Gasum ja Stora Enso ainutlaatuiseen yhteistyöhön Ruotsin Nymöllassa - sellu- ja paperitehtaan prosessivedestä tehdään biokaasua

27.04.2021 8:00

isoosavuu.jpg

Gasumin ja Stora Enson ainutlaatuisen yhteistyön tuloksena Ruotsin Nymöllaan avattu biokaasulaitos on malliesimerkki kiertotalouden hyödyntämisestä teollisessa mittakaavassa. Laitos toimii Stora Enson tehtaan yhteydessä, ja se tuottaa nesteytetty biokaasua tehtaan prosessivedestä.

Gasum on avannut Ruotsin Nymöllaan Pohjoismaiden ensimmäisen biokaasulaitoksen, joka toimii suoraan laitoksen raaka-ainetta tuottavan Stora Enson sellu- ja paperitehtaan yhteydessä. Huhtikuussa 2021 avattu laitos tuottaa Stora Enson tehtaan prosessivedestä nesteytettyä biokaasua (LBG), jota voidaan käyttää uusiutuvana polttoaineena niin maalla, merellä kuin teollisuudessa. Yhteishanke on hieno esimerkki siitä, miten eri teollisuudenalat voivat toimia yhdessä vähentääkseen päästöjä. 

Nymöllan laitoksen avaaminen mahdollistaa ensimmäistä kertaa biokaasun tuottamisen teollisessa mittakaavassa. Nymöllassa tuotetaan vuosittain 75–80 GWh nesteytettyä biokaasua, mikä kattaa jopa 200 kuorma-auton vuosittaisen polttoaineenkulutuksen. Esimerkiksi Gasumin juuri laajennetulla Turun biokaasulaitoksella tuotetaan vuosittain 60 GWh biokaasua eli Nymöllan tuotantokapasiteetti on merkittävästi suurempi.

“Tämä uraauurtava yhteistyö lähti liikkeelle molemminpuolisesta halusta vähentää hiilidioksidipäästöjä ja luoda samalla Stora Enson tehtaan prosessivedestä jotain arvokasta. Kysyntä puhtaammille polttoainevaihtoehdoille on valtava, joten laitoksen tuotantoa todella tarvitaan merenkulun, raskaan liikenteen ja teollisuuden tarpeisiin niiden hiilijalanjäljen pienentämiseksi”, Gasumin toimitusjohtaja Johanna Lamminen sanoo.

”Kestävä toiminta ja resurssitehokkuus ovat liiketoimintamme ytimessä. Tämä projekti on hyvä esimerkki siitä, miten pystymme saavuttamaan asettamamme tavoitteet ja auttamaan asiakkaitamme saavuttamaan omat kestävyystavoitteensa käyttämällä tuotteitamme. Pyrimme aina löytämään innovatiivisimmat, kestävän kehityksen mukaiset ratkaisut. Tämä edellyttää yhteistyötä samalla tavoin ajattelevien yritysten, kuten Gasumin, kanssa. Projekti on ollut käynnissä kolme vuotta, ja nyt on hienoa päästä avaamaan laitos virallisesti”, sanoo Stora Enson Paper-divisioonan johtaja Kati ter Horst

Merkittävä investointi kiertotalouteen

Nymöllan laitos on Gasumin rakentama ja ylläpitämä. Kokonaisuudessaan sen rakentamiseen on investoitu lähes 45 miljoonaa euroa, joista Gasum investoi 27 miljoonaa ja Stora Enso 5 miljoonaa euroa. Lisäksi projekti on saanut 12,2 miljoonaa euroa Klimatklivet-tukea. Klimatklivet on Ruotsin ympäristöviraston jakama investointituki, jolla tuetaan hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen tähtääviä paikallisia ja alueellisia innovaatioita.

Biokaasun käyttö vähentää polttoaineen elinkaaripäästöjä jopa 90 prosenttia perinteisiin polttoaineisiin verrattuna.  Nymöllan uuden laitoksen avaaminen edesauttaa saavuttamaan teollisen mittakaavan biokaasun (LBG) tuotannossa Ruotsissa. Tuotantokapasiteetin kasvattamiselle on tarvetta esimerkiksi raskaissa kuljetuksissa, joissa on tällä hetkellä kysyntää hiilidioksidipäästöjä vähentäville polttoaineille. Nymöllan yhteishanke onkin hieno esimerkki siitä, että eri teollisuudenalat voivat toimia yhdessä päästöjen vähentämiseksi.

Faktatiedot Nymöllan biokaasulaitoksesta:

  • Stora Enso tuottaa Nymöllassa vuosittain 340 000 tonnia sellua ja 485 000 tonnia puuvapaata toimistopaperia.
  • Gasumin biokaasulaitos on kytketty tehtaan jätevesijärjestelmään ja laitos tuottaa vuosittain 75–80GWh uusiutuvaa energiaa eli nesteytettyä biokaasua (LBG).
  • Laitos käsittelee tehtaalta tulevan prosessiveden anaerobisessa suurnopeusreaktorissa, jossa veden orgaaninen sisältö muutetaan biokaasuksi.
  • 50–60 prosenttia vähemmän orgaanisia yhdisteitä sisältävä prosessivesi johdetaan takaisin tehtaan jätevedenpuhdistamoon.
  • Tuotettu biokaasu parannetaan, jonka jälkeen se nesteytetään jäähdyttämällä kaasu -162 Celsius-asteeseen.
  • Nesteytetty biokaasu varastoidaan varastosäiliöihin, joista se kerätään kuljetettavaksi esimerkiksi Gasum kaasutankkausasemille.
14.05.2021 9:33Akaan raakapuuterminaalin rata sähköistetätään 21.5.2021
14.05.2021 9:12Puunpoistot maanteiden varsilta jatkuvat Keski-Suomessa
14.05.2021 8:10Euroopan metsät 2020 -raportti julkaistu - metsien pinta-ala ja puuston määrä ovat kasvaneet edelleen
13.05.2021 13:00Raskaspari kehittää toimintaansa asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin
13.05.2021 11:00Teollisuuden liikevaihto kasvoi maaliskuussa 4,7 prosenttia
12.05.2021 18:10KOMATSU 100 JA METSÄKONEET 60 VUOTTA: Komatsu Forest rakentaa juhlavuotena uuden tehtaan, esittelee uuden ilmeen ja tuo markkinoille uutta teknologiaa
12.05.2021 11:16MAN TGX palkittiin muotoilusta
12.05.2021 9:13Moottoriajoneuvojen luvattomat käytöt ja varkaudet ovat vähentyneet huomattavasti
12.05.2021 9:00Tutkimus: Avohakkuiden metsäojituksilla haitallisia vaikutuksia
11.05.2021 17:00Uusi työkalu laskee ohjaavien ja vetoakseleiden renkaiden CO2-päästöt

Siirry arkistoon »