UPM puolivuosikatsaus 2021: Tulos parani nopeasti, UPM on vahvassa iskussa tulevaisuuden kasvuun

22.07.2021 11:02

upm_logo.jpg

UPM - Q2 2021 lyhyesti 

 • Liikevaihto nousi 15 % ja oli 2 384 (Q2 2020: 2 077) miljoonaa euroa
 • Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 51 % ja oli 307 (203) miljoonaa euroa eli 12,9 % (9,8 %) liikevaihdosta
 • Liiketoiminnan rahavirta nousi 308 (156) miljoonaan euroon
 • UPM:n tuotteiden kysyntä oli vahvaa ja kokonaisuutena myyntihintojen korotukset ylittivät raaka-ainehintojen nousun vaikutuksen
 • Vuoden 2020 toisella vuosipuoliskolla tehtyjen oikea-aikaisten toimenpiteiden ansiosta kustannukset olivat kilpailukykyiset ja tuotantolaitosten tehokkuus hyvä
 • UPM sopi Shottonin sanomalehtipaperitehtaan myynnistä Isossa-Britanniassa

H1 2021 lyhyesti

 • Liikevaihto nousi 6 % ja oli 4 618 (H1 2020: 4 364) miljoonaa euroa
 • Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 22 % ja oli 586 (482) miljoonaa euroa, mikä oli 12,7 % (11,0 %) liikevaihdosta
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 526 (293) miljoonaa euroa
 • Strategiset kasvuhankkeet etenevät suunnitellusti budjetissa ja aikataulussa
 • Nettovelka nousi 750 (301) miljoonaan euroon ja nettovelan suhde EBITDAan oli 0,49 (0,19)
 • Rahavarat ja käyttämättömät luottolimiitit olivat 2,5 miljardia euroa kesäkuun lopussa
 • UPM aloitti uuden sukupolven biopolttoainejalostamon perussuunnitteluvaiheen tammikuussa
 • Helmikuussa UPM allekirjoitti The Climate Pledge -sitoumuksen saavuttaa Pariisin ilmastosopimuksen asettamat tavoitteet 10 vuotta etuajassa

Toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi Q2:n tulosta:

“UPM:n toinen vuosineljännes oli erittäin hyvä, ja tuloksen nopea elpyminen jatkui. Tuotteidemme kysyntä oli vahva poikkeuksellisessa markkinaympäristössä, ja pääsääntöisesti myyntihinnat nousivat enemmän kuin tuotantokustannukset. Kun samaan aikaan kasvuhankkeemme etenivät aikataulussa ja budjetissa, lähtökohtamme tulevaisuuteen on erinomainen.

Toisen neljänneksen liikevaihto nousi 15 % ja oli 2 384 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 51 % viime vuoden sulkutoimien sävyttämästä vertailuneljänneksestä ja oli 307 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirta nousi 308 miljoonaan euroon. Nettovelka oli kesäkuun lopussa 750 miljoonaa euroa. Taloudellinen asemamme on edelleen vahva, sillä rahavarat ja käyttämättömät luottolimiitit olivat 2,5 miljardia euroa katsauskauden lopussa.

Eniten tulostaan paransi UPM Biorefining sellun ja sahatavaran hintojen jyrkän nousun ansiosta. Liiketoiminta-alueen tulos oli kaikkien aikojen paras toisella neljänneksellä. Tuloksentekoa jarruttivat suunniteltu kunnossapitoseisokki Fray Bentosin sellutehtaalla Uruguayssa sekä tulipalosta aiheutunut seisokki Lappeenrannan biojalostamolla.

UPM Raflatacin ja UPM Specialty Papersin markkinat olivat edelleen vahvat. Liiketoimintojen hyvää kannattavuutta tukivat kuluttajakäyttäytymisessä, verkkokaupassa ja päivittäistavarakaupassa jatkuneet trendit. Tarramateriaalit ja erikoispaperit tuovat lähes kolmanneksen yhtiön liikevaihdosta. UPM Raflatacin osavuositulos oli jälleen erinomainen tuotantokustannuksiin kohdistuvista kovista paineista huolimatta. Mainio tulos ei ole vain vahvan markkinakysynnän seurausta vaan myös marginaalien ja tuotevalikoiman joustavan hallinnan sekä jatkuvien tehokkuustoimien ansiota.

Graafisten paperien kysyntä Euroopassa kasvoi 28 % sulkutoimenpiteitä sisältäneestä viime vuoden vastaavasta vuosineljänneksestä. Hyvän kysynnän ja viime vuonna toteutettujen oikea-aikaisten tehostamistoimien ansiosta paperikoneiden käyttöaste oli hyvä. UPM Communication Papersin neljännes oli kannattavuudeltaan hyvin haastava, koska tuotantopanosten hinnat nousivat nopeasti, ja sanoma- ja aikakauslehtipaperien markkinahinnat perustuivat tammikuussa tehtyihin sopimuksiin. UPM Shottonin paperitehtaan myynnistä ilmoitettiin toukokuussa, ja kauppa saadaan päätökseen kolmannella vuosineljänneksellä.

UPM Energyn markkina jatkui hyvänä, ja kannattavuus parani sähkön hintojen noustua. Vesivoiman tuotantomäärät olivat hyvällä tasolla, mutta Olkiluodon ydinvoimalan huoltoseisokki vähensi ydinvoiman tuotantoa. Olkiluoto 3 -projekti on loppusuoralla, ja reaktori kytketään valtakunnan verkkoon koekäyttöä varten vuoden viimeisellä neljänneksellä. Olkiluoto 3 lisää merkittävästi CO2-vapaan sähkön tarjontaa Suomen markkinoilla.

