki, Kypärämäki, Keltinmäki ja Mustalampi. Hoito-ohjelman asuinaluekohtainen kierto on noin 10–15 vuotta.

Lähimetsien hoitotöiden yhteydessä asuinalueella tehdään pienpuuston hoitotöitä ja puuston harvennuksia. Hoitotöillä tähdätään pitkällä aikavälillä lähimetsien turvallisuuteen ja viihtyisyyteen.

- Tiedotamme asukkaita hoitotöistä ennen töiden aloitusta ja teemme heidän kanssaan yhteistyötä tonttien läheisyydessä kaadettavien ja säästettäväksi toivottujen puiden valikoinnissa, kertoo Savolainen.

Hoitotöitä tehdään yhteistyössä kaupungin puukauppakumppanin urakoitsijoiden ja Kunnolla töihin -työllisyysyksikön kanssa.

Huolehdimme kaupungin omistamista metsistä, jotta ne pysyvät terveinä, elinvoimaisina ja turvallisina myös tulevaisuudessa. Kaupungin omistamista suurin osa sijaitsee noin viiden kilometrin säteellä keskustasta. Laajat ja monipuoliset metsäalueet lähellä asutusta tarjoavat asukkaillemme vaihtelevia maisemia ja monenlaisia mahdollisuuksia virkistäytymiseen ja luontoelämyksiin. 

19.01.2022 17:00Bensiinikäyttöisen auton voi muuttaa kaasu- tai etanolikäyttöiseksi - muuttamiseen voi hakea tukea Traficomilta
19.01.2022 13:20Valmet toimittaa automaation Baltian ensimmäiseen kotitalouksien ja kauppojen biojätteitä käsittelevään biokaasulaitokseen
19.01.2022 11:11Kuitupuun painomittauksessa on mahdollista käyttää nyt myös uusia sääperusteisia ennustemalleja
19.01.2022 9:40Uusi Suomen ennätys renkaiden kierrättämisessä
19.01.2022 8:00Eränkävijöiden hatut valokeilassa Suomen Metsästysmuseolla
18.01.2022 11:22Valio lisää kaasuautojen määrää kuljetuslogistiikassaan
18.01.2022 11:00Renault Groupin vuosi 2021 - Tavoitteena tuottavuus ja sähköistyminen
18.01.2022 10:12Rautajärven Konehuolto mukaan KESLA-autonostureiden huoltoverkostoon
18.01.2022 8:20Ponsse ja Epec perustavat tuotekehitysyksikön Turkuun
17.01.2022 14:55Koura ratkaisee kuormauksen sujuvuuden

Siirry arkistoon »