Metsänhoidon PEFC-standardiin merkittäviä muutoksia

28.04.2021 8:00

pefc1.jpg

Uusi metsänhoidon PEFC-standardi vastaa ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden haasteisiin. Varsinkin ympäristövaatimuksiin ja vesiensuojeluun on tulossa merkittäviä muutoksia. Standardi julkaistaan tulevana kesänä ja otetaan käyttöön vuosien 2022-2023 aikana. 

”Päivitetyt PEFC-vaatimukset tarkoittavat merkittävää lisäinvestointia arvokkaiden elinympäristöjen, metsistä riippuvaisten eliölajien ja riistan sekä vesiensuojelun hyväksi. Muuttuneet vaatimukset, joissa kestävyyden eri näkökulmat on sovitettu yhteen, aiheuttavat kustannuksia metsänomistajille, mutta vastaavat luonnon monimuotoisuuden ylläpidon haasteisiin. Uudet harmaata taloutta torjuvat toimenpiteet tukevat reilun yrittämisen mahdollisuuksia metsäalalla. Standardi laajenee luonnontuotteisiin sekä joulupuihin ja leikkohavujen viljelyyn, mikä kertoo metsien monipuolisista mahdollisuuksista”, listaa PEFC Suomen toiminnanjohtaja Auvo Kaivola standardiin tulevia muutoksia. 

Monimuotoisuudelle tärkeitä metsien rakennepiirteitä lisätään jättämällä metsään aiempaa huomattavasti enemmän eläviä säästöpuita ja kuollutta puuta. Aiempaa leveämmät suojakaistat ja jatkuvapeitteinen metsänkasvatus vesien ja avosoiden reunoilla ovat merkittävä panostus puhtaampiin vesiin ja monimuotoisempaan metsäluontoon. Kulotuskriteeri sisältää kaikki yli kahden hehtaarin metsäpalot, joille on jätettävä hiiltynyttä ja palanutta puuta. Näin pienemmätkin metsäpalot tulevat dokumentoiduksi ja niiden käsittelyssä varmistetaan lajistolle tärkeän palaneen ja kuolevan puuaineksen säilymistä. 

Puuston säilyminen hiilinieluna varmistetaan hyvän metsänhoidon ja metsien kasvukunnosta huolehtimisen lisäksi myös sillä, että viisivuotisjaksolla tarkasteltuna poistuma ei ylitä kasvua. Säästöpuumäärän kaksinkertaistuminen lisää osaltaan maaperän hiilivarastoa ja metsien hiilinielua. Standardi edellyttää aiemmin käsiteltyjen luonnontilaisen kaltaisiksi muuttuneiden soiden turvaamista. Vaatimuksissa edellytetään ilmastovaikutusten huomioon ottamista suometsien käsittelyssä.

Lainsäädännön noudattaminen muodostaa PEFC-vaatimuksissa pohjan, jolle ekologista, sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä koskevat vaatimukset on rakennettu. PEFC:llä on siten olennainen rooli lakisääteisten vaatimusten sisällön tuntemisen ja noudattamisen edistäjänä.

”Käytettävissä on kooste standardiin esitetyistä keskeisistä muutoksista. Arvioimme, että tarkistettu standardi julkaistaan kesän alussa. Ulkopuolisen selvityksen standardiin tehtyjen muutosten vaikutuksista saamme käyttöön kesän lopulla. Uudet vaatimukset voidaan ottaa käyttöön PEFC:n kansainvälisen arviointi- ja hyväksymisprosessin jälkeen. Metsätaloudessa uusiin vaatimuksiin siirrytään vuoden 2022 aikana ja ulkoisissa arvioinneissa sitä seuraavana vuonna”, kertoo Kaivola PEFC-standardin tulevista vaiheista.

14.05.2021 9:33Akaan raakapuuterminaalin rata sähköistetätään 21.5.2021
14.05.2021 9:12Puunpoistot maanteiden varsilta jatkuvat Keski-Suomessa
14.05.2021 8:10Euroopan metsät 2020 -raportti julkaistu - metsien pinta-ala ja puuston määrä ovat kasvaneet edelleen
13.05.2021 13:00Raskaspari kehittää toimintaansa asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin
13.05.2021 11:00Teollisuuden liikevaihto kasvoi maaliskuussa 4,7 prosenttia
12.05.2021 18:10KOMATSU 100 JA METSÄKONEET 60 VUOTTA: Komatsu Forest rakentaa juhlavuotena uuden tehtaan, esittelee uuden ilmeen ja tuo markkinoille uutta teknologiaa
12.05.2021 11:16MAN TGX palkittiin muotoilusta
12.05.2021 9:13Moottoriajoneuvojen luvattomat käytöt ja varkaudet ovat vähentyneet huomattavasti
12.05.2021 9:00Tutkimus: Avohakkuiden metsäojituksilla haitallisia vaikutuksia
11.05.2021 17:00Uusi työkalu laskee ohjaavien ja vetoakseleiden renkaiden CO2-päästöt

Siirry arkistoon »