Valtioneuvosto antaa periaatepäätöksen fossiilittoman liikenteen tiekartasta keväällä

04.03.2021 9:20

truck_fueling.jpg

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut poikkihallinnollisen virkamiestyöryhmän arvioimaan ja valmistelemaan kansallisen tieliikenteen päästökaupan toimeenpanoa. Työ on osa fossiilittoman liikenteen tiekartan valmistelua.

Työryhmän puheenjohtajana toimii johtava asiantuntija Niko-Matti Ronikonmäki liikenne- ja viestintäministeriöstä. Työryhmän jäseniä ovat hallitusneuvos Matleena Kurki-Suutarinen ja erityisasiantuntija Tuuli Ojala liikenne- ja viestintäministeriöstä, johtava asiantuntija Outi Ampuja ja johtaja Jarno Ilme Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista, johtava asiantuntija Johanna Pakkala Energiavirastosta, teollisuusneuvos Juhani Tirkkonen työ- ja elinkeinoministeriöstä, erityisasiantuntija Ilari Valjus valtiovarainministeriöstä sekä erityisasiantuntija Ville Laasonen ympäristöministeriöstä.

Fossiilittoman liikenteen tiekartan tavoitteena on puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä. Tiekartan toimet koskevat tieliikennettä, joka aiheuttaa valtaosan liikenteen päästöistä.

Nyt asetetun työryhmän tehtävänä on tuottaa kattava arviomuistio, jossa arvioidaan ja valmistellaan kansallisen päästökaupan toimeenpanon edellyttämät toimet sekä niiden toteuttamisen aikataulu. Tieliikenteen päästökauppaa valmistellaan siltä varalta, että fossiilittoman liikenteen tiekartan ensimmäisen ja toisen vaiheen keinoilla ei riittävästi saada vähennettyä liikenteen päästöjä.

Hallitus arvioi syksyllä 2021, riittävätkö EU-tasolla tehtävät päätökset sekä tiekartassa nyt esitetyt keinot liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen puolittamiseen vuoteen 2030 mennessä. Jos tavoite ei näyttäisi toteutuvan, hallitus tekisi päätökset muista tarvittavista kolmannen vaiheen toimista.

Jäsenmaiden sisäistä tieliikenteen päästökauppaa ei tällä hetkellä säätele EU-tasoinen lainsäädäntö. Tieliikenteen päästökaupasta ei ole olemassa myöskään kansallista lainsäädäntöä. 

Mitä seuraavaksi?

Kansallista tieliikenteen päästökauppaa valmistelevan työryhmän toimikausi on 3.3.-1.12.2021

14.04.2021 13:01Täyssähköisyys poistaa päästöt lähijakelusta: Mercedes-Benz eSprinter
14.04.2021 12:11Valmet toimittaa uuden haihduttamon Södra Cell Mönsteråsin sellutehtaalle Ruotsiin
14.04.2021 9:03Nuorten ammattitaitokilpailu Taitaja järjestetään toukokuussa
13.04.2021 19:00Metsä Fibre ja Eltel ovat allekirjoittaneet sopimuksen voimajohdon rakentamisesta Kemin uudelle biotuotetehtaalle
13.04.2021 17:22Taimikoita hoidetaan hyvin - hoitomäärissä yhä kirittävää
13.04.2021 15:00Juha-Matti on työyhteisön hyvä tyyppi
13.04.2021 10:32Volvo FM palkittiin ohjaamon erinomaisesta suunnittelusta
12.04.2021 17:04Alumiinivanteet tuoneet hyötyä hakekuljetuksiin jo vuosikymmenten ajan
12.04.2021 15:20Uuden PONSSE Scorpionin Future Cabin -ohjaamolle arvostettu Red Dot -tuotesuunnittelupalkinto
12.04.2021 9:33HUOMIO ILMOITTAJAT: Metsäalan Ammattilehden 35-v. juhlanumero ilmestyy toukokuussa!

Siirry arkistoon »