Yksityismetsien hakkuuaikomukset nousivat koronapandemiasta huolimatta vuonna 2020

15.02.2021 10:22

tukkipino-350.jpg

Metsänkäyttöilmoitusten perusteella vuonna 2020 yksityismetsien hakkuuaikomukset nousivat kahdeksan prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Tukkipuun hakkuuaikomukset nousivat peräti kolmanneksella ja kuitupuun laskivat hieman. Hakkuiden kokonaispinta-ala nousi hieman. Hakkuuaikomukset nousivat koronapandemiasta huolimatta, mikä vaikuttaa myönteisesti kansantalouden elpymiseen.  

Metsänkäyttöilmoitusten perusteella yksityismetsien hakkuuaikomukset olivat vuonna 2020 noin 47 miljoonaa kuutiometriä. Hakkuuaikomukset nousivat vajaat 4 miljoonaa kuutiometriä, eli 8 prosenttia verrattuna vuoteen 2019. Nousu kohdistui erityisesti uudistushakkuisiin. Tukkipuun hakkuuaikomukset nousivat lähes 5 miljoonalla kuutiometrillä (+32 %). Kuitupuun hakkuuaikomukset laskivat noin miljoonalla kuutiometrillä (-4 %). Vuonna 2019 hakkuuaikomusten määrä oli poikkeuksellisen alhainen. Tämä selittää etenkin tukkipuun määrän kovaa kasvuprosenttia viime vuonna. 

Pinta-alana hakkuuaikomuksia ilmoitettiin yksityismetsistä viime vuonna noin 490 000 hehtaaria, eli prosentin verran enemmän kuin vuonna 2019. Ensiharvennushakkuita ilmoitettiin noin 100 000 (muutos +1 %), myöhempiä harvennuksia noin 260 000 hehtaaria (-5 %) ja uudistushakkuita noin 110 000 hehtaaria (+12 %).

Jatkuvan kasvatuksen menetelmään kuuluvia poiminta- ja pienaukkohakkuita ilmoitettiin viime vuonna noin 10 000 hehtaaria eli 2 prosenttia yksityismetsien hakkuupinta-alasta. Edellä mainitun lisäksi jatkuvan kasvatuksen hakkuita on saatettu metsänkäyttöilmoituksissa kirjata myös muihin hakkuisiin, kuten harvennushakkuisiin.  

Hakkuuaikomukset kääntyivät kasvuun kesän jälkeen

Muutokset metsäteollisuuden lopputuotemarkkinoilla heijastuvat puumarkkinoihin ja yksityismetsien hakkuuaikomuksiin. Viime vuoden alkupuoliskolla hakkuuaikomuksiin vaikuttivat työmarkkinakiistat, eteläisen Suomen lauha talvi, joka vaikeutti puunkorjuuta sekä erityisesti koronapandemian puhkeaminen.  

Paperin kysyntä maailmalla laski edelleen vuoden aikana. Sellu- ja kartonkituotteet pärjäsivät markkinoilla paremmin. Loppuvuoden aikana etenkin sahatavaran kysyntä kasvoi, mikä lisäsi etenkin tukkipuun hakkuuaikomuksia.  

– Viime vuoden hakkuuaikomukset asettuivat lopulta hyvin lähelle viiden vuoden keskiarvoa. Tämä on erittäin myönteinen tulos, kun ottaa huomioon, kuinka voimakkaasti koronapandemia on vaikuttanut talouteen. Metsien oikea-aikaiset hakkuut ovat taloudellisesti tärkeitä ja kuuluvat hyvään metsänhoitoon. On tärkeää, että pystymme jatkossakin pitämään huolta metsien kasvukunnosta, hiilensidontakyvystä, terveydestä ja metsäluonnon monimuotoisuudesta pitkäjänteisesti yli vaihtelevien suhdanteiden, sanoo elinkeinojohtaja Anssi Niskanen Suomen metsäkeskuksesta.  

Metsänkäyttöilmoitukset kertovat hakkuuaikomuksista  

Metsäkeskus seuraa hakkuuaikomusten kehitystä lakisääteisten metsänkäyttöilmoitusten avulla. Hakkuuaikomus on arvio ilmoitetuista hakkuutavoista ja kertyvistä puumääristä. Lakisääteinen metsänkäyttöilmoitus täytyy tehdä vähintään 10 vuorokautta ennen myyntihakkuiden aloittamista. Se on voimassa 3 vuoden ajan, eli hakkuu voi toteutua vasta pitkän ajan kuluttua ilmoituksen jättämisen jälkeen. Pääosin ilmoitetut hakkuut toteutuvat 2-8 kuukauden sisällä. Viiveestä aiheutuu esimerkiksi se, että viime vuoden lopun voimakas metsänkäyttöilmoitusten kasvu näkyy toteutuneissa hakkuissa täysimääräisesti todennäköisesti vasta tämän vuoden puolella.   

Hakkuuaikomusten seuranta ei anna samoja tuloksia kuin tilastot toteutuneista puukaupoista ja hakkuista, mutta kuvaa yleensä hyvin muutosten suuntaa ja suuruusluokkaa. Hakkuuaikomukset maakunnittain ja hakkuutavoittain päivittyvät viikoittain Suomen metsäkeskuksen seurantapalveluun. Sivuilla on myös tilastotietoa maakunnittain aiemmilta vuosilta.   

https://www.metsakeskus.fi/hakkuuaikomukset   

Lisätietoa hakkuuaikomuksista alueittain vuosina 2016–2020 on Metsäkeskuksen media-aineistoissa.  

03.08.2021 15:04OOO Ponssen toimitusjohtaja Jaakko Laurila: Venäjän metsäteollisuus vahvassa nosteessa
03.08.2021 14:01Nokian Renkaat Oyj Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2021: Volyymit ja tulos kasvoivat vahvasti
03.08.2021 11:00Kesla Oyj puolivuosikatsaus: Saadut tilaukset ja tilauskanta nousivat ennätyksellisen korkealle tasolle
03.08.2021 10:20Meijjänperän Rekkatapahtuma Pyhäjärvellä 6.-7.8. - lähde mukaan mukavaan tapahtumaan
03.08.2021 9:07Nyt Terminatoreita hetitoimituksiin - ja edullisesti !!!
02.08.2021 17:25Varustaudu syksyn savotoille Iggesundin harvesterivarusteilla
02.08.2021 13:22Jari Vesala VAK:n myyntipäälliköksi
02.08.2021 11:00Kuorma-autojen ensirekisteröinnit hyvässä nosteessa
02.08.2021 10:33HUOMIO! Nyt kannattaa markkinoida - lähde mukaan ilmoituksella syksyn Metsäalan Ammattilehteen
02.08.2021 9:11Sveitsissä kokeillaan vetykäyttöisiä kuorma-autoja jakelukäytössä

Siirry arkistoon »