Euroopan metsät 2020 -raportti julkaistu - metsien pinta-ala ja puuston määrä ovat kasvaneet edelleen

14.05.2021 8:10

metsaa2.png

Euroopan ja Suomen metsäala ja puuston määrä ovat kasvaneet viimeisten 30 vuoden aikana. Sekä Suomessa että Euroopassa puuston vuosittainen kasvu ylittää hakkuumäärät.

Suomessa hakataan 80 % vuotuisesta nettokasvusta ja FOREST EUROPE -maissa (46 Euroopan maata) 73 %. Euroopassa metsänhoidon ja puu- ja paperituotteiden valmistuksen osuus BKT:stä oli 0,7 prosenttia ja Suomessa 4,2 prosenttia vuonna 2015.

Euroopassa eri tarkoituksiin suojeltujen metsien osuus on noin 24 % metsäalasta. Tiukasti suojeltujen metsien pinta-ala on yhteensä 3,7 miljoonaa hehtaaria, josta noin puolet (1,9 miljoonaa hehtaaria) sijaitsee Suomessa. Suomessa noin 13 % metsäalasta eli 2,8 miljoonaa hehtaaria on suojeltu luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi, minkä lisäksi on noin miljoona hehtaaria muita suojeltuja metsiä.

– Uudet tiedot Euroopan metsien ja metsätalouden tilasta ja kehityksestä julkistettiin Euroopan metsäministerien kokouksessa huhtikuussa 2021. Tilastotiedot on tarkoitettu erityisesti poliittisen päätöksenteon tueksi. Euroopan metsät 2020 -raportti pohjautuu Euroopassa yleisesti käytössä oleviin kestävän metsätalouden kriteereihin, kertoo Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkija Markus Lier.

Suomen metsät verrattuna EU 28-maiden (Euroopan unionin maat) ja FOREST EUROPE -maiden (46 Euroopan maata) metsiin, keskeisiä tunnuslukuja:

  • Metsäala (2020): Suomessa 22,8 miljoonaa hehtaaria, FOREST EUROPE -maissa 227,4 miljoonaa hehtaaria (35 % maa-alasta), EU-28 -maissa 161,4 miljoonaa hehtaaria
  • Puuston määrä (2020): Suomessa 2 449 miljoonaa kuutiometriä, FOREST EUROPE -maissa 34 983 miljoonaa kuutiometriä, EU-28 -maissa 26 470 miljoonaa kuutiometriä
  • Vuotuinen nettokasvu ja hakkuut (2015): Suomessa 80 % vuotuisesta nettokasvusta, FOREST EUROPE -maissa hakkuut olivat 73 %, EU-28 -maissa 75 %
  • Luonnon monimuotoisuuden ja erityisten luontokohteiden suojelemiseksi perustettujen suojeltujen metsien ala (2015): Suomessa 3,7 miljoonaa hehtaaria, FOREST EUROPE – maissa 49 miljoonaa hehtaaria, EU-28 -maissa 40 miljoonaa hehtaaria
  • Koskemattomat metsät (2020): Suomessa 203 000 hehtaaria, FOREST EUROPE -maissa 4,7 miljoonaa hehtaaria, EU-28 -maissa 3,6 miljoonaa hehtaaria,
  • Yksityismetsät (2015): Suomessa 15,4 miljoonaa hehtaaria, FOREST EUROPE -maissa 89,9 miljoonaa hehtaaria, EU-28 -maissa 87,8 miljoonaa hehtaaria,
  • Infograafit ja lisää metsiä ja metsien käyttöä kuvaavia indikaattoreita:

Metsien tila 2020 -raportin (State of Europe’s Forests 2020 -report) koostamisesta on vastannut FOREST EUROPE -prosessin Bratislavan toimisto. Työhön osallistui asiantuntijoita 40 eri maasta.

Luke on raportoinut metsiä koskevat tilastotiedot säännöllisesti UNECE/FAO:lle ja FOREST EUROPE -prosessille 1990-luvulta lähtien. Suomen osalta suurin osa tiedoista pohjautuu valtakunnan metsien inventointiin (VMI) ja Luken metsätilastoihin. Pitkäaikaiset seurannat ja tilastot mahdollistavat metsien tilan ja metsien käytön seurannan pitkältä ajalta.

Mitä tarkoittaa FOREST EUROPE -prosessi?

FOREST EUROPE on yleiseurooppalainen metsäministereiden yhteistyöfoorumi, joka kokoontuu 4-5 vuoden välein. Kunkin maan osallistuminen prosessiin on vapaaehtoista. FOREST EUROPE kehittää 47 allekirjoittajalle (46 Euroopan maalle ja Euroopan unionille) yhteisiä strategioita metsien suojelemiseksi ja kestäväksi hoidoksi.

Vapaaehtoisen prosessin yhteydessä on muun muassa kehitetty kestävän metsätalouden periaatteet, joissa huomioidaan kestävän kehityksen eri ulottuvuudet. Periaatteiden käytäntöön panossa ja seurannassa yleiseurooppalaisilla kestävän metsätalouden kriteereillä ja indikaattoreilla on ollut tärkeä merkitys. FOREST EUROPE -prosessissa on myös laadittu yleisperiaatteet kansallisten metsäohjelmien laadinnalle, toimeenpanolle ja arvioinnille.

21.06.2021 10:45Transporterista Carsport Premium Edition
20.06.2021 9:00Pro Silva esitteli uuden S5 harvesterin - mallisto nyt erittäin kattava
18.06.2021 23:44KATSO TÄSTÄ 18.6. LÄHETYS - Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa alan tämän viikon kuulumiset
18.06.2021 11:22Stora Enso avaa uuden dispersiopäällystelinjan Forshagassa
18.06.2021 10:00Suomen Metsämuseo Luston arkkitehtuurikilpailun ratkaisusta 30 vuotta
17.06.2021 11:33Metsäpöly mullistaa kosmetiikka-alaa
17.06.2021 11:11Kantorahatulot laskivat vähän koronavuonna 2020
17.06.2021 9:00Hyundai kasvattaa parheautotarjontaansa täysin uudella mallilla
16.06.2021 16:33Metsä Fibre ja Kelvion B. V. tekivät sopimuksen tehokkaiden jäähdytystornien toimittamisesta Kemin biotuotetehtaalle
16.06.2021 16:00Metsäkoneenkuljettajien työkyky ja työhyvinvointi hyvällä tasolla nuoremmilla mutta heikkenevät iän karttuessa

Siirry arkistoon »