UPM Plywoodin kannattavuus koheni pääasiassa korkeampien toimitusmäärien ja hyvän toiminnallisen tehokkuuden ansiosta. Vanerin kysyntä jatkui vahvana rakentamisen loppukäytöissä ja parani teollisissa sovelluksissa.

UPM:n kasvuhankkeet etenevät suunnitellusti. Uruguayn rakennustyömailla on nyt 5 000 työntekijää. Paso de los Torosissa rakentaminen edistyy hyvin kaikissa keskeisissä kohteissa, ja Montevideon satamaterminaali alkaa valmistua. Leunassa Saksassa investointi biokemikaaleihin etenee hyvin sekä rakennustyömaalla että liiketoiminnan valmisteluissa.

UPM on sitoutunut tarjoamaan ratkaisuja globaaliin ilmastohaasteeseen. Tehokkain keino ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on fossiilisen energian ja raaka-aineiden käytön vähentäminen. Vaikutamme osaltamme kestävällä metsänhoidolla ja kehittämällä ilmastopositiivisia tuotteita, jotka mahdollistavat entistä vastuullisemman kulutuksen. Olemme myös sitoutuneet vähentämään hiilidioksidipäästöjämme 65 % vuoteen 2030 mennessä eli EU:n tavoitteita nopeammin. Teollisen mittakaavan biokemikaali- ja biopolttoainehankkeemme ovat konkreettisia esimerkkejä pyrkimyksestä luoda fossiilisista raaka-aineista riippumatonta tulevaisuutta.

Kaiken kaikkiaan liiketoimintomme onnistuivat toisella vuosineljänneksellä erinomaisesti nopeasti muuttuvilla markkinoilla, joilla hinnat ja kysyntä nousivat. Olen vakuuttunut, että Biofore-strategiamme luo pitkän aikavälin arvoa maailmassa, jossa niin kuluttajat, yritykset kuin valtiotkin etsivät aktiivisesti kestäviä ratkaisuja."

Näkymät vuodelle 2021

Maailmantalous on alkanut toipua vuoden 2020 aikana koetusta jyrkästä taantumasta. Elpyminen vaihtelee alueittain ja on ollut Kiinan vetämää. Yleinen taloudellinen toimeliaisuus vaikuttaa useimpien UPM:n tuotteiden kysyntään, joka näin ollen riippuu taloudellisen elpymisen muodosta ja vauhdista.

COVID-19-pandemia aiheuttaa edelleen epävarmuutta vuonna 2021. Vuonna 2020 sulkutoimet vaikuttivat erittäin negatiivisesti graafisten paperien kysyntään mutta tukivat tarramateriaalien ja erikoispaperien vahvaa kysyntää. Talouksien avautuminen normalisoinee jossain määrin näitä kysyntävaikutuksia.

Monien UPM:n tuotteiden myyntihintojen, mukaan lukien graafisten paperien hinnat Euroopassa, arvioidaan nousevan vuoden 2021 toisella puoliskolla verrattuna vuoden ensimmäiseen puoliskoon. Sellun myyntihinnat nousivat nopeasti ensimmäisellä vuosipuoliskolla, ja toisella vuosipuoliskolla niiden arvioidaan olevan keskimäärin korkeammalla kuin ensimmäisellä puoliskolla.

Elpyvän maailmantalouden myötä useiden muuttuvien kustannuserien odotetaan nousevan vuonna 2021. UPM jatkaa marginaalien hallintaa tuotteiden hinnoittelulla, tuotteiden ja markkinoiden optimoinnilla, tuotantolaitosten tehokkaalla käytöllä sekä toimenpiteillä, joilla parannetaan muuttuvien ja kiinteiden kustannusten tehokkuutta.

UPM:n vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan nousevan vuoden toisella puoliskolla verrattuna vuoden 2021 alkupuoliskoon sekä nousevan selvästi koko vuonna 2021 verrattuna vuoteen 2020.

20.09.2021 16:11Tehokkaassa STIHL HT 135 -oksasahassa on nyt uusi, entistä kevyempi kulmavaihde
20.09.2021 9:45Juupajoen Koskitien läpikulkuyhteys suljetaan liikenteeltä tietyön ajaksi
20.09.2021 8:22Valmet toimittaa ulkopakkauskartonkikonelinjan Kipas Kagıtille Turkkiin
19.09.2021 11:00Uusi puun varastointiopas valmistunut - tutustu tästä
19.09.2021 8:57Junavaunupankot ja Terminatorit palvelevat toisiaan
18.09.2021 12:33Kuorma-autoilla kuljetettu tavaramäärä kasvoi vuoden 2021 toisella neljänneksellä
17.09.2021 23:11KATSO TÄSTÄ 17.9. LÄHETYS - Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa alan tämän viikon kuulumiset
17.09.2021 10:12Ford tuo kevythybridivoimansiirron pienten pakettiautojen luokkaan
16.09.2021 17:00Metsä Group suunnittelee uuden kertopuu-tehtaan rakentamista Äänekoskelle
16.09.2021 12:21Ponsse webinaari harvennusratkaisuista 29.9. ilmoittaudu mukaan

Siirry arkistoon »