Kestävä metsätalous ja fossiilisten korvaaminen ovat avaimet EU:n vihreään kasvuun

18.07.2021 14:00

Metsa_E.Lautanen.jpg

Euroopan komissio julkaisi eilen, 14. heinäkuuta, suuren joukon ilmasto- ja energiapolitiikan linjauksia, joiden avulla jäsenmaat pyrkivät hiilineutraaliuteen vuoteen 2050 mennessä. Komission ehdotuksen jälkeen alkaa pitkähkö neuvotteluprosessi kaikkia EU-maita sitovien sääntöjen sopimiseksi. UPM on sitoutunut EU:n ilmastotavoitteisiin ja YK:n 1,5 asteen ilmastositoumukseen.

“Olemme ainutlaatuisessa asemassa sikäli, että voimme aikaansaada myönteisiä ilmastovaikutuksia niin kestävällä metsänhoidolla, vähentämällä tuotannon päästöjä kuin tarjoamalla ilmastoystävällisiä vaihtoehtoja fossiilisten tilalle. EU:n ehdotukset ovat selkeä viesti päästöjen vähentämisen ja nollapäästöiseen energiaan keskittymisen puolesta”, sanoo UPM:n yhteiskuntasuhdejohtaja Stefan Sundman.

Uudet innovaatiot mahdollistavat fossiilipohjaisten tuotteiden korvaamisen

UPM on viime vuosina investoinut huomattavasti innovaatioihin, jotka tarjoavat uusiutuvia, välittömästi käyttöön otettavissa olevia vaihtoehtoja fossiilisille raaka-aineille. Olemme esimerkiksi investoineet merkittävästi biojalostamoihin, joissa puuraaka-aineesta tuotetaan kehittyneitä biopolttoaineita ja biokemikaaleja.

”EU-lainsäädännön tulisi olla ennustettavaa ja edesauttaa investointeja vihreään kasvuun sekä yhteiskunnan muutosta kohti fossiilisista raaka-aineista irtautumista. EU:n linjausten ja niistä käytävien neuvottelujen tulee varmistaa metsien kestävän käytön mahdollisuus sekä biotaloudessa ja vihreässä kasvussa olennainen puun saatavuus”, Sundman sanoo.

Uusiutuvat raaka-aineet sekä kierrätys tuotannossa ja kulutuksessa avaavat merkittäviä mahdollisuuksia ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Kestävästi tuotetuilla uusiutuvilla raaka-aineet ovat avainasemassa korvattaessa fossiilisia raaka-aineita.

UPM on sitoutunut ilmastopositiiviseen metsätalouteen, jossa metsien kasvua lisätään ottaen huomioon kestävän metsätalouden taloudelliset, ekologiset ja sosiaalisen vastuun näkökulmat. Pidämme huolta siitä, että kasvavat metsävarat varmistavat hiilen sidonnan metsissä ja siten edesauttavat pyrkimyksissä hillitä ilmastonmuutosta.

UPM perehtyy yksityiskohtaisesti EU:n komission ehdotuksiin ja julkistaa näkemyksiään asiassa yhtiön verkkosivuilla upm.com.

05.08.2021 14:55Metsäkonehuolto Kähkönen - Vihreiden koneiden huoltoa Nakkilassa vuosikymmenten kokemuksella
05.08.2021 12:33Pitkäaikaiset helteet ovat vauhdittaneet kirjanpainajien ensimmäisen sukupolven kehittymään ennätysnopeasti
05.08.2021 9:09Kodinkoneiden kauppa käy vilkkaana
05.08.2021 9:00Metsästyskausi käynnistyy 10.8.2021
04.08.2021 12:40Hyötyautokauppa jatkaa kasvuaan Euroopassa - Ensirekisteröinnit kasvussa kaikissa ajonevuoluokissa
04.08.2021 11:55Metsäkoneteloissa oltava vaihtoehtoja erilaisiin korjuuolosuhteisiin
04.08.2021 11:00Uusiutuvan energian direktiivin päivitys bioenergia-alan kiikarissa
03.08.2021 15:04OOO Ponssen toimitusjohtaja Jaakko Laurila: Venäjän metsäteollisuus vahvassa nosteessa
03.08.2021 14:01Nokian Renkaat Oyj Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2021: Volyymit ja tulos kasvoivat vahvasti
03.08.2021 11:00Kesla Oyj puolivuosikatsaus: Saadut tilaukset ja tilauskanta nousivat ennätyksellisen korkealle tasolle

Siirry arkistoon »