Lisää kasvavia metsiä hiilinieluiksi tehokkaalla SeedGun -kylvöjärjestelmällä

03.11.2021 19.13

seed1.jpg

Tämän hetken kuuma puheenaihe maailmassa on hiilinielut. Yksi merkittävä ratkaisu ongelmaan on metsien uudistaminen: kasvava puu on erittäin hyvä hiilidioksidin poistaja. Jotta metsät saadaan kasvamaan tarvitaan tehokkaita työmenetelmiä niiden hoitamiseen, mikä mahdollistaa myös arvokkaan puutavaran hyötykäytön ekologisesti tulevaisuudessakin.

(kuva yllä: SeedGun on tämän hetken kehittyneimpiä metsänkylvömenetelmiä: kyseessä on maanmuokkauskoneisiin asennettava paineilmapulssilla toimiva siementykki, joka siirtää halutun suuruisen siemenmäärän lähes siemenen tarkkuudella nylonputkea pitkin juuri valittuun kylvökohtaan.) 

Kotimainen SeedGun on patentoitu ja kustannustehokas koneellinen metsänuudistusmenetelmä, joka tarjoaa siemenelle parhaat mahdollisuudet itää ja kasvaa terveeksi puuksi. Pääpuulaji kylvettäessä on mänty, mutta SeedGunilla onnistuu napin painalluksella myös koivun ja kuusen kylväminen - ja järjestelmän kaksi siementykkiä mahdollistaa myös sekakylvön.

- SeedGunilla tehty täsmällisesti kohdistettava konekylvö heti maanmuokkauksen yhteydessä tuo huomattavia säästöjä siemen- ja työkuluissa sekä parantaa oleellisesti kylvötulosta. Sillä on mahdollista kylvää metsiä juuri niiden tarpeiden mukaan sillä jokainen metsä on erilainen ja vaatii omanlaiset toimet uudistuksessa, kertoo järjestelmän kehittävä New Forest Oy:n Juha Sirkkala.

seed3.jpg

(kuva: SeedGunilla kylvö ei ole erillinen, hintava ja aikaa vievä työvaiheensa, vaan se tehdään samanaikaisesti maanmuokkauksen kanssa. Näin siemenet saadaan heti tuoreeseen ja kosteaan maahan, mikä parantaa kylvön onnistumisprosenttia.)

Kustannustehokas ja helppokäyttöinen laite

SeedGun voidaan asentaa lähes mihin tahansa maanmuokkauskoneseen rajoittamatta koneen muuta käyttöä. Ainoat vaa- timukset koneelle ovat paineilmalaitteisto ja sähköjärjestelmä. Pienikoisen ja kevyen järjestelmän tärkeimmät osat asennetaan koneen hyttiin, kuljettajan näköpiiriin. Niinpä myös siementen lisääminen läpinäkyviin siemensäiliöihin ja siementyypin vaihtaminen tapahtuu mukavasti suoraan koneen ohjaamossa.

- SeedGun on tämän hetken kehittyneimpiä metsänkylvömenetelmiä: paineilmapulssilla toimiva siementykki, joka siirtää halutun suuruisen siemenmäärän lähes siemenen tarkkuudella nylonputkea pitkin juuri valittuun kylvökohtaan. SeedGunin näytöltä kuljettaja näkee helposti työmaalle kylvetyt siemenmäärät, sillä sähköinen laskuri kirjaa jokaisen kylvötapahtuman. Näin saadaan kylvötyön laskutuksen perusteeksi täsmälliset tiedot jotka kelpaa myös EU:n hiilinieluraportointiin. Menetelmä on taloudellinen ja kestävä kestäen kriittisenkin ekologisen tarkastelun. Sitä käytetäänkin jo metsänkylvössä kymmenissä koneissa Suomessa ja maailmalla Englantia sekä Kanadaa myöten, ilmoittaa Sirkkala, joka itse on käyttänyt kehittämäänsä järjestelmää vuodesta 1993 lähtien ja urakoi tällä hetkellä kolmella metsäalustaisella kaivukoneella metsänparannus- ja kylvötöissä lähinnä Uudenmaan ja Hämeen alueilla:

- Toki kehitystä on tehty paljon matkan varrella ja nyt SeedGun -kylvömenetelmälle on varmasti globaalia kysyntää, kun metsien istutus on hiilinielukeskustelun takia noussut puheenaiheeksi joka paikassa. Kunnianhimoinen tavoite on että SeedGun on vahvasti mukana seuraavan 50 vuoden aikana metsittämässä maailmanlaajuisesti puolet siitä maaperästä, joka sopii metsitettäväksi. 

seed2.jpg

(kuva: Pienikoisen ja kevyen SeedGun -järjestelmän tärkeimmät osat asennetaan koneen hyttiin, kuljettajan näköpiiriin. Niinpä myös siementen lisääminen läpinäkyviin siemensäiliöihin ja siementyypin vaihtaminen tapahtuu mukavasti suoraan koneen ohjaamossa. - SeedGunin näytöltä kuljettaja näkee helposti työmaalle kylvetyt siemenmäärät, sillä sähköinen laskuri kirjaa jokaisen kylvötapahtuman. Näin saadaan kylvötyön laskutuksen perusteeksi täsmälliset tiedot jotka kelpaa myös EU:n hiilinieluraportointiin. SeedGun on myös yhteensopiva Risutecin ASTA -tiedonkeruujärjestelmän kanssa, esittelee järjestelmän kehittäjä Juha Sirkkala.)

