Yhteystiedot

Metsäalan Ammattilehti
Vironkatu 9,
00170 Helsinki
www.ammattilehti.fi
Puh. 050 412 9030

Kävijälaskuri (1.1.2009 alkaen)

Käyntejä kotisivuilla:19648250 kpl

Hyviä uutisia (päivittyy 24h/vrk):

1.10.2020 14:14Metsäteollisuus ry irtautuu työehtosopimustoiminnasta, ja työehdoista sopiminen siirtyy yritystasolleLue lisää »1.10.2020 11:11Kiitosimeon Oy ostaa Truck-Oil Oy:n koko osakekannanLue lisää »1.10.2020 10:10Keski-Suomen raskaan liikenteen varaosatarjonta nousi ennätyslukemiin - Närhi Oy investoi uuteen logistiikkakeskukseen ja varaosamyymäläänLue lisää »

Hyviä uutisia (päivittyy 24h/vrk):

1.10.2020 14:14Metsäteollisuus ry irtautuu työehtosopimustoiminnasta, ja työehdoista sopiminen siirtyy yritystasolleLue lisää »1.10.2020 11:11Kiitosimeon Oy ostaa Truck-Oil Oy:n koko osakekannanLue lisää »1.10.2020 10:10Keski-Suomen raskaan liikenteen varaosatarjonta nousi ennätyslukemiin - Närhi Oy investoi uuteen logistiikkakeskukseen ja varaosamyymäläänLue lisää »

SKAL Kuljetusbarometrin syyskauden ennuste on synkkää luettavaa

09.09.2020 10:00

SKAL.jpg

SKAL Kuljetusbarometri 3/2020:Palvelualojen ja teollisuuden kysynnän hiipuminen painaa kuljetusalan näkymiä alaspäin. Kuljetusyritysten edunvalvoja SKAL esittää ammattibiodieseliä ja tiestön parantamista tuomaan kilpailukykyä Suomelle kestävällä tavalla. Tienparannustöillä voitaisiin estää myös raskaan liikenteen tieltä suistumisia ja parantaa liikenneturvallisuutta. Kesän tietyöt saavat kuljetusyrittäjiltä kiitosta.

SKAL Kuljetusbarometrin syyskauden ennuste sukelsi pohjalukemiin. Jopa 38 prosenttia kuljetusyrityksistä ennustaa kuljetusmäärien laskevan loppuvuonna, ja liikevaihdon laskua ennustaa 40 prosenttia. Viisarit ovat pakkasen puolella myös alueellisessa tarkastelussa.

Selityksenä on koronatilanne, jonka vaikutukset ovat iskemässä teollisuuteen viiveellä. Vaikka Suomen bruttokansantuote on laskenut vähemmän kuin EU-maissa keskimäärin (-6,4 % vrt. -14,1 % ref: Tilastokeskus), palvelutoimialat ja vienti ovat vaikeuksissa. Teollisuusyritysten uusien tilausten ja rakennuslupien määrät ovat laskussa. Kuljetusyrityksissä ennakoidaan vaikeaa syksyä.

Päättynyt kesä kohteli suopeammin ympäristöalan kuljetusyrityksiä, joista yli puolet (52 %) oli kasvattanut sekä kuljetusmääriään että liikevaihtoaan. Kysyntään vaikuttivat lisääntynyt toimeliaisuus mökkikunnissa ja kierrätyksen kasvu. Kesän kotimainen kulutus ei laajemmin näkynyt elintarvikekuljetuksissa ja kappaletavarakuljetuksissa, joita ajetaan paljon kaupan tarpeisiin.

Teollisuuden tilanne huolestuttaa - nyt vaaditaan kilpailukykyä parantavia toimia!

Kuljetusala otti Kaipolan uutiset raskaasti. Metsäalan kuljetukset ovat jo pitkään kärsineet puutavaran ylitarjonnasta Euroopassa. Yhden tuotantolaitoksen sulkemisella on laajat kerrannaisvaikutukset alihankinta-, jatkojalostus- ja jakeluketjun kuljetuksiin.  Suomen viennin kilpailukyky tarvitsee nyt kaiken mahdollisen tuen. UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesosen lausuma korkeista polttoainekustannuksista Kaipola-päätöksen taustalla on saanut liikkeelle vastaväitteiden vyöryn, vaikka kyseessä on tosiasia. Kymmenessä vuodessa dieselin veronkorotuksilla on lisätty Suomen logistiikkakustannuksia lähes 200 miljoonalla eurolla vuodessa, joista 50 miljoonaa euroa on kohdistunut metsäteollisuuden kuljetuksiin.

