Yhteystiedot

Metsäalan Ammattilehti
Vironkatu 9,
00170 Helsinki
www.ammattilehti.fi
Puh. 050 412 9030

Kävijälaskuri (1.1.2009 alkaen)

Käyntejä kotisivuilla:21245774 kpl

Hyviä uutisia (päivittyy 24h/vrk):

27.11.2020 23:20KATSO TÄSTÄ 27.11. LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! - mahtava paketti alan tuoreimpia kuulumisiaLue lisää »4.12.2020 9:26Kotkan Sunilaan nousee granuloidun ligniinin tuotantolinjaLue lisää »3.12.2020 16:55Suur-Seudun Osuuskaupan maatalousliiketoiminnat HankkijalleLue lisää »

Hyviä uutisia (päivittyy 24h/vrk):

27.11.2020 23:20KATSO TÄSTÄ 27.11. LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! - mahtava paketti alan tuoreimpia kuulumisiaLue lisää »4.12.2020 9:26Kotkan Sunilaan nousee granuloidun ligniinin tuotantolinjaLue lisää »3.12.2020 16:55Suur-Seudun Osuuskaupan maatalousliiketoiminnat HankkijalleLue lisää »

Stora Enson puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2020 - Kestävyyttä haasteiden keskellä - vakaa kannattavuus ja rahavirta

21.07.2020 8:30

stora_enso_logo_100px.jpgSTORA ENSO  OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 21.7.2020 klo 8.30

Q2/2020 (verrattuna Q2/2019)

 • Liikevaihto laski 18,9 % 2 114 (2 608) milj. euroon alhaisempien toimitusten ja hintojen vuoksi koronaviruspandemian vaikutuksen seurauksena.
 • Operatiivinen liiketulos pieneni 178 (299) milj. euroon. Hyvä kustannustenhallinta kumosi osittain pienemmän liikevaihdon vaikutusta.
 • Operatiivinen liiketulosprosentti oli 8,4 % (11,5 %).
 • IFRS-liiketulos oli 226 (142) milj. euroa. 
 • Osakekohtainen tulos oli 0,19 (0,08) euroa, ja osakekohtainen tulos ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä ja käyvän arvon muutoksia oli 0,14 (0,27) euroa.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 363 (550) milj. euroa. Rahavirta investointien jälkeen oli 239 (428) milj. euroa.
 • Nettovelan suhde operatiiviseen EBITDAan oli 2,5 (2,1) eli tavoitetasoa (2,0) korkeampi.
 • Likviditeetti oli vahva: 2,1 mrd. euroa, mukaan lukien rahavarat, luottolimiitit ja käytettävissä olevat rahoituslähteet.
 • Operatiivinen ROCE oli 6,8 % (11,8 %), alle 13 %:n ylittävän strategisen tavoitetason.
Q1–Q2/2020 (verrattuna Q1–Q2/2019)
 • Liikevaihto oli 4 321 (5 242) milj. euroa.
 • Operatiivinen liiketulos oli 357 (634) milj. euroa.
Epävarmuuksien hallinta

Työntekijöiden terveys ja turvallisuus ovat Stora Ensolle ensisijaisen tärkeitä. Stora Enso on varmistanut työntekijöidensä terveyden ja turvallisuuden monilla toimenpiteillä ja seuraa tarkasti koronavirustilannetta. Stora Enson ennakoivat toimenpiteet henkilöstön terveyden varmistamisessa ovat minimoineet pandemian vaikutukset ja konserni on pystynyt palvelemaan asiakkaitaan sekä pitämään tehtaita käynnissä.

Stora Enson likviditeetti ja rahoitusasema on vahva. Vuoden 2020 toisen neljänneksen lopussa rahavarat olivat 1 062 milj. euroa. Yhtiöllä on myös 1 000 milj. euron käyttämätön valmiusluotto ja mahdollisuus saada 950 milj. euron TyEL-laina. Stora Enson velkoihin ei liity finanssikovenantteja. Kustannusten hallitsemiseksi ja markkinakysynnän negatiivisten vaikutusten lieventämiseksi Stora Enso jatkaa ylimääräisten kustannussäästötoimenpiteiden toteuttamista. Konserni keskittyy myös edelleen likviditeetin, rahavirran ja käyttöpääoman hallintaan varmistaakseen toiminnan joustavuuden sekä nopean toipumisen.

Suurin osa Stora Enson tehtaiden vuosihuoltoseisokeista siirrettiin vuoden 2020 ensimmäiseltä puoliskolta toiselle puoliskolle Covid-19-pandemiaan liittyvien kansainvälistä matkustusta koskevien rajoitusten ja turvallisuutta koskevien varotoimien vuoksi. Yhtiö on valmistellut tulevia huoltoseisokkeja huolellisesti varmistaakseen konsernin työntekijöiden ja urakoitsijoiden sekä paikallisyhteisöjen terveyden ja turvallisuuden.

