Rahkasammalen kestävä korjuu tarvitsee kriteerit

13.01.2021 9:30

sammal_artikkeli_1600X620_kuva_ecomoss_oy.jpg

Rahkasammalen koneelliseen korjuuseen on kehitelty uusia menetelmiä, ja toiminnan tehostuessa korjuualat ovat vuosi vuodelta kasvaneet. Samaan aikaan keskustelu korjuun kestävyydestä luonnon monimuotoisuuden ja ilmastovaikutusten näkökulmasta on lisääntynyt.

Rahkasammalen korjuu ei ole samaan tapaan säädeltyä kuin esimerkiksi turvetuotanto. Tämän vuoksi rahkasammalen korjuun ohjaamiseksi ja menettelytapojen kehittämiseksi on Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksessa käynnistetty kehittämishanke.

Rahkasammalen korjuussa suon pinnalta nostetaan elävää rahkasammalbiomassaa pois. Tutkimusten mukaan uusi rahkasammalkasvusto palautuisi viimeistään 30 vuoden kuluttua korjuusta. Korjuun pitkäaikaisista vaikutuksista ei kuitenkaan ole tutkimustietoa.

Rahkasammalen korjuun ohjaamiseksi ja hallinnollisten menettelytapojen kehittämiseksi on käynnistetty Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen koordinoima ja ympäristöministeriön rahoittama ”Rahkasammalen korjuun menetelmät, ohjaaminen ja seuranta Suomessa” -hanke. Hankkeessa tehdään yhteistyötä viranomaisten, alan toimijoiden ja tutkijoiden kanssa.

Hankkeessa laaditaan kestävän rahkasammalen korjuun kriteerit. Lisäksi hankkeessa selvitetään, miten rahkasammalen korjuuta voidaan ohjata ja tarvitseeko ohjauskeinojen kehittäminen muutoksia lainsäädäntöön.

- Kestävässä rahkasammalen korjuussa keskeistä on korjuun kohdistaminen luonnonarvoiltaan alhaisille soille ja korjuumenetelmien kehittäminen siten, että uusi rahkasammalkasvusto pääsee nopeasti kasvuun, toteaa hankekoordinaattori Ari Koski Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

Rahkasammalta käytetään kasvihuoneissa kasvualustojen materiaalina korvaamaan muun muassa kasvuturvetta.

22.01.2021 23:25KATSO TÄSTÄ 22.1.2021 LÄHETYS - Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa alan tämän viikon kuulumiset
23.01.2021 16:00Raskaan kaluston huollot ja varustelut kehittyy alan muuttuviin tarpeisiin
23.01.2021 11:00Päivitä metsäkoneen mittalaite-PC edullisesti vaatimusten mukaiseksi
22.01.2021 13:02Metsä Board suunnittelee taivekartogin tuotannon kasvattamista
22.01.2021 10:15Uusi hakkuulaite vaativiin kohteisiin - Komatsu C164
22.01.2021 7:44Nokian Renkaiden Suomen-tehtaalla solmittiin joustosopimus vuodelle 2021
21.01.2021 17:45HELLAlta uuden sukupolven LED-työvalot työkoneisiin ja kuljetuskalustoon
21.01.2021 16:10Uudet pakkas-sylinterit ja jarruliittimet Metal Worksilta
21.01.2021 11:52Suomen Partiolaiset: Lasten ja nuorten harrastustoiminta mahdollistettava poikkeusoloista huolimatta
21.01.2021 9:15Ammatillisen perustutkinnon suorittaneiden miesten työllistyminen naisia hankalampaa

Siirry arkistoon »