Savonlinnan Tiheäsaaren luonnonsuojelualue laajenee yli sataan hehtaariin

12.04.2021 8:00

tornis1.jpg

Tornator Oyj ja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ovat sopineet Savonlinnan Tiheäsaaren luonnonsuojelualueen laajentamisesta noin 80 hehtaarilla. Luonnonsuojelualueen laajennus kuulu METSO-ohjelmaan. 

Aiemmin perustettu Tiheäsaaren luonnonsuojelualue on käsittänyt vain valtakunnallisen lehtojensuojeluohjelman alueet sekä osan saaren ranta-alueesta. Nyt suojeltava alue laajentaa luonnonsuojelualueen kattamaan yhtenäisesti saaren pohjois- ja itäosan. Suojelualueen pinta-ala on laajennuksen jälkeen 105 hehtaaria ja kattaa noin puolet Tiheäsaaren pinta-alasta. 

Tiheäsaaren maasto on vaihtelevaa ja korkeuserot ovat suuria. Mäkien ja kallioiden notkelmissa on yleisesti metsien monimuotoisuudelle tärkeitä lehtoja ja korpia. Lisäksi saarella on vanhoja kangasmetsiä sekä karuja kalliometsiä. Monimuotoisuudelle erityisen arvokkaiden metsä-kuvioiden välissä on nuorempia metsiköitä ja puuston ikä vaihtelee luonnonsuojelualueella nuorista metsistä yli 150-vuotiaisiin. Lahopuuta on erityisen runsaasti parilla myrskyn aikaansaamalla pienaukolla. Alueen metsät ovat pääosin kuusikoita, joissa lehtipuita esiintyy yleisesti sekapuuna. Metsälehmusta ja vaahteraa esiintyy paikoin. 

Tiheäsaaren luonnonsuojelualue on osa laajempaa Hevonniemen suojelukokonaisuutta. Alue on suurelta osin rakentamaton ja luonteeltaan erämainen. Hevonniemellä on Etelä-Savon mittakaavassa poikkeuksellisen hieno lehtokeskittymä, ja alueella esiintyy runsaasti vaateliasta ja uhanalaista lajistoa. Myös saimaannorppa viihtyy rauhallisilla rannoilla.

14.05.2021 9:33Akaan raakapuuterminaalin rata sähköistetätään 21.5.2021
14.05.2021 9:12Puunpoistot maanteiden varsilta jatkuvat Keski-Suomessa
14.05.2021 8:10Euroopan metsät 2020 -raportti julkaistu - metsien pinta-ala ja puuston määrä ovat kasvaneet edelleen
13.05.2021 13:00Raskaspari kehittää toimintaansa asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin
13.05.2021 11:00Teollisuuden liikevaihto kasvoi maaliskuussa 4,7 prosenttia
12.05.2021 18:10KOMATSU 100 JA METSÄKONEET 60 VUOTTA: Komatsu Forest rakentaa juhlavuotena uuden tehtaan, esittelee uuden ilmeen ja tuo markkinoille uutta teknologiaa
12.05.2021 11:16MAN TGX palkittiin muotoilusta
12.05.2021 9:13Moottoriajoneuvojen luvattomat käytöt ja varkaudet ovat vähentyneet huomattavasti
12.05.2021 9:00Tutkimus: Avohakkuiden metsäojituksilla haitallisia vaikutuksia
11.05.2021 17:00Uusi työkalu laskee ohjaavien ja vetoakseleiden renkaiden CO2-päästöt

Siirry arkistoon »