Teollisuustuotannon arvo nousi 93 miljardiin euroon

02.07.2020 8:49

  Myydyn tuotannon arvo (milj. euroa) Osuus teollisuustuotannosta (%) Muutos edelliseen vuoteen (%)
Yhteensä 92 993 100,0 1,0
B Kaivostoiminnan ja louhinnan tuotteet 1 599 1,7 -5,3
C Teollisuustuotteet 91 007 97,9 1,1
10-12 Elintarvikkeet, juomat ja tupakka 9 146 9,8 2,1
13-15 Tekstiilit, vaatteet, nahka ja nahkatuotteet 552 0,6 5,7
16-17 Metsäteollisuuden tuotteet 16 834 18,1 -4,6
19-22 Kemianteollisuuden tuotteet 19 429 20,9 1,8
24-30, 33 Metalliteollisuuden tuotteet 40 658 43,7 3,1
  24-25 Metallit ja metallituotteet 14 826 15,9 -4,2
  26-28, 33 Koneet ja laitteet 19 528 21,0 4,3
  29-30 Kulkuneuvot 6 304 6,8 20,4
18, 23, 31, 32 Muut teollisuustuotteet 4 389 4,7 0,2
Muut tuotteet 388 0,4 0,7

Teollisuuden myydyn tuotannon arvo hyödykkeittäin vuonna 2019 

Tilastokeskuksen teollisuustuotantotilaston mukaan teollisuuden (toimialat B: Kaivostoiminta ja louhinta ja C: Teollisuus) myydyn tuotannon arvo vuonna 2019 oli 93,0 miljardia euroa. Teollisuuden myydyn tuotannon arvo kasvoi prosentin edellisvuodesta.

Myydyn tuotannon kokonaisarvosta metalliteollisuuden tuotteiden osuus oli 44 prosenttia eli 40,7 miljardia euroa, josta koneiden ja laitteiden 19,5 miljardin euron myynti kattoi lähes puolet. Kemianteollisuuden tuotteiden osuus myydyn tuotannon koko arvosta oli 21 prosenttia, metsäteollisuuden tuotteiden 18 prosenttia ja elintarvikkeiden 10 prosenttia.

Eniten kasvoi metalliteollisuuden tuotteiden myydyn tuotannon arvo, missä kulkuneuvojen myydyn tuotannon arvo nousi 20,4 prosenttia, koneiden ja laitteiden 4,3 prosenttia, metallien ja metallituotteiden myydyn tuotannon arvon laskiessa 4,2 prosenttia. Elintarvikkeiden myydyn tuotannon arvo kasvoi 2,1 prosenttia, kemianteollisuuden 1,8 prosenttia. Voimakkaimmin supistuivat kaivostoiminnan ja louhinnan tuotteiden (-5,3 %) sekä metsäteollisuuden tuotteiden (-4,6 %) myydyn tuotannon arvo.

Hyödykkeet on jaettu tarkempiin alaluokkiin liitetaulukossa 1. Tarkimman tason hyödykekohtaiset arvo- ja määrätiedot myydystä kotimaisesta tuotannosta sekä määrätiedot kokonaistuotannosta on julkaistu StatFin-tilastotietokannassa .

Teollisuustuotantotilaston vuoden 2019 tiedot on päivitetty StatFin-tilastopalveluun 2.7.2020. Tilaston tietokantataulu sisältää hyödykekohtaisia arvo- ja määrätietoja myydystä kotimaisesta tuotannosta sekä määrätietoja kotimaisesta kokonaistuotannosta vuosilta 2013-2019. Tätä aiempien vuosien vuosikohtaiset tiedot löytyvät Statfin-tilastotietopalvelun arkistokannasta . Palvelussa on saatavilla tiedot vuodesta 1998 lähtien. Tiedot on kerätty vuosittain kaivostoiminnan ja louhinnan (toimiala B) sekä teollisuuden (toimiala C) yrityksiltä ja toimipaikoilta.


Lähde: Teollisuustuotanto 2019, Tilastokeskus

22.01.2021 23:25KATSO TÄSTÄ 22.1.2021 LÄHETYS - Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa alan tämän viikon kuulumiset
26.01.2021 12:22Miehistöohjaamot Volvon FM ja FMX -malleihin
26.01.2021 11:00Raumalla ja Eurassa poistetaan raskaan liikenteen painorajoituksia siltatyömailta
26.01.2021 9:40Tuoteuutta: SONAXilta! XTREME Muovinkirkaste
25.01.2021 12:12Nimitysuutinen: Pekka Pöllänen Oy Adolf Lahti Yxpila Ab:n toimitusjohtajaksi
25.01.2021 10:30Lähde ilmoituksella talven Metsäalan Ammattilehteen - ulkoasu uudistuu 35. juhlavuoden kunniaksi
25.01.2021 9:00Gasum lisää biokaasun saatavuutta
25.01.2021 8:44LUT-yliopisto käynnistää maksuttoman konetekniikan avoimen koulutuksen
24.01.2021 14:11Nuorista osaajista kysyntää metsäteollisuudessa - alan kesätyöpaikkoja on tarjolla tuhansia tänäkin vuonna
24.01.2021 12:50RST-Steel: Kotimaista laatua kuorma-autojen ja työkoneiden varusteluun

Siirry arkistoon »