Odotettu kaasu- ja sähköautojen tukipaketti lausuntokierrokselle - jopa 50 000 euron tuki mahdollinen

04.10.2021 16:30

Volvo_FMX_Electric.jpg
Vuoden 2022 alusta voimaan astuvaksi kaavailtu laki vaihtoehtoisilla käyttövoimilla toimivien ajoneuvojen hankitatuesta toisi toteutuessaan raskaille sähkökuorma-autoille enimmillään jopa 50 000 euron hankintatuen. 
Hallituksen lakiesitys: vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan sekä ajoneuvon vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivaksi muuntamisen määräaikaisesta tukemisesta on asetettu eduskunnalle lausuntokierrokselle. 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan sekä muuntamisen tukemisesta. Laissa säädettäisiin uudet edellytykset sähkökäyttöisten henkilöautojen, sähkö- ja kaasukäyttöisten pakettiautojen sekä sähkö- ja kaasukäyttöisten kuorma-autojen hankintatuelle ja bensiinikäyttöisen henkilöauton kaasu- tai etanolikäyttöiseksi muuntamisen tuelle. Lisäksi esityksessä ehdotetaan kumottavaksi sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta ja kaasukäyttöisen kuorma-auton hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta annettu laki.
Tavoitteet
Esityksen tarkoituksena on edistää kansallisia tavoitteita ajoneuvokannan murroksessa ja mahdollistaa siten liikenteen päästövähennysten saavuttamista. Tavoitteena on nopeuttaa teknologista siirtymää, jotta päästöttömien autojen osuus uusista myytävistä henkilöautoista kasvaa mahdollisimman lähelle sataa prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi tarkoituksena on edistää nolla- ja vähäpäästöisten pakettiautojen ja kuorma-autojen osuutta liikenteessä. Pakettiautoista ja kuorma-autoista vielä valtaosa kulkee dieselillä tai bensiinillä. Kuorma-autojen osuus liikenteen kasvihuonekaasupäästöistä on suuri ja hankintatuen avulla voitaisiin helpottaa myös yritysten siirtymistä pois fossiilisesta dieselistä. 

Hankintatukien tarkoituksena on lisätä vaihtoehtoisilla käyttövoimilla toimivien ajoneuvojen houkuttelevuutta ja kysyntää. Lisäksi hankintatukien tarkoituksena on vaikuttaa vaihtoehtoisilla käyttövoimilla toimivien ajoneuvojen hankintakustannuksiin laskevasti, jolloin ajoneuvon hankinta olisi mahdollinen useammalle ajoneuvon ostajalle. Muuntotuen tarkoituksena on puolestaan kannustaa ajoneuvojen omistajia muuttamaan ajoneuvojaan vähäpäästöisemmiksi. Lisäksi tavoitteena on edistää lataus- ja tankkausinfrastruktuurin laajentumista lisäämällä niiden kysyntää.

Täyssähköauton hankintatuen määrä:

Täyssähköauton hankintatukea voidaan myöntää valtion varoista 2 000 euroa uuden sähkökäyttöisen henkilöauton hankintaa varten.

Sähkökäyttöisen pakettiauton hankintatuen määrä:

Pakettiauton hankintatukea voidaan myöntää valtion varoista uuden sähköä käyttövoimana käyttävän pakettiauton hankintaa varten:

1) 2 000 euroa, jos kyseessä on pienikokoinen pakettiauto, joka merkitään liikenneasioiden rekisteriin pakettiautoksi ja joka on varustettu kuljettajan istuimen lisäksi enintään tämän vieressä olevilla istuimilla. Pienikokoisen pakettiauton hankintahinta saa olla enintään 50 000 euroa.

2) 4 000 euroa, jos kyseessä on keskikokoinen pakettiauto, joka merkitään liikenneasioiden rekisteriin pakettiautoksi, joka on varustettu kuljettajan istuimen lisäksi enintään tämän vieressä olevilla istuimilla tai niiden kiinnitykseen tarkoitetuilla laitteilla, jonka kokonaismassa on yli 2 500 kilogrammaa ja jonka kokonaismassan ja omamassan välinen erotus (kantavuus) on vähintään 680 kilogrammaa.

3) 6 000 euroa, jos kyseessä on suurikokoinen pakettiauto, joka merkitään liikenneasioiden rekisteriin pakettiautoksi, joka on varustettu kuljettajan istuimen lisäksi enintään tämän vieressä olevilla istuimilla tai niiden kiinnitykseen tarkoitetuilla laitteilla, jonka kokonaismassa on yli 2 500 kilogrammaa, jonka kokonaismassan ja omamassan välinen erotus (kantavuus) on vähintään 680 kilogrammaa ja jonka akseliväli on yli 3,5 metriä.

Kaasukäyttöisen pakettiauton hankintatuen määrä:

Pakettiauton hankintatukea voidaan myöntää valtion varoista 2 000 euroa uuden pääasiassa kaasua käyttövoimana käyttävän pakettiauton hankintaa varten, jos kyseessä on pakettiauto, joka merkitään liikenneasioiden rekisteriin pakettiautoksi, joka on varustettu kuljettajan istuimen lisäksi enintään tämän vieressä olevilla istuimilla tai niiden kiinnitykseen tarkoitetuilla laitteilla ja jonka kokonaismassan ja omamassan välinen erotus (kantavuus) on vähintään 680 kilogrammaa.