Ohjeistus ja näkymät

Stora Enso on keskeyttänyt toistaiseksi vuosineljänneksiä koskevien ohjeistusten ja vuotuisten näkymien julkistamisen maailmantalouden epävarmuuden vuoksi. Koronaviruskriisi on kiihdyttänyt paperin kysynnän laskua Euroopassa, ja konsernin muiden tuotteiden markkinaolosuhteiden vaihtelu jatkuu. 

Vuoden kolmannella neljänneksellä on vuosihuoltoseisokit kuudella tehtaalla. Kunnossapidon negatiivisen vaikutuksen arvioidaan olevan kokonaisuudessaan 45 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2020 toisella neljänneksellä ja samalla tasolla kuin vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä.

Stora Enson toimitusjohtaja Annica Bresky kommentoi vuoden 2020 toisen neljänneksen tulosta:

"Koronaviruspandemian aiheuttama erittäin poikkeuksellinen ajanjakso jatkuu. Sen vaikutukset ulottuvat maailmanlaajuisen terveystilanteen lisäksi liiketoimintaympäristöön aiheuttaen epävarmuutta ja -vakautta. Hallitusten merkittävät elvytyspaketit tukevat hiljalleen uudelleen avautuvaa taloutta ja yhteiskuntia. Joistakin optimistisista merkeistä huolimatta markkinaolosuhteiden näkymät ovat edelleen heikot. Näinä haastavina aikoina keskitymme edelleen seikkoihin, joihin voimme vaikuttaa. Näitä ovat asiakkaidemme palvelu ja tukeminen, työntekijöidemme terveyden varmistaminen, liiketoimintamme mahdollisimman tehokas hoitaminen, taloudellisen kestävyytemme varmistaminen ja innovointiohjelmamme edistäminen. 

Operatiivinen liiketuloksemme, 178 milj. euroa, oli samalla tasolla kuin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä (180 milj. euroa). Operatiivinen liiketulos ilman Paper-divisioonaa oli 216 milj. euroa, eli paljon vahvempi kuin ensimmäisellä neljänneksellä (159 milj. euroa). Liiketoiminnan rahavirta oli 363 milj. euroa. Toisen vuosineljänneksen tulos oli mielestämme olosuhteisiin nähden vakaa. Se oli seurausta Packaging Materials- ja Forest-divisioonien vahvasta tuloksesta sekä Wood Products -divisioonan odotettua paremmasta tuloksesta. Pandemia on vaikuttanut liiketoimintaamme näkyvimmin Paper-divisioonassa, jossa se on kiihdyttänyt rakenteellista heikkenemistä kaikissa paperilaaduissa. Ilman Paper-divisioonaa operatiivinen liiketulosprosenttimme pysyi 13 prosentissa, mikä kertoo kasvuliiketoimintojemme kestävyydestä.

Muutoshankkeemme Oulun tehtaalla etenee suunnitellusti ja kraftlainerin tuotanto Oulussa alkaa tämän vuoden viimeisellä neljänneksellä. Tällä hetkellä 80 prosenttia liikevaihdostamme tulee kasvuliiketoiminnoistamme ja Oulun tehtaan muuntamisen jälkeen paperituotteiden osuus on entistä pienempi. Biomaterials-divisioonan osalta markkinat ovat edelleen haastavat alhaisten hintojen ja graafisten papereiden kysynnän laskun vuoksi. Viime vuoteen verrattuna tuloksemme on merkittävästi pienempi, pääasiassa Paper- ja Biomaterials-divisioonien toimitusten ja myynnin laskun takia. Muiden liiketoimintojemme markkinanäkymät ovat edelleen vaihtelevat.

Keskitymme palvelemaan asiakkaitamme pitämällä liiketoimintomme käynnissä, lieventämällä toimitusketjun haasteita ja tuomalla markkinoille uusia tuotteita. Olen iloinen siitä, että olemme onnistuneet minimoimaan häiriöiden ja koronavirukseen sairastuneiden työntekijöidemme määrän. Pidämme edelleen kiinni tiukoista turvallisuuskäytännöistämme. Tämä näkyy lääketieteellistä hoitoa vaatineiden tapaturmien määrä kuvaavassa TRI-taajuudessa, joka on kehittynyt positiivisesti ja olemme saavuttaneet välitavoitteemme 4,7. Teemme ylimääräisiä, huoltoseisokkeihin liittyviä toimenpiteitä, joilla varmistamme henkilöstömme, urakoitsijoidemme ja paikallisyhteisöjen turvallisuuden. Vuoden kahdella viimeisellä neljänneksellä tehtailla on useita huoltoseisokkeja, ja ne tulevat vaikuttamaan tuotantomääriimme. 

Koska markkinat ovat edelleen epävakaat ja tulevaisuuden näkymät epäselvät, on keskeisen tärkeää jatkaa kustannuskilpailukykymme parantamista. 350 milj. euron kannattavuuden turvaamisohjelmamme on toteutunut suunnitellusti ja lisäämme siihen uusia toimenpiteitä tarpeen mukaan. Meillä on 2,1 miljardin euron likviditeettipuskuri, jolla valmistaudumme koronaviruksen mahdollisiin pidempiin ja syvempiin vaikutuksiin maailmantaloudessa. Green Bond -lainamme liikkeellelasku tätä tarkoitusta varten sopii hyvin kestävään talousstrategiaamme. Lisäksi olemme keskittyneet entistäkin enemmän rahavirtaan ja käyttöpääoman hallintaan. Jatkamme liiketoimintamme kestävyyden kehittämistä, ja olen vaikuttunut joka puolella organisaatiotamme tehdyistä toimenpiteistä.

