Yhteystiedot

Metsäalan Ammattilehti
Vironkatu 9,
00170 Helsinki
www.ammattilehti.fi
Puh. 050 412 9030

Kävijälaskuri (1.1.2009 alkaen)

Käyntejä kotisivuilla:20287953 kpl

Hyviä uutisia (päivittyy 24h/vrk):

23.10.2020 21:00KATSO TÄSTÄ 30. JUHLALÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! - mahtava paketti alan tuoreimpia kuulumisiaLue lisää »25.10.2020 18:35Valmet toimittaa hienopaperikonelinjan Asia Symbol XinHuille KiinaanLue lisää »25.10.2020 17:20Askolassa panostetaan Pro Truck -yhteistyöhönLue lisää »

Hyviä uutisia (päivittyy 24h/vrk):

23.10.2020 21:00KATSO TÄSTÄ 30. JUHLALÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! - mahtava paketti alan tuoreimpia kuulumisiaLue lisää »25.10.2020 18:35Valmet toimittaa hienopaperikonelinjan Asia Symbol XinHuille KiinaanLue lisää »25.10.2020 17:20Askolassa panostetaan Pro Truck -yhteistyöhönLue lisää »

Maa- ja metsätalouden kestävään vesienhallintaan voi nyt hakea avustusta

06.10.2020 12:55

Tyrnävänjokeen laskevalla Leppiojalla toteutettiin tulvatasanteellinen peruskuivatushanke vuonna 2012. Kuva: Henri Vaarala

Tyrnävänjokeen laskevalla Leppiojalla toteutettiin tulvatasanteellinen peruskuivatushanke vuonna 2012. Kuva: Henri Vaarala

Maa- ja metsätalouden kestävään vesienhallintaan voi hakea lokakuun puolivälistä alkaen valtakunnallista avustusta Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY-keskus). Avustuksilla halutaan vauhdittaa sellaisten paikallisten kokeilujen ja alueellisten yhteistyöhankkeiden käynnistymistä, jotka tukevat peltojen ja metsien kestävää vesitaloutta, edistävät vesienhallintaa valuma-aluetasolla sekä vähentävät kuormitusta vesistöön.

Valtakunnallista avustusta voi hakea 15.1030.11.2020 välisenä aikana, ja avustus on käytettävissä vuosina 2021-2022. Vuonna 2020 rahoitusta on tarjolla noin kolme miljoonaa euroa. Lopullinen summa tarkentuu syksyn kuluessa.

Syksyn 2020 hakuun toivotaan erityisesti hankkeita, joilla

  • edistetään luonnonmukaisen vesienhallinnan sekä vedenpidätys- ja kierrätysratkaisujen käyttöönottoa,
  • kehitetään suometsien ja turvepeltojen ympäristö- ja ilmastokestäviä vesienhallinnan ratkaisuja
    tai joilla
  • luodaan toimintamalleja maa- ja metsätaloustoimijoiden väliselle yhteistyölle valuma-alueen vesienhallinnan suunnittelussa.

Valuma-alueella tarkoitetaan aluetta, jolta pinta- ja pohjavedet laskevat maanpinnan muotojen ohjaamana tiettyyn uoman kohtaan, järveen tai mereen. Kestävää vesienhallintaa voidaan edistää tarkastelemalla tuotantoalueiden vesitaloutta, veden viivyttämistä ja kierrättämistä valuma-alueen mittakaavassa. Luonnonmukaisilla vesirakentamismenetelmillä voidaan taas saavuttaa monia hyötyjä uomien vedenjohtokyvyn parantamisen ohella.

Monitavoitteiset yhteistyöhankkeet etusijalla

Kestävällä vesienhallinnalla voidaan parantaa sekä maan kasvukuntoa ja maa- ja metsätalouden tuotantoedellytyksiä että Itämeren ja muiden vesien tilaa. Kestävä vesienhallinta edistää myös luonnon monimuotoisuutta ja tukee maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön ilmastokestävyyttä. Avustukset liittyvät näin hallitusohjelman toimenpanoon sekä ilmasto- että vesiensuojelutavoitteiden kannalta.

Avustuksia myönnettäessä etusijalla ovat hankkeet, joilla edistetään useita vesienhallinnan avustushaun painopisteitä. Eduksi katsotaan myös kumppanuudet eri toimijoiden kesken sekä hankkeessa kehitettävien ratkaisujen uutuusarvo ja monistettavuus. Avustusta voivat hakea esimerkiksi yhdistykset, järjestöt, yhteisöt, tutkimuslaitokset, kunnat sekä yritykset.

Harkinnanvaraisten valtionavustusten osuus hankkeen kokonaiskustannuksista on keskimäärin 50 prosenttia. Yleishyödyllisissä, innovatiivisissa hankkeissa avustuksen osuus voi olla korkeintaan 80 prosenttia. Tuen myöntäminen perustuu harkintaan avustettavan hankkeen vaikuttavuudesta ja kustannustehokkuudesta.

ELY-keskusten erikoistumistehtävä tiivistää asiantuntijaverkostoja ja tiedonvaihtoa

Etelä-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukset hoitavat valtakunnallista maa- ja metsätalouden vesienhallinnan erikoistumistehtävää. Tehtävän tavoitteena on koordinoida vesienhallintaan liittyvää yhteistyötä ja tiedonvaihtoa ELY-keskusten, tutkimuslaitosten ja sidosryhmien välillä, edistää maa- ja metsätaloussektorien yhteistyötä valuma-aluekohtaisesti sekä tukea vesienhallinnan hankkeita.

Pohjois-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukset ja maa- ja metsätalousministeriö järjestävät tiistaina 20.10.2020 klo 10.00–11.30 infotilaisuuden vesienhallinnan avustushausta.

23.10.2020 21:00KATSO TÄSTÄ 30. JUHLALÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! - mahtava paketti alan tuoreimpia kuulumisia
25.10.2020 18:35Valmet toimittaa hienopaperikonelinjan Asia Symbol XinHuille Kiinaan
25.10.2020 17:20Askolassa panostetaan Pro Truck -yhteistyöhön
24.10.2020 11:33Hakkuukoneen kuljettajaa avustavalle järjestelmälle on kysyntää
23.10.2020 13:42Iveco Live Channel - julkaisualusta brändin yhteisölle ja koko kuljetusalalle
23.10.2020 11:46Stora Enso aloitti puukuljetukset Suupohjan radalla
23.10.2020 10:27Saksalainen terästukkuliike rantautuu Suomeen
23.10.2020 10:00Ponssella valmistui 16 000. metsäkone
22.10.2020 14:13Metsä Group rekrytoi yli 50 ammattilaista kertopuun tuotantoon
22.10.2020 10:00Jatkuvapeitteinen metsänkasvatus voi ratkaista useita suometsien hoitoon liittyvää haastetta

Siirry arkistoon »