Yhteystiedot

Metsäalan Ammattilehti
Vironkatu 9,
00170 Helsinki
www.ammattilehti.fi
Puh. 050 412 9030

Kävijälaskuri (1.1.2009 alkaen)

Käyntejä kotisivuilla:17669203 kpl

Hyviä uutisia (päivittyy 24h/vrk):

29.5.2020 23:00KATSO 29.5. LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! - mahtava paketti alan tuoreimpia kuulumisiaLue lisää »31.5.2020 12:22Tuontihake korvaa kotimaista metsähaketta - Kemera-asetuksen muutos osaksi talouden elvytystäLue lisää »31.5.2020 9:00UPM Raflatac laajentaa Forest Film -tuotevalikoimaansa alan ensimmäisellä puupohjaisella polyeteenitarramateriaalillaLue lisää »

Hyviä uutisia (päivittyy 24h/vrk):

29.5.2020 23:00KATSO 29.5. LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! - mahtava paketti alan tuoreimpia kuulumisiaLue lisää »31.5.2020 12:22Tuontihake korvaa kotimaista metsähaketta - Kemera-asetuksen muutos osaksi talouden elvytystäLue lisää »31.5.2020 9:00UPM Raflatac laajentaa Forest Film -tuotevalikoimaansa alan ensimmäisellä puupohjaisella polyeteenitarramateriaalillaLue lisää »

Suometsien käsittelyyn etsitään viisaita ratkaisuja laajapohjaisella yhteistyöllä

29.03.2020 15:11

suolla2.jpg

Turvemaametsät ovat Suomessa merkittävä metsä- ja hiilivara. Kasvuisasta metsämaasta lähes neljännes on turvemaata. Näiden metsien käsittelyyn liittyy taloudellisia ja ekologisia ongelmia, joihin etsitään ratkaisuja Luonnonvarakeskuksen (Luke), metsäalan yritysten ja muiden toimijoiden kanssa toteutettavassa hankkeessa.

Turvemaan kantavuus asettaa rajoitteita puun korjuulle. Taloudellisia vaikutuksia syntyy myös ojien kunnossapidosta. Turvemaiden metsätalouskäyttö aiheuttaa enemmän haitallisia ympäristövaikutuksia kuin metsätalous kangasmailla. Esimerkiksi vesistökuormitus on runsaampaa ja kasvihuonepäästöt suurempia. Jatkuvapeitteisen metsänkasvatuksen toivotaan parantavan suometsätalouden kestävyyttä, mutta tutkittu tieto on vielä hyvin niukkaa. Sekä jatkuvapeitteisessä että jaksollisessa kasvatuksessa suotuisa vedenpinnan taso sekä taimettuminen ovat avaintekijöitä metsätalouden onnistumiselle.

Luke on käynnistynyt kolmivuotisen suometsien käsittelyn ongelmiin pureutuvan tutkimushankkeen ”Kestävää metsänhoitoa turvemailla – Ratkaisuja taloudellisiin ja ekologisiin ongelmiin”.

– Hankkeessa pyritään löytämään ratkaisuja käytännön tilanteisiin ja ongelmiin, joihin kentällä nyt erityisesti tutkimustietoa tarvitaan. Suotutkimukseen panostetaan Lukessa vahvasti ja uutta tutkimustietoa on lähivuosina tulossa runsaasti, kertoo hanketta koordinoiva tutkimusprofessori Raija Laiho Lukesta.

Hankkeessa on mukana laajasti alan toimijoita, GreenCarbon Finland Oy, Metsä Group, Metsähallitus, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, Tornator ja UPM, jotka osaltaan myös rahoittavat hanketta.

– Sidosryhmien osallistuminen hankkeeseen on ensiarvoisen tärkeää, sillä uuden tiedon vieminen osaksi käytäntöjä on alan kaikkien toimijoiden vastuulla, asiakaspäällikkö Eero Mikkola korostaa.

Hankkeessa selvitetään:

  • Millaisissa tilanteissa ojien kunnostus voidaan korvata tuhkalannoituksella. Puuntuhkalla voidaan parantaa puuston kasvua, mikä alentaa pohjaveden pintaa. Ojien kunnostusta vähentämällä voidaan vähentää vesistöjen kiintoaineskuormitusta.
  • Miten paljon puustoa tulee jättää kasvupaikalle kaistale-, pienaukko- ja ylispuuhakkuissa, jotta vedenpinta pysyy pääosan kasvukautta puuston kasvulle suotuisalla tasolla ilman laajamittaista ojien kunnostusta.
  • Tuleeko jatkuvapeitteiseen metsänkasvatukseen siirtyviltä turvemailta vähemmän ravinnekuormitusta kuin päätehakkuullisessa kasvatuksessa.
  • Miten männyn kasvupaikoille jatkuvapeitteisen kasvatuksen menetelmäksi suositellut kaistalehakkuut vaikuttavat turvemaan kasvihuonekaasupäästöihin. Niukkaravinteiset turvemaametsät eivät perustilassa ole merkittäviä päästölähteitä, mutta erilaisten hakkuiden vaikutuksista ei ole juurikaan tietoa.
  • Miten turvemaiden puunkorjuuta voidaan kehittää. Tutkimuksessa toteutetaan kaistale-, poiminta- ja pienaukkohakkuita rämemänniköissä ja korpikuusikoissa vaihtoehtoisilla tavoilla sekä tutkitaan vaihtoehtoisten menetelmien työn tehokkuutta sekä korjuuteknistä laatua.
  • Miten taimettuminen onnistuu erilaisten hakkuiden jälkeen.
29.05.2020 23:00KATSO 29.5. LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! - mahtava paketti alan tuoreimpia kuulumisia
31.05.2020 12:22Tuontihake korvaa kotimaista metsähaketta - Kemera-asetuksen muutos osaksi talouden elvytystä
31.05.2020 9:00UPM Raflatac laajentaa Forest Film -tuotevalikoimaansa alan ensimmäisellä puupohjaisella polyeteenitarramateriaalilla
30.05.2020 15:10AMMATTILEHTI KOEAJAA: Renault Trucks Master Z.E. - kestävien kuljetusratkaisujen etulinjassa
29.05.2020 15:00Talvirengaslaki muuttuu - autoilijoiden on entistäkin tärkeämpää ennakoida kelejä, jotta ajo on turvallista
29.05.2020 12:11Ahola Transportille tunnustusta parhaana logistiikan toimittajana
29.05.2020 9:44Lakiluonnos joutoalueiden metsitystuesta lausunnolle
28.05.2020 12:44Garmin esitteli suurikokoisen navigaattorimalliston raskaanliikenteen erityistarpeisiin
28.05.2020 12:23Vaisala julkistaa useita havainto- ja ennustetietoja yhdistävän ainutlaatuisen palvelun teiden talvikunnossapitoon
28.05.2020 11:00Puuston hyönteistuhot mahdollista havaita yläilmoista

Siirry arkistoon »