Nolla tapaturmaa -foorumi on nostanut Gasumin Suomen vuoden 2020 turvallisimpien työpaikkojen joukkoon

15.04.2021 16:17

Nolla tapaturmaa -foorumi nosti Gasumin turvallisimpien työpaikkojen korkeimpaan eli Maailman kärjessä -tasoluokkaan vuodelle 2020.

Jäsenyrityksensä eri tasoluokkiin työturvallisuuden perusteella jakava Nolla tapaturmaa -foorumi on nostanut Gasumin yhdessä 34 muun suomalaisen yrityksen kanssa korkeimpaan eli Maailman kärjessä -luokkaan vuodelle 2020. Gasum oli myös yksi niistä yrityksistä, jotka ylsivät nollan tapaturman tavoitteeseen. Nollan tapaturman tavoitteeseen pääsee, jos yritys on onnistunut välttämään sairauspoissaoloihin johtaneet työtapaturmat.

Gasumilla kaiken työnteon ytimessä on terveyden ja turvallisuuden ylläpito. Periaatteena on, että kaikki ihmisiin, ympäristöön ja omaisuuteen kohdistuvat onnettomuudet ovat estettävissä. Gasum edistääkin jatkuvasti turvallisen työnteon muotoja ja on turvallinen työpaikka työntekijöille, alihankkijoille ja asiakkaille.

Määrätietoista työtä työturvallisuuden edistämiseksi

Gasum tekee turvallisuuden näkyväksi jokapäiväisessä työssä, minkä lisäksi turvallisuus on kaikkien Gasumilla työskentelevien vastuulla. Osana vahvistettavaa työturvallisuuden kulttuuria on lanseerattu toimintasuunnitelma, joka lisää ennustettavuutta ja työympäristön turvallisuutta. Tästä huolimatta on erittäin tärkeää ylläpitää erinomaisiksi todettuja työturvallisuutta edistäviä käytäntöjä, kuten turvallisuuskävelyitä, 5S auditointeja, turvallisuushetkiä sekä riskiarviointeja. Työturvallisuuden positiivisen kehityksen ylläpito edellyttää myös kehitysideoiden keräämistä ja työturvallisuudesta tehtyjen havaintojen huomioimista ja viemistä käytäntöön.

Nolla tapaturmaa -foorumi edistämässä työturvallisuutta Suomessa

Yli 450 jäsenyrityksen muodostama ja Työterveyslaitoksen koordinoima Nolla tapaturmaa -foorumi myönsi vuonna 2020 tasoluokituksen 87 jäsenyritykselleen. Foorumin tavoitteena on työturvallisuuden ja -hyvinvoinnin jatkuva kehittäminen ja hyvien käytäntöjen levittäminen.

Jatkuva uurastus työturvallisuuden kehittämiseksi näkyi selvästi vuonna 2020. Yhä useampi yritys eri toimialoilta saavutti nollan tapaturman tavoitteen ja jäsenyritysten tapaturmataajuus laski 9,2:een. Jatkuvan turvallisuuskehityksen avain on kaikkien osallistumisessa yhteisen tavoitteen saavuttamiseen. Korkean tasoluokan yrityksiä yhdistää se, että työturvallisuuden edistämiseen otetaan mukaan niin johto, työntekijät kuin alihankkijatkin.

Lue lisää työturvallisuudesta Gasumilla täältä.

14.05.2021 9:33Akaan raakapuuterminaalin rata sähköistetätään 21.5.2021
14.05.2021 9:12Puunpoistot maanteiden varsilta jatkuvat Keski-Suomessa
14.05.2021 8:10Euroopan metsät 2020 -raportti julkaistu - metsien pinta-ala ja puuston määrä ovat kasvaneet edelleen
13.05.2021 13:00Raskaspari kehittää toimintaansa asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin
13.05.2021 11:00Teollisuuden liikevaihto kasvoi maaliskuussa 4,7 prosenttia
12.05.2021 18:10KOMATSU 100 JA METSÄKONEET 60 VUOTTA: Komatsu Forest rakentaa juhlavuotena uuden tehtaan, esittelee uuden ilmeen ja tuo markkinoille uutta teknologiaa
12.05.2021 11:16MAN TGX palkittiin muotoilusta
12.05.2021 9:13Moottoriajoneuvojen luvattomat käytöt ja varkaudet ovat vähentyneet huomattavasti
12.05.2021 9:00Tutkimus: Avohakkuiden metsäojituksilla haitallisia vaikutuksia
11.05.2021 17:00Uusi työkalu laskee ohjaavien ja vetoakseleiden renkaiden CO2-päästöt

Siirry arkistoon »