Yhteystiedot

Metsäalan Ammattilehti
Vironkatu 9,
00170 Helsinki
www.ammattilehti.fi
Puh. 050 412 9030

Kävijälaskuri (1.1.2009 alkaen)

Käyntejä kotisivuilla:17656955 kpl

Hyviä uutisia (päivittyy 24h/vrk):

29.5.2020 23:00KATSO 29.5. LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! - mahtava paketti alan tuoreimpia kuulumisiaLue lisää »29.5.2020 15:00Talvirengaslaki muuttuu - autoilijoiden on entistäkin tärkeämpää ennakoida kelejä, jotta ajo on turvallistaLue lisää »29.5.2020 12:11Ahola Transportille tunnustusta parhaana logistiikan toimittajanaLue lisää »

Hyviä uutisia (päivittyy 24h/vrk):

29.5.2020 23:00KATSO 29.5. LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! - mahtava paketti alan tuoreimpia kuulumisiaLue lisää »29.5.2020 15:00Talvirengaslaki muuttuu - autoilijoiden on entistäkin tärkeämpää ennakoida kelejä, jotta ajo on turvallistaLue lisää »29.5.2020 12:11Ahola Transportille tunnustusta parhaana logistiikan toimittajanaLue lisää »

Suometsien hoidon kilpailevat tavoitteet sovitettava yhteen

01.12.2019 8:11

suokuvaa.jpg

Suometsien merkitystä puuntuotannossa, vesiensuojelussa, ilmastonmuutoksen torjunnassa ja siihen sopeutumisessa sekä luonnonsuojelussa pohdittiin Metsäpolitiikkafoorumin sidosryhmäpaneelissa 40 tutkijan, politiikantekijän ja käytännön asiantuntijan voimin. Tavoitteena oli luoda kokonaisnäkemys suometsien käytöstä ja sovittaa yhteen keskenään ristiriitaisia tavoitteita. 

Turvemaiden metsät ovat monessa suhteessa kangasmetsiä monimutkaisempia. Kasviyhdyskuntien kirjo on laaja ja maaperän ominaisuuksia säädellään ojituksella, joka vaikuttaa vesistöihin kaukana alajuoksulla. Maaperän kantavuus rajoittaa korjuuta osan aikaa vuodesta ja puutavaran ominaisuudet vaihtelevat kangasmailta korjattua puuta enemmän.

Kolmen aikaisemman tutkijapaneelin tuloksista vedettiin yhteen niitä turvemaiden metsänhoidon ja suojelun toimenpiteitä, jotka vaikuttavat paitsi metsän kasvuun ja taloustulokseen myös kasvihuonekaasupäästöihin, valumaveden määrään ja laatuun sekä suometsien monimuotoisuuteen.

Suometsissä on otettava huomioon eri toimenpiteiden yhteis- ja ristikkäisvaikutukset. Esimerkiksi ojien kunnostus lisää puuston kasvua ja hiilivarastoa, mutta aiheuttaa maaperän hiilipäästöjä sekä vaikuttaa alapuolisten vesien laatuun. Ennallistaminen vähentää turpeen hiilipäästöjä, mutta lisää metaanin vapautumista.

Sidosryhmäpaneelissa priorisoitiin turvemaiden metsiin liittyviä metsäpoliittisia suosituksia ja tutkimustarpeita.

Keskusteluissa korostuivat suometsäosaamisen vahvistamiseen, monimuotoisuuden ja vesien suojeluun sekä hallinto- ja tukipolitiikan selkeyttämiseen ja monipuolistamiseen liittyvät metsäpoliittiset suositukset. Tutkimustarpeita nähtiin erityisesti metsänhoitomenetelmien kannattavuuteen, kasvihuonekaasuihin ja vesistöjen ravinnepäästöihin liittyen.

Sekä tutkimustarpeiden että metsäpoliittisten suositusten osalta osallistujat korostivat eri tavoitteiden yhteensovittamista ja kokonaisnäkemystä. Aalto-yliopiston professori Erkki Ormala suositteli mallia, jossa kokonaisuus otetaan haltuun prosessilla, jossa vision ja tiekartan laatimisen jälkeen kootaan toimijat yhteisen koordinaation alle.

Foorumin lopulliset politiikka- ja tutkimussuositukset julkaistaan loppuseminaarissa 14.1.2020.

Metsäpolitiikkafoorumi sidosryhmäpaneelin esitykset 19.11.2019

Henry Schneider ja Risto Päivinen, Tapio: Suometsien kokonaisanalyysin tähänastiset päätulokset
Yrjö Ylkänen, Suomen metsäkeskus: Alueelliset metsäohjelmat ja suometsien hoito
Samuli Joensuu, Tapio: Paikkatiedon hyödyntäminen suometsien kokonaisvaltaisessa suunnittelussa
Erkki Ormala, Aalto-yliopisto: Kehittämisohjelmanäkökulma suometsien kokonaisuuden hallintaan

Metsäpolitiikkafoorumi edistää tutkimusnäyttöön perustuvaa metsä- ja ympäristöpolitiikkaa. Foorumissa analysoidaan tieteellinen tieto ajankohtaisista aiheista ja laaditaan synteesi sekä annetaan politiikka- ja tutkimussuosituksia havainnollisessa ja helposti hyödynnettävässä muodossa. Foorumi kokoaa ihmisiä yliopistoista, tutkimuslaitoksista ja käytännön metsänhoitoa tekevistä organisaatioista keskustelemaan ja jakamaan viimeisimpiä tutkimustuloksia ja parhaita käytännön kokemuksia.

29.05.2020 23:00KATSO 29.5. LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! - mahtava paketti alan tuoreimpia kuulumisia
29.05.2020 15:00Talvirengaslaki muuttuu - autoilijoiden on entistäkin tärkeämpää ennakoida kelejä, jotta ajo on turvallista
29.05.2020 12:11Ahola Transportille tunnustusta parhaana logistiikan toimittajana
29.05.2020 9:44Lakiluonnos joutoalueiden metsitystuesta lausunnolle
28.05.2020 12:44Garmin esitteli suurikokoisen navigaattorimalliston raskaanliikenteen erityistarpeisiin
28.05.2020 12:23Vaisala julkistaa useita havainto- ja ennustetietoja yhdistävän ainutlaatuisen palvelun teiden talvikunnossapitoon
28.05.2020 11:00Puuston hyönteistuhot mahdollista havaita yläilmoista
28.05.2020 9:12Puun energiakäyttö ennätyslukemiin vuonna 2019
28.05.2020 8:00Metsä Fibren Rauman sahan maanrakennustyöt ovat käynnistyneet
27.05.2020 16:00WWF julkaisi oppaan, joka auttaa ketä tahansa vaikuttamaan valtion, kuntien ja seurakuntien omistamien metsien säilymiseen

Siirry arkistoon »