Otto Lahti, Traficom: Mitta- ja massasäännöt muuttivat tieliikennelakiin

03.04.2021 16:00

viktor1.jpg

Uusi tieliikennelaki 729/2018 hyväksyttiin eduskunnassa syksyllä 2018 ja se tuli voimaan 1.6.2020 tuoden paljon näkyviä muutoksia. Kevyt perävaunujen ja matkailuautojen suurin sallittu nopeus nousi, ohituskieltoviivat vaihtuvat keltaisesta valkoiseen ja paljon muuta. Samalla lainsäädännön rakenne muuttui ja aiemmin asetuksella annetut suurimmat sallitut massat ja mitat siirtyivät lakiin. Moni alan ammattilainen hankki sen takia viime talvena painetun version uudesta laista, jotta näitä sääntöjä olisi mahdollisimman helppo lukea aina tarpeen tullen - hukkaan meni ne kirjat.

(kuva: Virkakoira Victor pohtimassa sopivaa perusakseliväliä ja riittävää takaylitystä, jotta liitteen 6.3 auton siltasäännön lisäksi liitteen 6.6 vetävän ajoneuvon viimeisen telin ja vedettävän ajoneuvon ensimmäisen telin siltasääntö toteutuisi täysillä painoilla.)

Uuden tieliikennelain antamisen jälkeen 2019 tammikuussa muutettiin lukuisia mittoihin ja massoihin liittyviä asioita ns. HCT-muutoksissa vielä vanhalla asetuksella. Uuteen lakiin nämä HCT-mitat hyväksyttiin muutoslailla 360/2020 toukokuussa vain paria viikkoa ennen lain voimaantuloa. Samassa yh- teydessä osa aiemmin asetuksella annetuista HCT-rekkojen lisävaatimuksista siirtyi Traficomin määräykseen. Näiden vaiheiden jälkeen on mitoista ja massoista puhuttaessa menneet vähän väliä sekaisin muodolliset termit ja ihan sisällölliset kysymykset.

Uusi tieliikennelaki kokoaa aiempaan nähden laajemmin asiat yhteen säädökseen, mikä tuo paljon etuja. Lainsäädännön ymmärtämiseksi ei tarvitse tietää, mitä kaikkia asetuksia kokonaisuuteen liittyy. Uusi rakenne tuo raskaanliikenteen mitta- ja massasääntöjä etsivälle myös pienen haasteen. Uusi tieliikennelaki liitteineen on tolkuttoman pitkä dokumentti. Kun keskeisten pykälien ja niihin oleellisesti liittyvien taulukoiden välissä on mm. kaikkien liikennemerkkien kuvat, iskee ensimmäisellä kerralla helposti epätoivo ennen vastauksen löytymistä. Kansan tajuisella sisällysluettelolla ja vain finlexin ajantasaista lainsäädäntöä käyttämällä pitäisi keskeisten vaatimusten löytyä helposti.

Mitta ja massa-säännöt tieliikennelaissa

Yleisesti mitta- ja massasäännöt ja muut keskeiset raskaan yhdistelmän kytkentöihin liittyvät säännöt löytyvät lain viidennestä luvusta - Ajoneuvon käyttäminen. Hieman yksinkertaistettuna keskeinen sisältö vanhasta käyttöasetuksesta on nyt lain pykälät 88-159. Muutamien pykälien yhteydessä annetaan lisäksi määräysvaltuus Traficomille. Näistä määräyksistä tulee ratkaisevia yksityiskohtia muutamaan kohtaan.

Useimmissa tapauksissa voi siirtyä suoraan melkein lakidokumentin loppuun liitteeseen 6, mistä löytyy keskeiset massoja koskevat säädökset:

6.1 akselimassat

6.2 a-j auton telimassat

6.2 k-t perävaunun telimassat

6.3 auton suurin sallittu massa

6.6 yhdistelmän suurin sallittu massa

Kuten saksan kieliopissa poikkeus vahvistaa säännön tässäkin asiassa. Perävaunun siltasääntö annetaan suoraan pykälässä 117 a ja VAK/ADR yhdistelmän massa 124 §:ssä eikä liitteessä 6.

Keskeiset pituuksiin liittyvät rajat annetaan liitteessä 7.1 ja muut päämitat liitteessä 7.2

Liite 8 näyttää kovin samanlaiselta, mutta sitä ei pidä sekoittaa edellisiin. Se koskee muussa kuin ETA-valtiossa rekisteröityjä ajoneuvoja ja yhdistelmiä eli esim. Venäjän rekisterissä olevaa kalustoa.

