PEFC-metsäsertifioinnin kestävyys vahvistui entisestään

23.04.2021 8:04

METO.png

Kaksi vuotta kestänyt PEFC-metsäsertifiointivaatimusten tarkistustyö on valmistumassa. Standardityöryhmässä oli mukana ennätysmäinen yli 60 organisaation edustus. Standardi-työryhmä piti työnsä aikana kaikkiaan 18 kokousta ja laati kaksi luonnosversiota standardista, jotka olivat julkisesti kommentoitavana.

- Työryhmä hankki myös riippumattoman asiantuntijaselvityksen, joka tuotti standardityöryhmän päätöksenteon tueksi tietoa erityisesti ekologisesta kestävyydestä ja sen muutoksesta nykyistä ja uutta standardia verraten, kertoo METO – Metsäalan Asiantuntijat ry:n (Meto) neuvottelupäällikkö Erkki Eteläaho.

ELY-keskuksen toiminta pohdituttaa

- ELY-keskus ja Suomen ympäristökeskus (SYKE) irtisanoutuivat yllättäen juuri ennen standardin allekirjoittamista. Tämä ei tullut ilmi missään vaiheessa metsäsertifioinnin kaksivuotisen työn aikana. ELY:n ja Suomen ympäristökeskuksen edustajat hyväksyivät ja allekirjoittivat kaikkien 18 kokouksen pöytäkirjat.

ELY-keskuksen toiminta pohdituttaa Metossa, koska kyseessä on valtion ohjauksessa oleva viranomainen.

- Onko ELY:n irtaantumisessa PEFC-standardista otettu huomioon ELY-keskuksen lakiin kirjoitettu kokonaistehtävä? Laissa ensimmäisenä tehtävänä on ”yrittäjyyden ja elinkeinotoiminnan edistäminen”. Lain mukaisten tehtävien tulee olla balanssissa. Aivan kuten metsäsertifioinnissakin huomioidaan kestävän kehityksen eri kriteerit: sosiaalinen, taloudellinen ja ekologinen kestävyys.

- Ketkä ovat tehneet päätöksen ELY-keskuksen osalta irtisanoutua valmiista PEFC-standardista? Onko tarkoituksenmukaista, että valtiollinen toimija puuttuu näin toiseen metsäsertifiointijärjestelmään, kun kestävyyden kriteeristö on kahdessa eri metsäsertifiointijärjestelmässä pääosin samanlainen?

Meto on kahdessa järjestelmässä mukana
 
Meto on kummankin suomalaisen metsäsertifiointijärjestelmän jäsen ja mukana niiden kehittämisessä.

- Näemme hyväksi, että on kaksi sertifiointijärjestelmää. Kumpikin tavoittelee kestävää metsien hoitoa kaikki kestävän kehityksen eri osa-alueet huomioiden. Prosesseissa on eroja, mutta tavoite on kummassakin sama.

- Kaikilla standardityöryhmän jäsenillä oli erilaisia näkemyksiä, myös meillä. Mutta jäseninä olemme lopputulokseen tyytyväisiä, koska kaikki kestävyyden osa-alueet kehittyivät aiemmasta. 

- Lopullinen työ on aina kompromissi. Kaikkien osapuolten pitäisi hyväksyä, ettei kaikkia esityksiä saa lävitse.

14.05.2021 9:33Akaan raakapuuterminaalin rata sähköistetätään 21.5.2021
14.05.2021 9:12Puunpoistot maanteiden varsilta jatkuvat Keski-Suomessa
14.05.2021 8:10Euroopan metsät 2020 -raportti julkaistu - metsien pinta-ala ja puuston määrä ovat kasvaneet edelleen
13.05.2021 13:00Raskaspari kehittää toimintaansa asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin
13.05.2021 11:00Teollisuuden liikevaihto kasvoi maaliskuussa 4,7 prosenttia
12.05.2021 18:10KOMATSU 100 JA METSÄKONEET 60 VUOTTA: Komatsu Forest rakentaa juhlavuotena uuden tehtaan, esittelee uuden ilmeen ja tuo markkinoille uutta teknologiaa
12.05.2021 11:16MAN TGX palkittiin muotoilusta
12.05.2021 9:13Moottoriajoneuvojen luvattomat käytöt ja varkaudet ovat vähentyneet huomattavasti
12.05.2021 9:00Tutkimus: Avohakkuiden metsäojituksilla haitallisia vaikutuksia
11.05.2021 17:00Uusi työkalu laskee ohjaavien ja vetoakseleiden renkaiden CO2-päästöt

Siirry arkistoon »