Sähkökäyttöisen kuorma-auton hankintatuen määrä:

Kuorma-auton hankintatukea voidaan myöntää valtion varoista sähköä käyttövoimana käyttävän kuorma-auton hankintaa varten:

1) 8 000 euroa, jos ajoneuvon suurin sallittu massa tieliikenteessä on vähintään 3 500 kilogramma

2) 12 000 euroa, jos ajoneuvon suurin sallittu massa tieliikenteessä on vähintään 6 000 kilogrammaa ja akun nettokapasiteetti vähintään 100 kWh

3) 18 000 euroa, jos ajoneuvon suurin sallittu massa tieliikenteessä on vähintään 16 000 kilogrammaa ja akun nettokapasiteetti vähintään 150 kWh

4) 25 000 euroa, jos ajoneuvon suurin sallittu massa tieliikenteessä on vähintään 26 000 kilogrammaa ja akun nettokapasiteetti vähintään 200 kWh

5) 40 000 euroa, jos ajoneuvon suurin sallittu massa tieliikenteessä on vähintään 18 000 kilogrammaa, yhdistelmämassa vähintään 40 000 kilogrammaa ja akun nettokapasiteetti vähintään 300 kWh

6) 50 000 euroa, jos ajoneuvon suurin sallittu massa tieliikenteessä on vähintään 26 000 kilogrammaa, yhdistelmämassa vähintään 60 000 kilogrammaa ja akun nettokapasiteetti vähintään 400 kWh

7) 10 000 euroa, jos kyseessä on perävaunu, jonka suurin sallittu massa tieliikenteessä on vähintään 18 000 kilogrammaa, ja jossa on sähköinen pistokkeella ladattava voimalinja, jonka akun nettokapasiteetti on vähintään 30 kWh, ja joka pystyy tuottamaan vaunun akselille vähintään 100 kW:n tehon yhtäjaksoisesti vähintään 2 minuutin ajan.

Hankintatuen enimmäismäärä ei saa kuitenkaan ylittää 40 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista. Tukikelpoisia kustannuksia ovat sähkökäyttöisen kuorma-auton hankinnasta ympäristönsuojeluun aiheutuvat kustannukset, jotka yksilöidään vertaamalla samankaltaiseen, vähemmän ympäristöystävälliseen investointiin, joka olisi tehty ilman tukea.

Kaasukäyttöisen kuorma-auton hankintatuen määrä:

Kuorma-auton hankintatukea voidaan myöntää valtion varoista 7 500 euroa paineistettua kaasua käyttövoimana käyttävän kuorma-auton hankintaa varten.

Kuorma-auton hankintatukea voidaan myöntää valtion varoista 15 000 euroa nesteytettyä kaasua käyttövoimana käyttävän kuorma-auton hankintaa varten.

Hankintatuen enimmäismäärä ei saa kuitenkaan ylittää 40 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista. Tukikelpoisia kustannuksia ovat kaasukäyttöisen kuorma-auton hankinnasta ympäristönsuojeluun aiheutuvat kustannukset, jotka yksilöidään vertaamalla samankaltaiseen, vähemmän ympäristöystävälliseen investointiin, joka olisi tehty ilman tukea.

Muuntotuen määrä:

Muuntotukea voidaan myöntää valtion varoista 1 000 euroa henkilöauton muuntoon kaasukäyttöiseksi tai 200 euroa henkilöauton muuntoon etanolikäyttöiseksi 6 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Uusi laki voimaan 1.1.2022

10.10.2021 mennessä lausuntokierrokselta palaava esitys liittyy valtion vuoden 2022 täydentävään talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulevan voimaan 1.1.2022.

Lataa tästä lakiesitys kokonaisuudessaan: 

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/DownloadProposalAttachment?attachmentId=16562

18.10.2021 18:00Kuljetus J.T. Raukolan Scania R770: Tyylillä tukkipinolle
18.10.2021 11:00Metsäala hakee uusia toimintamalleja nuorten koulutukseen
18.10.2021 10:00Metsäteollisuus elpyy vauhdilla
15.10.2021 17:10KATSO TÄSTÄ 15.10. KONEAGRIA ERIKOISLÄHETYS - Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa alan tämän viikon kuulumiset
15.10.2021 15:52Ford Focus päivittyy - Suomessa keväällä 2022
15.10.2021 15:38Renault Master vetyauton prototyyppi paljastetaan Hyvolution -messuilla
15.10.2021 9:00Relais Group Oyj ostaa Ruotsin suurimman riippumattoman hyötyajoneuvojen korjaamo- ja huoltoketju STS Sydhamnens Trailer Service AB:n
15.10.2021 8:00Suomalaiset suhtautuvat nihkeästi tieliikenteen päästökauppaan
14.10.2021 18:00Multivanin uusin sukupolvi tuotantoon
14.10.2021 14:33Pratt Industriesille kolmas Valmetin OptiConcept M -kartonginvalmistuslinja Yhdysvaltoihin

Siirry arkistoon »