Puun kuiva-aineiden kulutus ylti vuonna 2019 lähes 40 miljoonaan tonniin

27.11.2020 9:03

puun-kulkuvirrat-2019.png

Suomessa käytettiin vuonna 2019 puuta 39,4 miljoonaa tonnia, kun mittarina oli metsäteollisuustuotteisiin, polttoaineisiin ja jätteisiin sitoutunut puun kuiva-aine. Edellisvuonna oli puun käytön huippuvuosi, josta määrä supistui vajaalla prosentilla. Kaikesta käytetystä puun kuiva-aineesta 57 prosenttia päätyi energiaksi, ja 41 prosenttia sitoutui metsäteollisuustuotteisiin.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana energiaksi päätyneen puuaineen osuus on kasvanut hieman, ja vastaavasti metsäteollisuustuotteisiin sitoutuneen puuaineen osuus on vähentynyt. Puuaineen käyttöosuuksien muutokset ovat olleet hitaita.

Suomessa vuonna 2019 käytetystä puuaineesta (39,4 milj. t) 18 prosenttia päätyi paperiin ja kartonkiin. Paperin osuus on 2000-luvulla vähentynyt selvästi ja kartongin kasvanut hieman. Sahatavaran osuus puuaineesta oli 12 prosenttia, puumassan 10 prosenttia ja puulevyjen kaksi prosenttia.

− Tiedot pohjautuvat Luonnonvarakeskuksen (Luke) metsätilinpitoon. Käyttö- ja massataseiden avulla kuvataan puun ja metsäteollisuustuotteiden tarjontaa eri lähteistä sekä puuaineen virtoja raaka-aineista tuotteiksi ja energian tuotantoon. Käyttötaseessa puun tarjontaa ja käyttöä kuvataan kiintokuutiometreinä ja tonneina, mutta massataseessa nämä muunnetaan yhteiseksi mittayksiköksi, puun kuiva-ainetonniksi. Näin voidaan esittää samassa mittayksikössä koko sektoria koskevia tuloksia. Massataseessa seurataan puun kuiva-aineen sitoutumista eri metsäteollisuustuotteisiin, polttoaineisiin ja jätteisiin, toteaa yliaktuaari Aarre Peltola Lukesta.

Puuaineesta merkittävä osa päätyy metsäteollisuuden jäteliemiin

Puumassateollisuudessa syntyviin jäteliemiin (pääosin mustalipeä) päätyi 27 prosenttia Suomessa käytetyn puun kuiva-aineesta vuonna 2019. Osuus on ollut suunnilleen sama koko 2000-luvun ajan. Mustalipeä hyödynnetään lämpö- ja voimalaitosten energiantuotannossa. Tämän lisäksi lämpö- ja voimalaitokset sekä pientalot käyttävät energiantuotannossaan kiinteitä puupolttoaineita. Niiden osuudet olivat 22 prosenttia ja 8 prosenttia Suomessa käytetystä puun kuiva-aineesta.

Metsäteollisuuden ulkomaankauppaa voidaan tilastoida myös puun kuiva-aineena

Vuonna 2019 Suomesta vietiin puun kuiva-aineena mitattuna 15,2 miljoonaa tonnia metsäteollisuustuotteita sekä 0,8 miljoonaa tonnia raakapuuta. Viennissä massa- ja paperiteollisuuden tuotteisiin oli sitoutunut 11,0 miljoonaa tonnia puuainetta ja puutuoteteollisuuden tuotteisiin 4,2 miljoonaa tonnia puuainetta.

Puun kuiva-aineen tuonti on vientiin verrattuna vähäisempää ja painopiste muuttuu. Raaka- ja jätepuuta tuotiin Suomeen kuiva-aineena 5,1 miljoonaa tonnia ja metsäteollisuustuotteita 1,2 miljoonaa tonnia.

22.01.2021 23:25KATSO TÄSTÄ 22.1.2021 LÄHETYS - Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa alan tämän viikon kuulumiset
23.01.2021 16:00Raskaan kaluston huollot ja varustelut kehittyy alan muuttuviin tarpeisiin
23.01.2021 11:00Päivitä metsäkoneen mittalaite-PC edullisesti vaatimusten mukaiseksi
22.01.2021 13:02Metsä Board suunnittelee taivekartogin tuotannon kasvattamista
22.01.2021 10:15Uusi hakkuulaite vaativiin kohteisiin - Komatsu C164
22.01.2021 7:44Nokian Renkaiden Suomen-tehtaalla solmittiin joustosopimus vuodelle 2021
21.01.2021 17:45HELLAlta uuden sukupolven LED-työvalot työkoneisiin ja kuljetuskalustoon
21.01.2021 16:10Uudet pakkas-sylinterit ja jarruliittimet Metal Worksilta
21.01.2021 11:52Suomen Partiolaiset: Lasten ja nuorten harrastustoiminta mahdollistettava poikkeusoloista huolimatta
21.01.2021 9:15Ammatillisen perustutkinnon suorittaneiden miesten työllistyminen naisia hankalampaa

Siirry arkistoon »