Naantalin voimalaitokseen kierrätyspolttoaineiden vastaanotto- ja käsittelylaitteistot

26.06.2020 8:12

Kuva: Turun Seudun Energiantuotanto Oy

Turun Seudun Energiantuotanto Oy (TSE): Syksyllä 2021 valmistuva uusi laitteisto mahdollistaa kierrätyspolttoaineiden (SRF) käytön energiantuotannossa kivihiilen sijaan. TSE:n pitkäaikaisena kumppanina Sweco on ollut hankkeessa alusta asti mukana suunnittelijana ja hankinnoista vastaavana asiantuntijana.

Hankkeen myötä TSE luopuu Naantalin voimalaitoksen nelosyksikössä kivihiilen käytöstä vuoden 2022 aikana. Vuositasolla kierrätyspolttoaineeseen siirtyminen vähentää hiilidioksidipäästöjä yli 60 000 tonnia. Kyseessä on merkittävä askel Naantalin voimalaitokselle, jossa kivihiilestä on tavoitteena luopua kokonaan vuoteen 2025 mennessä.

”Energiantuotannossa hiilidioksidipäästöjä vähentävät ratkaisut ovat elintärkeitä kestävämmän yhteiskunnan rakentamiseksi. Meillä on Swecon kanssa jo useiden vuosien yhteistyö taustalla ja on hienoa, että viemme yhdessä eteenpäin myös tätä hanketta”, sanoo TSE:n toimitusjohtaja Maija Henell.

Swecon osastopäällikkö Ismo Muilu kertoo, että yhteistyö on osa jatkumoa, joka on kestänyt jo useita vuosia. Vuoden 2018 lopussa Sweco oli mukana luomassa meribiolinjaa Naantalin voimalaitokseen. Kaukana metsäisiltä seuduilta sijaitsevaan voimalaitokseen alettiin kuljettaa meriteitse puuenergiaa muun muassa Baltiasta. Hieman myöhemmin voimalaitoksessa otettiin käyttöön asfalteeni, jolla korvattiin lähes puolet laitoksen monipolttoaineyksikön jäljellä olevasta kivihiilen käytöstä.

”Näissä projekteissa on ollut meiltä mukana sama projektipäällikkö, mikä yhdessä hyvän asiakassuhteen kanssa on tehnyt yhteistyöstä sujuvaa. Onnistumisessa on olennaista, että tunnemme toistemme tavat toimia. Se helpottaa tekemistä ja kommunikointia”, Muilu kiittelee.

Kun uusi laitteisto on valmis, voimalaitoksessa voidaan hyödyntää erilliskerätystä energiajätteestä, kuten pakkaus- tai purkujätteestä, valmistettua kierrätyspolttoainetta. Jäte on esimerkiksi muovia tai pahvia, joka ei ole kierrätyskelpoista. Hävittämisen sijaan jätteestä saadaan sähköä ja kaukolämpöä Turun seudulle.

”Hiilidioksidivähennysten lisäksi mukana on vahva kiertotalousnäkökulma. Jätettä ei kuljeteta kaatopaikalle, vaan se myydään eteenpäin, jolloin siitä saadaan tehtyä polttoainetta”, Muilu jatkaa.

Kierrätyspolttoaineen käyttö on yleistynyt Suomessa ja Euroopassa, mutta kivihiiltä sillä ei vielä voida täysin korvata. Naantalin voimalaitoksenkin tapauksessa kivihiili jää varapolttoaineeksi turvaamaan tuotantoa häiriötilanteissa. Ympäristölle haitallisen, usein kaukaa maahantuotavan kivihiilen poltto loppuu joka tapauksessa Suomessa melko pian, kun sen käyttöä koskeva kielto astuu voimaan vuonna 2029. Monien energiayhtiöiden, kuten TSE:n, suunnitelmat ovat tätä kunnianhimoisempia.

”Tämä investointipäätös mahdollistaa Naantalin nelosyksikön polttoainepohjan muuttamisen kokonaan kivihiilivapaaksi ja ilmentää omistajien tahtotilaa kivihiilivapaasta ja kiertotalouden ehdoin toteutetusta energiantuotannosta Naantalin voimalaitoksella. Vuosi 2025 on meille tärkeä virstanpylväs. Haluamme olla energia-alalla edelläkävijöitä kestävien ratkaisujen toteuttajina”, toteaa TSE:n Henell.

03.08.2021 15:04OOO Ponssen toimitusjohtaja Jaakko Laurila: Venäjän metsäteollisuus vahvassa nosteessa
03.08.2021 14:01Nokian Renkaat Oyj Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2021: Volyymit ja tulos kasvoivat vahvasti
03.08.2021 11:00Kesla Oyj puolivuosikatsaus: Saadut tilaukset ja tilauskanta nousivat ennätyksellisen korkealle tasolle
03.08.2021 10:20Meijjänperän Rekkatapahtuma Pyhäjärvellä 6.-7.8. - lähde mukaan mukavaan tapahtumaan
03.08.2021 9:07Nyt Terminatoreita hetitoimituksiin - ja edullisesti !!!
02.08.2021 17:25Varustaudu syksyn savotoille Iggesundin harvesterivarusteilla
02.08.2021 13:22Jari Vesala VAK:n myyntipäälliköksi
02.08.2021 11:00Kuorma-autojen ensirekisteröinnit hyvässä nosteessa
02.08.2021 10:33HUOMIO! Nyt kannattaa markkinoida - lähde mukaan ilmoituksella syksyn Metsäalan Ammattilehteen
02.08.2021 9:11Sveitsissä kokeillaan vetykäyttöisiä kuorma-autoja jakelukäytössä

Siirry arkistoon »