Kylvö tehdään samalla maanmuokkauksessa

SeedGunila tehdyssä konekylvössä päästään yleensä käsinkylvöä parempaan itämistulokseen, kun siemenet saadaan ammuttua SeedGunilla juuri avattuun muokkausjälkeen.

- SeedGunilla kylvö ei ole erillinen, hintava ja aikaa vievä työvaiheensa, vaan se tehdään samanaikaisesti maanmuokka- uksen kanssa. Näin siemenet saadaan heti tuoreeseen ja kosteaan maahan, mikä parantaa kylvön onnistumisprosenttia. Yhden kylvötapahtuman siementen määrä voidaan säätää tarkasti ja ohjata siemenet juuri haluttuun paikkaan. Tyypillinen siemenkulutus männyn kylvössä on vain 150-200 g/ha ja koivulla 40-80 g/ha. Tarvittaessa kylvö voidaan myös automatisoida jatkuvaksi, toteaa Sirkkala.

seed4.jpg

(kuva: Juha Seppälä esitteli 5-vuotiasta SeedGunilla vuonna 2006 kylvettyä männyn taimea. Siemenistä SeedGunilla kylvetty puusto on kasvanut hyvin; kuvassa sama mies ja sama männyntaimi 15-vuotta myöhemmin kesällä 2021.)

Laajat tiedonkeruumahdollisuudet

SeedGun on myös yhteensopiva Risutecin ASTA -tiedonkeruujärjestelmän kanssa. ASTA -järjestelmä tallentaa muokkauspisteen paikan, pinta-alan ja kylvötiheyden. Nyt ASTAan saadaan näkyville myös SeedGunin kylvöpisteet ja kylvötiedot sekä tallennettua tiedot käytetyistä siemenlajikkeista sekä seoksesta.

- ASTAa käytettäessä voidaan laskea myös muokkauksessa tehtävät taimipaikat. Näin sinun on helppo tilata oikea määrä taimia kohteelle, sillä se riippu aina maaperästä ja kasvupaikasta, milloin on järkevää istuttaa ja milloin kylvää, huomauttaa Sirkkala.

Tuotanto iskussa

SeedGun -järjestelmän patentit on hiljattain uudistettu ja valmistukseen sekä markkinointiin panostetaan.

- Haluamme viedä tietoa suomalaisesta tasokkaasta metsänhoidosta ja kylvömenetelmästämme eri puolille maailmaa mahdollistamaan metsien paremman kasvun. Jatkossa SeedGun -laitteet valmistaa Metsi Oy tiloissaan Oitissa, missä tuotantomenetelmät on rakennettu iskuun mahdollistamaan suuretkin sarjat jopa 500 kappaleen kuukausivauhdilla. Samalla itse tuotetta on hiottu vieläkin paremmaksi, ilmoittaa Juha Sirkkala.    

seed6.jpg

(kuva: Helmikuussa 2021 tehtiin SeedGunilla talvikylvöä -20°C kelissä. Kovassa pakkasessa SeedGunilla kylvetyt männyt ja koivut voivat hyvin elokuussa kuivan kuuman kesän jälkeenkin.)

 
 

18.07.2024 10.50Uusien henkilöautojen ensirekisteröinnit varovaisessa kasvussa EU:n alueella - Suomessa ensirekisteröinnit ovat tänä vuonna jäämässä 1990-luvun lamavuosien tasoon
18.07.2024 9.50Fortum myy kierrätys- ja jäteliiketoimintansa ruotsalaiselle sijoitusyhtiölle noin 800 miljoonalla eurolla
17.07.2024 12.00Tietyö sekoittaa liikenteen Sotkamossa
17.07.2024 11.55Ajoneuvoliikenne kiertotielle Ylijärventiellä Lappeenrannassa 30.7. alkaen tienparannustöiden vuoksi
17.07.2024 8.00SKAL: Tiestöön on panostettava liikenneturvallisuuden parantamiseksi
16.07.2024 17.11Ranska liittyi EU:n metsäisten jäsenvaltioiden ryhmään
16.07.2024 13.19Keski-Suomeen lähes 3000 hirven- ja noin 1200 valkohäntäpeuran pyyntilupaa
16.07.2024 9.44Komatsu Forestin digitaalisesta ratkaisusta MaxiFleetistä tulee Smart Forestry
16.07.2024 8.22Valmet toimittaa kolmannen Advantage DCT 200 -pehmopaperituotantolinjan Velvet CAREn paperitehtaalle Puolaan
16.07.2024 8.00Konkurssiin haettujen yritysten määrä kesäkuussa edelleen kasvussa, palvelualoilla suurin konkurssiriski

Siirry arkistoon »