Valmistautuaksemme markkinoiden toipumista seuraavaan vahvaan elpymiseen, jatkamme panostustamme tulevaisuuden liiketoimintojen rakentamiseen ja innovointiohjelmamme edistämiseen. Olemme aloittaneet muotoonpuristettujen kuitutuotteiden tuotannon, ja tarjoamme uutta suunnittelua ja ratkaisuja, jotka soveltuvat kertakäyttöisiin ruokapakkauksiin – nämä tuotteet ovat uusiutuvia, kierrätettäviä, biohajoavia ja muovittomia.  Yhteistyössä Cordenkan kanssa kehitämme biopohjaista, fossiilitonta ja kustannustehokasta hiilikuitua, joka voi korvata öljypohjaiset raaka-aineet. 

Olemme myös tuoneet markkinoille AvantForte™-tuotteen, joka on aaltopahvipakkauksia varten kehitetty elintarviketurvallinen pintakartonki. Se vastaa brändin omistajien tarpeeseen löytää tehokkailta, turvallisia ja muovittomia pakkauksia, joiden valmistukseen kuluu vähemmän materiaaleja. Toinen uusi tuote on PerformaLight™, muoviton ja kevyt taivekartonki korkealuokkaisiin pakkauksiin. Sen tuotannosta syntyvät päästöt ovat 70 prosenttia alhaisemmat kilpailevaan tuotteeseen verrattuna. Toimialamme digitalisaation edelläkävijänä olemme avanneet digitaalisen yritysten välisen markkinapaikan nimeltä Box Inc, jossa ostetaan ja myydään uusiutuvista materiaaleista valmistettuja aaltopahvipakkauksia. Se on alusta, jonka tarkoitus on auttaa yrityksiä hankkimaan pakkauksia verkosta samalla, kun tavarantoimittajat saavat mahdollisuuden löytää uusia asiakkaita ilman oman digitaalisen alustan kehittämistä. Olemme ottaneet merkittäviä edistysaskelia myös älypakkauksissa. Muodin vähittäiskaupat Pohjoismaissa ja Kiinassa ovat valinneet muovittoman ja kierrätettävän ECO RFID -tunnisteratkaisumme ripustettaviin tuotemerkkilappuihinsa. Olemme myös esitelleet ensimmäiset tuotantoratkaisumme uudenlaisiin, miehittämättömiin myymälöihin. Ne helpottavat lähimaksun käyttöä ja mahdollistavat läpinäkyvyyden varastojen täydennyksessä.

Olen iloinen, että uuden pääkonttorimme valmistelutyöt Helsingissä ovat hyvässä vauhdissa. Arkkitehtuurikilpailussa oli mukana vaikuttavia töitä, joista pääkonttoriksemme valikoitui ehdotus, jonka lopputuloksena saamme käyttöömme maailmanluokan puurakennuksen. Hiilineutraali puurakennus näyttää, kuinka innovatiivisesti puusta voi suunnitella. 

On hienoa, että EU:n pandemiaan liittyvä elvytysstrategia sisältää investointeja ympäristöystävällisiin ja digitaalisiin ratkaisuihin. Tässä aloitteessa, ja sen kunnianhimoisessa tavoitteessa vähentää ilmastovaikutuksia, on paljon voimaa. Stora Enso pystyy tarjoamaan uusiutuvia ratkaisuja, joilla se voi tukea EU:ta tässä globaalissa siirtymässä. Koronaviruksen jälkeisen ”uuden normaalin” pitää olla vastuullisempi normaali.

Tulevaisuus kasvaa metsissä.”

27.11.2020 23:20KATSO TÄSTÄ 27.11. LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! - mahtava paketti alan tuoreimpia kuulumisia
04.12.2020 9:26Kotkan Sunilaan nousee granuloidun ligniinin tuotantolinja
03.12.2020 16:55Suur-Seudun Osuuskaupan maatalousliiketoiminnat Hankkijalle
03.12.2020 15:23Fordin mallistoon uudet alennetun autoveron pakettiautot
02.12.2020 14:02Nimitykset: Tomas Garaisi Iveco Finland Oy:n avainasiakaspäälliköksi
02.12.2020 12:54Volkswagen up! Cargo - täysosuma pakettiautoluokan pienempään päähän
01.12.2020 15:22Renault Trucks täydentää täyssähköautomallistoaan uusilla vaitoehdoilla
01.12.2020 15:00Teollisuuden ykköstapahtuma Alihankinta 2020 ja AlihankintaHEAT verkossa 8.?10.12.2020
01.12.2020 14:51Stora Enso ja Tornator metsänhoitopalvelu-yhteistyöhön
01.12.2020 14:44Metsä Board keskittyy kasvuun kartongissa

Siirry arkistoon »