Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus etsii toimijoita elinympäristön ennallistamistoimiin

03.03.2021 9:44

Kuva umpeenkasvaneesta rantaniitystä, jota voisi kunnostaa Helmi-ohjelman puitteissa.

Kuva umpeenkasvaneesta rantaniitystä, jota voisi kunnostaa Helmi-ohjelman puitteissa.

Helmi-elinympäristöohjelma käynnistyi keväällä 2020. Ohjelman tavoitteena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ennallistamalla ja suojelemalla arvokkaita elinympäristöjä, kuten perinnebiotooppeja ja lintuvesiä. Kunnostettavat kohteet valitaan tehtäviin luontokartoituksiin perustuen. Kunnostustoimet suunnitellaan yhteistyössä maanomistajien kanssa ja toimet voidaan kokonaisuudessaan rahoittaa Helmi-ohjelmasta.

Perinnebiotoopit ovat perinteisen, pienimuotoisen maatalouden aikaansaamia elinympäristöjä kuten rantojen ja kuivan maan niittyjä, hakamaita ja metsälaitumia. Ne ovat usein kasvaneet umpeen ja muuttuneet ominaispiirteiltään laidunnuksen ja niiton loputtua. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimialueella eri perinnebiotooppityyppien runsaus on suuri ja alueella tavattavat tyypit vaihtelevat pienistä kylien hakoista laajoihin rantaniitty- ja saaristokohteisiin.

Perinnebiotooppien kunnostus sisältää tyypillisesti pusikoiden raivausta, korkean kasvillisuuden niittoa ja aitaamista. Jatkohoitona oleva laidunnus ja/tai niitto rahoitetaan pääasiassa ympäristösopimusten kautta.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueen erityispiirre ovat useassa paikassa tavattavat laajat, perinnebiotooppeihin luettavat merenrantaniityt, jotka ovat erittäin tärkeitä vesi- ja rantalinnuille. Näiden alkukunnostus saattaa vaatia erityiskalustoa, kuten tarkoitukseen kehitettyjä ruovikonmurskaimia. Kohteiden saaminen laidunnuksen piiriin hyödyttää suuresti luonnon monimuotoisuutta, minkä lisäksi saadaan aikaan maisemallisesti erittäin näyttäviä paikkoja.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus etsii toimijoita perinnebiotooppien ja rannikon arvokkaiden lintuvesikohteiden kunnostamiseen. Erityisesti etsitään toimijoita seuraaviin toimiin:

  • pusikoiden alkuraivaus ja puuston harvennus
  • ruovikoiden murskaus ja muun kasvillisuuden niitto
  • aitaaminen
  • eläinten omistajia, jotka haluavat eläimiään laiduntamaan perinnebiotoopeille

ELY-keskus ottaa vastaan myös vinkkejä kunnostusta vaativista arvokkaista niityistä tai muista perinnebiotooppikohteista. Kohteiden hoitoon saamiseksi on ensiarvoisen tärkeää, että ne tulevat ELY-keskuksen tietoon. Asiantuntijamme tekevät arviointikäynnin mahdolliselle hoidettavalle kohteelle.

Otathan siis yhteyttä meihin, mikäli olet kiinnostunut toteuttamaan kunnostustoimia tai tiedät mahdollisia perinnebiotooppikohteita! Vastaamme mielellämme kysymyksiinne.

Robin Sjöblom, Luonnonsuojelun asiantuntija, Perinnebiotoopit, puh. 0295 027 764

14.04.2021 9:03Nuorten ammattitaitokilpailu Taitaja järjestetään toukokuussa
13.04.2021 19:00Metsä Fibre ja Eltel ovat allekirjoittaneet sopimuksen voimajohdon rakentamisesta Kemin uudelle biotuotetehtaalle
13.04.2021 17:22Taimikoita hoidetaan hyvin - hoitomäärissä yhä kirittävää
13.04.2021 15:00Juha-Matti on työyhteisön hyvä tyyppi
13.04.2021 10:32Volvo FM palkittiin ohjaamon erinomaisesta suunnittelusta
12.04.2021 17:04Alumiinivanteet tuoneet hyötyä hakekuljetuksiin jo vuosikymmenten ajan
12.04.2021 15:20Uuden PONSSE Scorpionin Future Cabin -ohjaamolle arvostettu Red Dot -tuotesuunnittelupalkinto
12.04.2021 9:33HUOMIO ILMOITTAJAT: Metsäalan Ammattilehden 35-v. juhlanumero ilmestyy toukokuussa!
12.04.2021 9:32Kattoteltasta ratkaisu majoituspulmiin
12.04.2021 8:11Nurminen Logistics vuokraa Luumäen terminaali- ja toimistokiinteistönsä kansainväliselle ympäristöystävällisen energian tuottajalle

Siirry arkistoon »