Kääntyvyyssäännöt

HCT-muutosten yhteydessä 2019 sääntely siirtyi ison askeleen päämittojen sääntelystä suorituskyvyn sääntelyyn eli suurimman pituuden tai perävaunun oikaisumitan sijaan säännellään koko yhdistelmän kääntyvyyttä. Kyseisen periaatteen kehittäjät Australiasta kuvaavat asiaa yksinkertaisesti ”ei säädetä siitä miltä rekka näyttää vaan miten se toimii”. Uudessa tieliikennelaissa rekkojen kääntyvyyssäännöt annetaan 132 §:ssä. Vaatimukset jakaantuvat kolmeen momenttiin:

1. Euromittaisten ympyrä 12,5 m ulkosäteellä ja 5,3 m sisäsäteellä

2. Vanha kansallinen euromittaisia pidempien 12,5/2 m ympyrä

3. Vaihtoehto etenkin pidemmille yhdistelmille 120 asteen käännös, mikä on kuvattu tarkemmin liitteessä 9.

3 mom. mukaisen kääntyvyyden toteutuminen todetaan Traficomin ajoneuvoyhdistelmien vaatimuksia koskevassa määräyksessä (HCT-määräys).

Ajoneuvoyhdistelmän vakaus eli stabiliteetti

3-nivelisten yhdistelmien sallimisen yhteydessä näille uusille yhdistelmätyypeille luotiin stabiliteetti säännöt, koska ajoneuvojen mitoituksella on nivelpisteiden lisääntyessä suurempi vaikutus turvalliseen ajodynamiikkaan. Uudessa lainsäädäntörakenteessa perusvaatimukset annetaan lain 132 a §:ssä. Tarkemmat vaatimukset ja laskentamallit stabiliteettia kuvaaville Ra-arvoille annetaan HCT-määräyksen kohdassa 4.

HCT-yhdistelmien lisävaatimukset

Pitkien yhdistelmien merkintöjä ja turvavarusteita koskevat vaatimukset menivät uuden tieliikennelain myötä kokonaan uuteen järjestykseen, mutta sisältö muuttui hyvin vähän. Perusvaatimukset annetaan 150 §:ssä ja teknisiä vaatimuksia tarkennetaan HCT-määräyksen kohdassa 5. Yleisesti turvalaitteisiin liittyvät lisävaatimukset koskevat yli 20 m pitkää puoliperävaunuyhdistelmää ja muuta yli 28 m pitkää yhdistelmää. Suurin osa näistä vaatimuksista on pakollisia uusissa ajoneuvoissa muutenkin. Eli pitkissä yhdistelmissä käytettäviltä ajoneuvoilta edellytetään turvavarusteiden osalta pääosin sellaisia varusteita, mitkä ovat olleet noin 5 vuotta pakollisia. Pitkien yhdistelmien varusteiden osalta tarkkuutta vaaditaan, kun käytössä on ennen 2016 käyttöön otettuja ajoneuvoja.

Kirjoittaja: Otto Lahti, johtava asiantuntija, Traficom

 
14.04.2021 13:01Täyssähköisyys poistaa päästöt lähijakelusta: Mercedes-Benz eSprinter
14.04.2021 12:11Valmet toimittaa uuden haihduttamon Södra Cell Mönsteråsin sellutehtaalle Ruotsiin
14.04.2021 9:03Nuorten ammattitaitokilpailu Taitaja järjestetään toukokuussa
13.04.2021 19:00Metsä Fibre ja Eltel ovat allekirjoittaneet sopimuksen voimajohdon rakentamisesta Kemin uudelle biotuotetehtaalle
13.04.2021 17:22Taimikoita hoidetaan hyvin - hoitomäärissä yhä kirittävää
13.04.2021 15:00Juha-Matti on työyhteisön hyvä tyyppi
13.04.2021 10:32Volvo FM palkittiin ohjaamon erinomaisesta suunnittelusta
12.04.2021 17:04Alumiinivanteet tuoneet hyötyä hakekuljetuksiin jo vuosikymmenten ajan
12.04.2021 15:20Uuden PONSSE Scorpionin Future Cabin -ohjaamolle arvostettu Red Dot -tuotesuunnittelupalkinto
12.04.2021 9:33HUOMIO ILMOITTAJAT: Metsäalan Ammattilehden 35-v. juhlanumero ilmestyy toukokuussa!

Siirry arkistoon »