SKAL vetoaa hallitukseen, että se käynnistää hallitusohjelmassa olevan, ammattibiodieseliin liittyvän selvitystyön välittömästi. Ammattidieselin avulla kuljetusyritykset saavat palautusta polttoaineverosta, kuten muun muassa Ranskassa tehdään. Näin kuljetuskustannukset alenevat. Ammattibiodiesel mahdollistaa myös kulutuksen siirtymisen uusiutuviin, vähäpäästöisiin polttoainelaatuihin. Toinen SKAL:n suosittelema elvytysmekanismi on tiestön parantaminen, sillä se luo työtä sekä alentaa kuljetuskustannuksia ja päästöjä.

– Koronatilanne ei saa estää järkevien ja toimivien veromallien selvittämistä ja käyttöönottoa. Ammattibiodiesel ja tiestön parantaminen luovat yhdessä kilpailukykyä kestävällä tavalla, tiivistää toimitusjohtaja Iiro Lehtonen.

Joka kymmenes liikenneonnettomuus johtaa pitkään tai pysyvään työkyvyttömyyteen, työtapaturmia eniten ajoneuvoon liittyvistä tehtävissä

Lastin käsittely on riskialttein vaihe kuljetustehtävässä. Pohjola Vakuutuksen kanssa yhteistyössä laadittu ajankohtaisosio paljastaa, että lähes joka neljäs (23 %) työtapaturma sattuu kuorman purun tai lastauksen yhteydessä. Työtapaturmia sattuu myös ajoneuvoon noustessa tai sieltä laskeutuessa. Joka kymmenes kuljettaja on satuttanut itsensä kavutessaan ohjaamoon tai sieltä pois.

– Oikeilla ja turvallisilla työtavoilla sekä lastaus- ja purkupaikkojen siisteydellä ja kunnossapidolla on suuri merkitys työtapaturmien ennaltaehkäisemisessä, toteaa Sami Raappana Pohjola Vakuutuksen ammattiliikenteen palveluista.

Useampaa kuin joka viidettä (22 %) kuljetusyritystä on kohdannut liikenneonnettomuus viimeisten kahden vuoden aikana. Enemmistö onnettomuuksista (54 %) on johtanut ajoneuvon vähäisiin ja vajaa kolmannes (30 %) merkittäviin vauriokorjauksiin. Joka kymmenennestä liikenneonnettomuudesta on seurauksena kuljettajan pitkä tai pysyvä työkyvyttömyys.

Tienpinnan liukkaus merkittävin yksittäinen suistumisonnettomuuden syy

Kuorma-autojen tieltä suistumiset aiheuttavat pahimmillaan vakavia henkilövahinkoja. Lisäksi ne aiheuttavat vuosittain merkittävät aineelliset vahingot kuljetusyrityksille. Kysyimme kuljetusyrittäjiltä suistumisonnettomuuksiin liittyvistä olosuhteista ja taustatekijöistä. Joka kuudennessa vastaajayrityksessä oli sattunut suistumisonnettomuus kahden vuoden sisällä. Noin puolet tapauksista (49 %) on vastaajien mukaan johtunut tienpinnan liukkaudesta. Toiseksi yleisimpänä (37 %) tekijänä pidettiin tien huonoa kuntoa. Liukkaus oli merkittävin lisätekijä (62 % mainitsi) myös silloin, kun vastaaja ilmoitti huonokuntoisen tien suistumisen syyksi.

Joka neljäs (24 %) vastanneista pitää kuljettajan ajovirhettä yhtenä suistumisonnettomuuden taustatekijöistä. Lähes puolessa (47 %) ajovirhetapauksista tienpinnan liukkaus nähtiin yhtenä taustatekijänä. Kuljettajan huomion herpaantuminen nähtiin suistumisen syynä lähes joka viidennessä (18 %) onnettomuudessa. Näistäkin joka kolmas yhdisti suistumiseen myös liukkauden. Pohjola Vakuutus osallistui myös näiden kysymysten laadintaan.

