HCT-tutkimusten uusimpia tuloksia

26.11.2020 16:55

Orpe_hct-compressor.jpg

Yli 76-tonnisten puutavara- ja hakeyhdistelmien kokeilut ja tutkimukset jatkuvat. Metsäteho Oy on päivittänyt massojen nostoa koskevien tutkimusten tuloksia ja tilannetta koskevan yhteenvetoraportin.

Raportissa esitettävät tulokset ovat osin alustavia ja niitä tullaan tarkistamaan ensi vuoden raporttipäivityksen yhteydessä.

Uusimmassa yhteenvedossa keskeisin lisäys on tierasitustutkimusten tulosten esittely. Tutkimusten mukaan suuretkaan HCT-yhdistelmät eivät lisää paksupäällysteisten teiden uraantumista. Ohutpäällysteisistä teistä paksuimmilla tierasitus ei kasvane, mutta erikokoisille HCT-yhdistelmille soveltuvien teiden määrittäminen vaatii tarkentamista. Myös sorateiden ja siltojen osalta lisätutkimus on tarpeen.

HCT-yhdistelmien vaikutuksia kuljetustehokkuuteen ja -kustannuksiin, polttoaineen kulutuksiin ja päästöihin on tarkistettu ja päivitetty vuoden 2018 kuljetusvolyymeille. Suuremman hyötykuormaosuuden myötä HCT-yhdistelmät vähentäisivät vuosittain jopa 102 000–224 000 puutavara- ja 12 000–42 000 hakekuormaa 76-tonnisiin yhdistelmiin verrattuna. Alustavien laskelmien mukaan puutavaran ja sivutuotehakkeen kuljetuskustannukset vähentyisivät 17,8–82,7 milj. € vuodessa. Puutavarakuljetuksissa polttoaineen kulutus laskisi 5,6–20,1 % (per tuoretonni 100–300 km:n kuljetusmatkalla) ja hakekuljetuksissa 6,5–16,4 % (per tuoretonni 50–300 km:n kuljetusmatkalla). Hiilidioksidipäästöt vähentyisivät vastaavassa suhteessa.

HCT-tutkimusten osalta käynnissä on talviajan korkeampia painorajoituksia tutkiva Winter Premium -hanke, kokeiluiden pohjalta soveltuvimmiksi koettujen HCT-yhdistelmien kartoitus sekä potentiaalisten HCT-käytävien tunnistaminen. 

Tiedotteeseen liittyvä julkaisu:

Metsätehon raportti 258: Puutavara- ja hakeautojen massojen noston vaikutukset (2. väliraportti 18.11.2020)

22.01.2021 23:25KATSO TÄSTÄ 22.1.2021 LÄHETYS - Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa alan tämän viikon kuulumiset
25.01.2021 9:00Gasum lisää biokaasun saatavuutta
25.01.2021 8:44LUT-yliopisto käynnistää maksuttoman konetekniikan avoimen koulutuksen
24.01.2021 14:11Nuorista osaajista kysyntää metsäteollisuudessa - alan kesätyöpaikkoja on tarjolla tuhansia tänäkin vuonna
24.01.2021 12:50RST-Steel: Kotimaista laatua kuorma-autojen ja työkoneiden varusteluun
24.01.2021 10:33Nisula Forest ja Toyota Gazoo Racing WRT:n yhteistyö jatkuu myös alkaneella kaudella 2021
23.01.2021 16:00Raskaan kaluston huollot ja varustelut kehittyy alan muuttuviin tarpeisiin
23.01.2021 11:00Päivitä metsäkoneen mittalaite-PC edullisesti vaatimusten mukaiseksi
22.01.2021 13:02Metsä Board suunnittelee taivekartogin tuotannon kasvattamista
22.01.2021 10:15Uusi hakkuulaite vaativiin kohteisiin - Komatsu C164

Siirry arkistoon »