Yhteystiedot

Metsäalan Ammattilehti
Vironkatu 9,
00170 Helsinki
www.ammattilehti.fi
Puh. 050 412 9030

Kävijälaskuri (1.1.2009 alkaen)

Käyntejä kotisivuilla:21039412 kpl

Hyviä uutisia (päivittyy 24h/vrk):

20.11.2020 22:00KATSO TÄSTÄ 20.11. LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! - mahtava paketti alan tuoreimpia kuulumisiaLue lisää »25.11.2020 11:15"Simply the Best": MAN TGX - Vuoden kuorma-auto 2021Lue lisää »25.11.2020 9:15Pukkilan eritasoliittymä ja uusi Tuulissuontie avataan liikenteelle Turussa 26.11.Lue lisää »

Hyviä uutisia (päivittyy 24h/vrk):

20.11.2020 22:00KATSO TÄSTÄ 20.11. LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! - mahtava paketti alan tuoreimpia kuulumisiaLue lisää »25.11.2020 11:15"Simply the Best": MAN TGX - Vuoden kuorma-auto 2021Lue lisää »25.11.2020 9:15Pukkilan eritasoliittymä ja uusi Tuulissuontie avataan liikenteelle Turussa 26.11.Lue lisää »

Uusiutuvilla polttoaineilla tuotettiin 2019 ensimmäistä kertaa enemmän kaukolämpöä kuin fossiilisilla polttoaineilla

03.11.2020 15:18

Sähkön tuotanto energialähteittäin 2000-2019

Sähkön tuotanto energialähteittäin 2000-2019

Kaukolämpöä tuotettiin Suomessa 38,1 TWh vuonna 2019, josta uusiutuvilla polttoaineilla 15,3 TWh, fossiilisilla polttoaineilla 13,2 TWh, turpeella 5,7 TWh ja muilla energianlähteillä 4,0 TWh. Sähköä tuotettiin Suomessa 66,0 TWh vuonna 2019, mikä on 1,5 TWh vähemmän kuin edellisenä vuonna. Fossiilivapailla energialähteillä – uusiutuvilla energialähteillä ja ydinvoimalla – tuotetun sähkön osuus oli 82 %, mikä on 3 prosenttiyksikköä enemmän kuin 2018. Teollisuuslämpöä tuotettiin 55,4 TWh, mikä on samalla tasolla kuin 2018. Suurin osa teollisuuslämmöstä, n. 75 % tuotettiin kotimaisilla puupohjaisilla polttoaineilla.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen sähkön ja lämmön tuotantotilastoon.

Sähkön tuotanto Suomessa vuonna 2019 oli 66,0 terawattituntia (TWh) eli miljardia kilowattituntia (kWh). Tuotanto väheni 1,5 TWh edellisvuodesta. Sähkön kokonaiskulutus väheni vastaavasti 1,4 TWh, ollen vuonna 2019 86,1 TWh. Sähkön kokonaiskulutuksesta 77 prosenttia katettiin kotimaisella tuotannolla ja 23 prosenttia sähkön nettotuonnilla Pohjoismaista, Venäjältä ja Virosta. Sähkön nettotuonti säilyi edellisvuoden tasolla ollen noin 20 TWh.

Uusiutuvilla energialähteillä tuotettiin sähköä 31 TWh. Uusiutuvien osuus sähkön tuotannosta oli 47 prosenttia. Uusiutuvilla energialähteillä tuotetusta sähköstä tuotettiin vesivoimalla 40 %, tuulivoimalla 19 % ja melkein koko loppuosa puuperäisillä polttoaineilla. Ydinvoimalla tuotettiin 35 prosenttia, fossiilisilla polttoaineilla14 prosenttia ja turpeella neljä prosenttia sähköstä.

Vesivoiman osuus sähköntuotannossa vaihtelee vuosittain vesitilanteen mukaan. Vesivoimalla tuotettiin sähköä 12,2 TWh, mikä on selvästi vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tästä johtuen uusiutuvilla energialähteillä tuotettu sähkömäärä väheni hieman vuonna 2019 siitä huolimatta, että uusiutuvilla polttoaineilla ja tuulivoimalla tuotettiin sähköä jonkin verran enemmän kuin 2018. Aurinkosähkön tuotanto kasvoi selvästi, mutta sen osuus kokonaissähköntuotannosta on edelleen marginaalinen (0,2 %).

Fossiilisilla polttoaineilla tuotettu sähkömäärä väheni 16 % ja turpeella tuotetun sähkön 13% edellisestä vuodesta. Kivihiilellä tuotetun sähkön määrä pieneni peräti 24%. Maakaasulla tuotetun sähkön määrä pieneni hieman vähemmän, noin 8%.

