Suomen Autoteknillinen Liitto ry:n vuoden 2020 jälkimarkkinabarometri - Haasteiden vuosi

26.11.2020 14:05

kone.JPG

Nyt toista kertaa peräkkäin julkistettu SATL Jälkimarkkinabarometri 2020 kuvasi autoalan korjaamojen toimintaa ja tuntoja haasteellisena koronavuonna. Barometrin vastaukset työstettiin syys-lokakuun aikana valtakunnallisesti sähköisesti toteutetun kyselyn tuloksista.

Vastauksia pariinkymmeneen kysymykseen saatiin kaikkiaan 165 yritykseltä (122 vuonna 2019) ympäri maata edustaen niin henkilöautokorjaamoja (71 % vastaajista) kuin raskaiden hyötyajoneuvojen korjaamoja (11 %), lisäksi 18 % huolsi niin kevyitä kuin raskaita ajoneuvoja samassa yrityksessä. Etelä-Suomen alueella näistä korjaamoista toimi hieman vajaa puolet, Länsi-Suomessa hieman yli neljännes ja loput lähes tasan jakautuen Itä- ja Pohjois-Suomessa.

Korjaamotyypeistä edustettuina olivat niin valtuutetut merkkikorjaamot (42 %), ketjuun kuuluvat monimerkkikorjaamot (25 %) kuin riippumattomat monimerkkikorjaamot (33%) eri suuruus- ja liikevaihtoluokissa. Näin ollen saatujen vastusten osalta otantaa voitaneen pitää kattavana.

Huoltotöiden keskimääräinen tuntihinta yrityksissä oli 81,70 € (sis. alv), mediaanihinta 80,00 €. Alueellisesti hinta vaihteli 77,30 € – 83,90 € välillä. Erikoistöiden keskimääräinen tuntihinta puolestaan oli 91,60 €, mediaanihinta 88,50 €. Alueellisesti hinta vaihteli 87,60 € – 94,70 € välillä.

Yritysten käyttämien teknisten tukkukauppojen määrä oli keskimäärin kevyen kaluston puolella 3,3 kpl ja raskaan kaluston puolella 4,7 kpl.

Haasteiden vuosi

Barometrin mukaan kulunut vuosi on ollut autoalalla haasteellinen COVID 19 -pandemian vaikutusten takia. 

Vaikka liikevaihdossa on ollut keskimäärin pientä pudotusta, on vaikutus korjaamotoiminnan tulokseen ollut saatujen vastausten perusteella kaksijakoista ja paikoitellen pelättyä pienempää.

Vastausten perusteella keskimääräinen liikevaihdon lasku on ollut 3,2 % verrattuna vuoteen 2019. Viime vuoden tuloksissa vuoteen 2018 verrattuna nousua oli tuolloin arvioitu olleen monimerkkikorjaamoissa 5,7 % ja merkkikorjaamoissa 2,8 %.

Kannattavuuden kehittymisen osalta kevyellä puolella 11 % odotti kannattavuuden parantuvan tänä vuonna ja 21 % odotti sen heikentyvän. Raskaan kaluston puolella kannattavuuden parantumista odotti 28 %, kun taas 50 % odotti sen heikentyvän.

pastedGraphic.png

Toiminnan haasteista

Ammattitaitoisen henkilökunnan saatavuus oli vastausten perusteella myös tänä vuonna suurin yrityksen toiminnan haasteista. Seuraavina seurasivat autokannan tekninen muutos (sähkö- ja hybridiautot), diagnostiikan vaikeutuminen ja kalliit korjaamolaiteinvestoinnit. Myös nämä olivat suunnilleen samat vuoden takaiseen kyselyyn verrattuna.

pastedGraphic_1.png

Merkittävä muutos vuoden takaiseen kyselyyn nähden oli, kun verrattiin seuraavan vuoden tulevia panostuksia ja investointeja. 

Vuonna 2019 nähtiin korjaamolaitteisiin panostamisen olevan tärkeintä, nyt se oli toiseksi tärkein. Tärkeimmäksi oli noussut viime vuoden tutkimuksen kahdeksantena ollut henkilöstön kouluttaminen.

Toinen investointeihin liittyen merkillepantava seikka on se, että toisena viime vuonna ollut korjaamotilojen laajentaminen oli nyt pudonnut todella alas sijalle 14. Tulevaisuuden kuvat eivät siis näytä toiminnan laajentamisen osalta kovinkaan ruusuisina.

pastedGraphic_2.png

Ensi vuoden henkilöstön osaamisen kehitystarpeiden alueita kysyttäessä vastauksien viiden kärjen muodostivat sähkö- ja hybridiautot, vianetsintä ja diagnostiikka, autosähköosaaminen, ajoneuvoelektroniikka ja asiakaspalvelu sekä palvelun laatu. 

Ajoneuvojen voimalinjojen sähköistyminen ja kuljettajaa tukevien avustavien järjestelmien yhä suurempi ja suureneva osuus näkyvät vastauksissa. Asiakaspalvelun laadun parantamisen lisäksi henkilöstön jaksaminen ja henkinen hyvinvointi olivat merkittävän korkealla listalla, vahvasti koronavuoden aiheuttaman lisäkuormituksen vuoksi.

pastedGraphic_3.png

Seuraavan kolmen vuoden aikana tapahtuvasta muutoksesta korjaamon toiminnassa annettiin seuraavia arvioita: 38 % arvio, että toiminta kasvaa, 40 % arvioi, että liiketoiminta pysyy ennallaan ja 14 % arvioi liiketoiminnan pienenevän. Lisäksi 7 % arvio tapahtuvan yrityskaupan ja 4 % sukupolven vaihdoksen.

pastedGraphic_4.png

Yksi vapaamuotoisesti annettu valtuutetun merkkikorjaamon edustajan palaute kuvaa tulevaisuuden toiminnan kehittämisen suuntaviivoja kiteytetysti: ”Autojen sähköistyminen tuo haasteita. Jos se paljon lisääntyy, niin perinteinen jälkimarkkinatoiminta saattaa rajustukin muuttua, esim. öljymyynti.” Merkit tästä ovat vahvasti ilmassa.

SATL_jalkimarkkinabarometri_2020_tiivistelmä (esitykset .pdf muodossa)

22.01.2021 23:25KATSO TÄSTÄ 22.1.2021 LÄHETYS - Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa alan tämän viikon kuulumiset
25.01.2021 9:00Gasum lisää biokaasun saatavuutta
25.01.2021 8:44LUT-yliopisto käynnistää maksuttoman konetekniikan avoimen koulutuksen
24.01.2021 14:11Nuorista osaajista kysyntää metsäteollisuudessa - alan kesätyöpaikkoja on tarjolla tuhansia tänäkin vuonna
24.01.2021 12:50RST-Steel: Kotimaista laatua kuorma-autojen ja työkoneiden varusteluun
24.01.2021 10:33Nisula Forest ja Toyota Gazoo Racing WRT:n yhteistyö jatkuu myös alkaneella kaudella 2021
23.01.2021 16:00Raskaan kaluston huollot ja varustelut kehittyy alan muuttuviin tarpeisiin
23.01.2021 11:00Päivitä metsäkoneen mittalaite-PC edullisesti vaatimusten mukaiseksi
22.01.2021 13:02Metsä Board suunnittelee taivekartogin tuotannon kasvattamista
22.01.2021 10:15Uusi hakkuulaite vaativiin kohteisiin - Komatsu C164

Siirry arkistoon »