Yhteystiedot

Metsäalan Ammattilehti
Vironkatu 9,
00170 Helsinki
www.ammattilehti.fi
Puh. 050 412 9030

Kävijälaskuri (1.1.2009 alkaen)

Käyntejä kotisivuilla:18343796 kpl

Hyviä uutisia (päivittyy 24h/vrk):

9.7.2020 13:22Metsätehon mittaustilasto julkaistu - kuormainvaakamittaus korvannut kuitupuun tienvarsi- ja tehdasmittaustaLue lisää »8.7.2020 14:43Energiateollisuus ry: Ilmastotavoitteet eivät riipu turpeesta, vaan järjestelmätason ratkaisuistaLue lisää »7.7.2020 12:04LUKE: Mustikkasadosta tulossa hiukan keskinkertaista parempi, Pohjois-Suomen hillanäkymät mainiotLue lisää »

Hyviä uutisia (päivittyy 24h/vrk):

9.7.2020 13:22Metsätehon mittaustilasto julkaistu - kuormainvaakamittaus korvannut kuitupuun tienvarsi- ja tehdasmittaustaLue lisää »8.7.2020 14:43Energiateollisuus ry: Ilmastotavoitteet eivät riipu turpeesta, vaan järjestelmätason ratkaisuistaLue lisää »7.7.2020 12:04LUKE: Mustikkasadosta tulossa hiukan keskinkertaista parempi, Pohjois-Suomen hillanäkymät mainiotLue lisää »

Metsämiesten Säätiö: puukerrostaloalan viennin kehitys edellyttää vahvaa kehitystä

11.06.2020 10:33

puukerrostalo_metsamiestensaatio.png

Helsingin yliopiston WoodVision 2025 -hankkeessa selvitettiin, että teollisen puurakentamisen kehitystä voidaan vahvistaa esimerkiksi tehokkaammalla edistämistoimien koordinoinnilla ja edistämiskeinojen monipuolistamisella, satsaamalla rakentamisnormistojen kehitykseen ja alan koulutukseen. Kasvu edellyttää uutta sektorirajat ylittävää yhteistyötä puu- ja rakennusteollisuuden toimijoilta. Asiantuntijoiden mielestä kotimarkkinoilla kehitetään menestyvät ratkaisut vientimarkkinoille ja siten kasvu kotimarkkinoilla on edellytys myös viennille.

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan (MMTDK) dekaanin, Ritva Toivosen vetämän kaksivuotisen hankkeen ensimmäisessä osatutkimuksessa kartoitettiin teollisen puukerrostalorakentamisen edistämiseen osallistuvia välittäjäorganisaatioita ja -verkostoja. ”Tulosten perusteella teollista puurakentamista edistävien välittäjäorganisaatioiden kenttä on Suomessa monipuolinen, mutta hajanainen. Monet keskeisistä välittäjistä ovat läheisesti yhteydessä esimerkiksi eri ministeriöihin ja tavoitteet saattava olla osin päällekkäisiä”, kertoo hankkeen tutkimuskoordinaattori FT Heini Vihemäki. Välittäjien keskinäinen vahvempi koordinaatio voisikin tehostaa edistämistoimintaa.

Toisessa osatutkimuksessa vertailtiin puukerrostalorakentamisen ohjauskeinoja ja markkinakehitysodotuksia Suomessa ja Itävallassa. Lainsäädännön rajoitteita puukerrostalorakentamiselle on purettu molemmissa maissa, mutta edistämispolitiikan keinovalikoima on jäänyt suppeaksi. Suomessa edistämispolitiikka on lähinnä ministeriöiden vetämää ja Itävallassa yksityisen sektorin aktivoimaa ja alueellista. Suomessa voitaisiinkin arvioida esimerkiksi kuntien ja kaupunkien mahdollisuuksia puurakentamisen edistämisessä. Itävallassa politiikkaohjauksen sanoitusta leimaa yleinen kestävyyden vahvistaminen puurakentamisen avulla. Suomessa edistämistoimia kohdennetaan suoraan puurakentamiseen, mutta kestävyys- ja ilmastonäkökohtiin nojautuen. Tulevaisuutta muovaa muun muassa se, miten rakennusten elinkaarenaikainen hiilitase sisällytetään rakentamisnormistoon kummassakin maassa.