Uusiutuvilla polttoaineilla tuotettiin sähköä 12,5 TWh vuonna 2019, josta mustalipeällä 6,8 TWh ja muilla puupohjaisilla polttoaineilla 5,1 TWh. Vastaavasti fossiilisilla polttoaineilla ja turpeella tuotettiin sähköä 11,9 TWh, mikä on 2,2 TWh vähemmän kuin 2018. Kokonaissähköntuotannossa tapahtunut 1,5 TWh vähennys vuodesta 2018 kohdistui siis kokonaan fossiilisille polttoaineille ja turpeelle, ydinvoiman tuotannon kasvaessa 1 TWh ja uusiutuvan sähkön tuotannon pysyessä melkein 2018 tasolla.

Kaukolämmön tuotanto vuonna 2019 oli 38,1 TWh ollen 1 % edellisvuotta pienempi. Fossiilisten polttoaineiden käyttö kaukolämmön tuotannossa väheni 14% ja turpeen 9% edellisestä vuodesta. Kaukolämmöstä selvästi alle puolet tuotettiin fossiilisilla polttoaineilla. Valtaosa kaukolämmöstä tuotettiin puupolttoaineilla (35 %) ja kivihiilellä (18 %). Turve säilytti asemansa kolmanneksi tärkeimpänä energianlähteenä kaukolämmön tuotannossa; 15 % kaukolämmöstä tuotettiin turpeella.

Savukaasupesureilla ja muulla hukkalämmöllä (sisältää lämpöpumput) tuotetun kaukolämmön määrä on kasvanut viime vuosina selvästi. Niillä tuotettiin 10 % kaukolämmöstä v. 2019.

Teollisuuslämmön tuotanto vuonna 2019 oli 55,4 TWh. Tuotanto kasvoi 0,4% edellisvuodesta. Teollisuuden tarpeisiin tuotetusta lämmöstä 53% tulee mustalipeästä. Kaiken kaikkiaan yli kolme neljäsosaa teollisuuslämmön tuotannosta perustui uusiutuviin polttoaineisiin. Teollisuuslämmön suurimpia käyttäjiä on metsäteollisuus, joka käyttää tuotannossaan omia polttoaineita, kuten mustalipeää ja muita puupolttoaineita. Kemian- sekä metsä- ja metalliteollisuudessa osa lämmön käytöstä huomioidaan tilastoinnissa suorana polttoainekäyttönä, eikä se siten sisälly teollisuuslämmön tuotantolukuihin.

Kaukolämmön ja teollisuuslämmön tuotanto polttoaineittain 2000-2019

Kaukolämmön ja teollisuuslämmön tuotanto polttoaineittain 2000-2019

Sähkön ja lämmön tuotantotilasto kattaa verkkoon kytketyn sähköntuotannon kokonaisuudessaan. Tilaston kattavuutta on parannettu lisäämällä kaukolämmön tuotantolaitoksia. Tästä johtuen luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia edellisvuosien tilastojen kanssa. Tilasto sisältää myös aurinkovoiman ja biokaasulla tuotetun pien-CHP:n. Tilasto kattaa vuodesta 2015 lähtien myös pienet lämpölaitokset eli kattaa kaiken kaukolämmön tuotannon. Tilasto ei kata kaikkea teollisuuslämpöä eikä ns. lähilämmön tuottajia.

Lähde: Sähkön ja lämmön tuotantotilasto, Tilastokeskus, Sähkötilasto, Energiateollisuus ry

20.11.2020 22:00KATSO TÄSTÄ 20.11. LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! - mahtava paketti alan tuoreimpia kuulumisia
25.11.2020 11:15"Simply the Best": MAN TGX - Vuoden kuorma-auto 2021
25.11.2020 9:15Pukkilan eritasoliittymä ja uusi Tuulissuontie avataan liikenteelle Turussa 26.11.
25.11.2020 9:00DAF tuo tuo uusia varustelupaketteja CF ja XF -sarjan autoihin
24.11.2020 16:20Suvanto Trucksin DAF-myyntiin Vesa Nurmi
24.11.2020 11:47Uuden Volkswagen Caddyn myynti vauhtiin
24.11.2020 9:40Ammattilehden Facebook sivuilla jo yli 13.000 tykkääjää ja yli 14.000 seuraajaa - määrä kasvaa huimaa tahtia!
24.11.2020 8:30Klaukkalan kehätie avataan liikenteelle 26.11.2020
23.11.2020 16:55Nimitykset: Arto Matinlassi on uusi Renault Trucks kuorma- ja pakettiautomyyjä Volvo Truck Center Tampereella
23.11.2020 14:10Ensimmäinen puukuorma matkalla Stora Enson Oulun kartonkitehtaalle

Siirry arkistoon »