Kuljetusyrittäjät arvostavat tienparannustöitä ja lisääntyvää turvallisuutta

Lisärahoituspaketti väylien parannukseen tuli kreivin aikaan viime keväänä. Öljyn alhaisen maailmanmarkkinahinnan ansiosta asfaltointi on nyt halvempaa kuin vuosiin. Kuluvana vuonna teitä päällystetään yli 4 000 kilometriä. Määrä on huomattava, sillä viime vuonna maanteitä päällystettiin vain 2 000 kilometriä vuodessa. Kysyimme kuljetusyrittäjien kokemuksia tienparannustöistä omilla alueillaan sekä näkemyksiä töiden vaikuttavuudesta. Tulokset ilahduttavat. Kuljetusyrityksissä päällystyshankkeiden tärkeimpinä vaikutuksina pidetään liikenneturvallisuuden paranemista (97 %), kalustovaurioiden vähenemistä (97 %) ja polttoaineen kulutuksen alenemista (96 %). Myös kuljettajan työn kuormittavuuden väheneminen koetaan tärkeänä (94 %).

Väyläviraston mukaan korjausvelan kasvun pysäyttämiseen tarvittaisiin 3 500−4 000 kilometriä uutta päällystettä vuodessa. Koska korjausvelkaa on vähennettävä, asfaltointimääriä on välttämätöntä kasvattaa. Päällystäminen vaatii lisärahoitusta, sillä muuten kuljetusten kannalta tärkeää alempiasteista tiestöä palautetaan sorateiksi. SKAL Kuljetusbarometrin perusteella Väylä ja ELY-keskukset saavat kiitosta tietöiden hyvästä toteutuksesta. Kaksi kolmesta (67 %) on sitä mieltä, että työmaiden liikennejärjestelyt on toteutettu pääsääntöisesti hyvin.

SKAL Kuljetusbarometri 3/2020 9.9.2020

SKAL ry:n kolmanteen Kuljetusbarometrikyselyyn vastasi yhteensä 532 jäsenyrittäjää. Vastaajat edustavat kaikkia SKAL ry:n erikoisjärjestöjä ja toimialoja. Sähköinen kysely toteutettiin noin 4 200 jäsenyrittäjälle 21.8.2020–31.8.2020.

SKAL:n kuljetusbarometri toteutetaan kolme kertaa vuodessa, neljän kuukauden välein. Sähköinen kysely lähetetään noin 4 200 jäsenyrittäjälle. Barometrikyselyllä selvitetään kuljetusyritysten taloudellista tilannetta ja lähitulevaisuuden näkymiä.

Kuljetusbarometrin suhdannetarkastelu perustuu saldolukuun, joka saadaan vähentämällä myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus.

Lue lisää kuljetusbarometristä 

01.10.2020 14:14Metsäteollisuus ry irtautuu työehtosopimustoiminnasta, ja työehdoista sopiminen siirtyy yritystasolle
01.10.2020 11:11Kiitosimeon Oy ostaa Truck-Oil Oy:n koko osakekannan
01.10.2020 10:10Keski-Suomen raskaan liikenteen varaosatarjonta nousi ennätyslukemiin - Närhi Oy investoi uuteen logistiikkakeskukseen ja varaosamyymälään
01.10.2020 10:00Rottne metsäkoneiden työnäytös huomenna 2.10. Perhossa
01.10.2020 9:00Cargotec ja Konecranes sulautuvat - tulevasta yhtiöstä kestävien materiaalivirtojen maailmanlaajuinen johtaja
30.09.2020 17:11LUE TÄSTÄ! Syksyn jättikokoinen Metsäalan Ammattilehti on ilmestynyt - paljon kuljetus- ja konealan asiaa...
30.09.2020 10:17Liikennepolttoaineiden kulutus romahti
30.09.2020 10:10Ramirent ja Metsä Fibre allekirjoittivat merkittävän vuokrasopimuksen
30.09.2020 10:00Metsä Groupin Joutsenon tehtaat valmistautuvat vuosihuoltoseisokkiin
30.09.2020 9:41Ruotsissa investoidaan sahalaitostekniikkaan

Siirry arkistoon »