Kolmas tutkimuksen osakokonaisuus pureutui teollisen puurakentamisen vientimahdollisuuksien ja –markkinoiden tunnistamiseen kymmenen vuoden aikajänteellä. Puurakentamisen arvoketjun asiantuntijat tunnistivat Suomen kotimarkkinat välttämättömänä kehitysalustana ja ponnahduslautana alan viennin kasvulle ja sen edellyttämien uudenlaisten ratkaisujen kehittämiselle. Uudenlaisten puu- ja rakennusteollisuuden perinteiset sektorirajat ylittävien verkostojen rakentaminen nähtiin välttämättömänä menestyvien vientikonseptien ja näitä synnyttävien modernien liiketoimintaekosysteemien synnylle. Digitaaliset ratkaisut puurakentamista koskevaan tiedonjakoon ja toimijoiden verkostoitumiseen ovat yksi tarvittava edistämistoimi. Rakentamista koskevan normiston kehittäminen ja normien sekä standardien harmonisointi kotimaassa ja kansainvälisesti näyttäytyivät lupaavina keinoina teollisen puurakentamisen merkittävälle kasvulle kotimaassa ja viennissä. Alan koulutuksen vahvistaminen nähtiin välttämättömänä kasvun edellytyksenä, koska osaajien puute listattiin yhdeksi kasvun selkeistä pullonkauloista.

Metsämiesten Säätiön, Maa- ja metsätalousministeriön ja MTK:n tukeman WoodVision 2025 ja Tekesin (Business Finland) tukeman teollisen puurakentamisen liiketoimintaekosysteemejä tutkineen KäPy -hankkeen tutkimusteemoja jatketaan tänä vuonna käynnistyvässä Suomeen ja Ruotsiin kohdistuvassa KnockOnWood –hankkeessa. Hanketta tukee ympäristöministeriö ja Ruotsissa Formas. Hanke pyrkii myös mm. kehittämään konkreettisia työkaluja, joiden avulla kunnat ja yritykset voivat tehostaa työtään kestävän ja ilmastoviisaan rakentamisen ja asumisen tavoittelussa. Lisäksi maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan metsäasemalle Hyytiälään on tarkoitus rakentaa uusi puurakennus majoitus- ja oppimistiloineen. Se tarjoaa myös tutkimusalustan kestävän puurakentamisen ja asumisen pitkäaikaistutkimukselle.

WoodVision 2025: https://blogs.helsinki.fi/woodvision2025/ ja https://blogs.helsinki.fi/woodvision2025/files/2020/05/WV2025-kooste-rahoittajille_30042020_Final.pdf

KäPy-hanke: http://www.woodenliving.net/

09.07.2020 13:22Metsätehon mittaustilasto julkaistu - kuormainvaakamittaus korvannut kuitupuun tienvarsi- ja tehdasmittausta
08.07.2020 14:43Energiateollisuus ry: Ilmastotavoitteet eivät riipu turpeesta, vaan järjestelmätason ratkaisuista
07.07.2020 12:04LUKE: Mustikkasadosta tulossa hiukan keskinkertaista parempi, Pohjois-Suomen hillanäkymät mainiot
07.07.2020 9:34Bridgestonen rengasvaurioiden valvontajärjestelmä tuottaa reaaliaikaista tietoa rengasvaurioista
06.07.2020 10:45Venekauppa myötätuulessa
05.07.2020 15:33Lapin maastoliikenneväylästön kunnostamiseen 900 000 euroa
04.07.2020 13:33Suomi kävelee ja polkee - valtakunnallinen kävelyn ja pyöräliikenteen foorumi perustetaan
03.07.2020 23:55KATSO 3.7. LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! - mahtava paketti alan tuoreimpia kuulumisia
03.07.2020 13:42Kiitosimeon Oy: Arto Juosila hallituksen puheenjohtajaksi
03.07.2020 13:00Lietoon avattu raskaan liikenteen kaasutankkausasema

Siirry arkistoon »