Yhteystiedot

Metsäalan Ammattilehti
Vironkatu 9,
00170 Helsinki
www.ammattilehti.fi
Puh. 050 412 9030

Kävijälaskuri (1.1.2009 alkaen)

Käyntejä kotisivuilla:15492649 kpl

Hyviä uutisia (päivittyy 24h/vrk):

6.12.2019 11:50Metsä ja Energia Hemmilä Oy: Metsästä megawateiksiLue lisää »6.12.2019 10:10Ammattilehden Facebook sivuilla jo yli 10.100 tykkääjää - määrä vahvassa kasvussaLue lisää »5.12.2019 21:50Vuoden Auto Suomessa 2020 on Skoda KamiqLue lisää »

Hyviä uutisia (päivittyy 24h/vrk):

6.12.2019 11:50Metsä ja Energia Hemmilä Oy: Metsästä megawateiksiLue lisää »6.12.2019 10:10Ammattilehden Facebook sivuilla jo yli 10.100 tykkääjää - määrä vahvassa kasvussaLue lisää »5.12.2019 21:50Vuoden Auto Suomessa 2020 on Skoda KamiqLue lisää »

Suometsien hoidon kilpailevat tavoitteet sovitettava yhteen

01.12.2019 8:11

suokuvaa.jpg

Suometsien merkitystä puuntuotannossa, vesiensuojelussa, ilmastonmuutoksen torjunnassa ja siihen sopeutumisessa sekä luonnonsuojelussa pohdittiin Metsäpolitiikkafoorumin sidosryhmäpaneelissa 40 tutkijan, politiikantekijän ja käytännön asiantuntijan voimin. Tavoitteena oli luoda kokonaisnäkemys suometsien käytöstä ja sovittaa yhteen keskenään ristiriitaisia tavoitteita. 

Turvemaiden metsät ovat monessa suhteessa kangasmetsiä monimutkaisempia. Kasviyhdyskuntien kirjo on laaja ja maaperän ominaisuuksia säädellään ojituksella, joka vaikuttaa vesistöihin kaukana alajuoksulla. Maaperän kantavuus rajoittaa korjuuta osan aikaa vuodesta ja puutavaran ominaisuudet vaihtelevat kangasmailta korjattua puuta enemmän.

Kolmen aikaisemman tutkijapaneelin tuloksista vedettiin yhteen niitä turvemaiden metsänhoidon ja suojelun toimenpiteitä, jotka vaikuttavat paitsi metsän kasvuun ja taloustulokseen myös kasvihuonekaasupäästöihin, valumaveden määrään ja laatuun sekä suometsien monimuotoisuuteen.

Suometsissä on otettava huomioon eri toimenpiteiden yhteis- ja ristikkäisvaikutukset. Esimerkiksi ojien kunnostus lisää puuston kasvua ja hiilivarastoa, mutta aiheuttaa maaperän hiilipäästöjä sekä vaikuttaa alapuolisten vesien laatuun. Ennallistaminen vähentää turpeen hiilipäästöjä, mutta lisää metaanin vapautumista.

Sidosryhmäpaneelissa priorisoitiin turvemaiden metsiin liittyviä metsäpoliittisia suosituksia ja tutkimustarpeita.

Keskusteluissa korostuivat suometsäosaamisen vahvistamiseen, monimuotoisuuden ja vesien suojeluun sekä hallinto- ja tukipolitiikan selkeyttämiseen ja monipuolistamiseen liittyvät metsäpoliittiset suositukset. Tutkimustarpeita nähtiin erityisesti metsänhoitomenetelmien kannattavuuteen, kasvihuonekaasuihin ja vesistöjen ravinnepäästöihin liittyen.

Sekä tutkimustarpeiden että metsäpoliittisten suositusten osalta osallistujat korostivat eri tavoitteiden yhteensovittamista ja kokonaisnäkemystä. Aalto-yliopiston professori Erkki Ormala suositteli mallia, jossa kokonaisuus otetaan haltuun prosessilla, jossa vision ja tiekartan laatimisen jälkeen kootaan toimijat yhteisen koordinaation alle.

Foorumin lopulliset politiikka- ja tutkimussuositukset julkaistaan loppuseminaarissa 14.1.2020.

Metsäpolitiikkafoorumi sidosryhmäpaneelin esitykset 19.11.2019

Henry Schneider ja Risto Päivinen, Tapio: Suometsien kokonaisanalyysin tähänastiset päätulokset
Yrjö Ylkänen, Suomen metsäkeskus: Alueelliset metsäohjelmat ja suometsien hoito
Samuli Joensuu, Tapio: Paikkatiedon hyödyntäminen suometsien kokonaisvaltaisessa suunnittelussa
Erkki Ormala, Aalto-yliopisto: Kehittämisohjelmanäkökulma suometsien kokonaisuuden hallintaan

Metsäpolitiikkafoorumi edistää tutkimusnäyttöön perustuvaa metsä- ja ympäristöpolitiikkaa. Foorumissa analysoidaan tieteellinen tieto ajankohtaisista aiheista ja laaditaan synteesi sekä annetaan politiikka- ja tutkimussuosituksia havainnollisessa ja helposti hyödynnettävässä muodossa. Foorumi kokoaa ihmisiä yliopistoista, tutkimuslaitoksista ja käytännön metsänhoitoa tekevistä organisaatioista keskustelemaan ja jakamaan viimeisimpiä tutkimustuloksia ja parhaita käytännön kokemuksia.

06.12.2019 11:50Metsä ja Energia Hemmilä Oy: Metsästä megawateiksi
06.12.2019 10:10Ammattilehden Facebook sivuilla jo yli 10.100 tykkääjää - määrä vahvassa kasvussa
05.12.2019 21:50Vuoden Auto Suomessa 2020 on Skoda Kamiq
05.12.2019 10:44Sopu kaukana mekaanisen metsäteollisuuden sovittelussa; Teollisuusliitto aloittamassa lakkoilun, sen jälkeen kuuden vuorokauden työsulku
05.12.2019 8:00Kaasuautojen määrä ennätyskasvussa - 10 000 kaasuajoneuvon raja ylittyi Suomessa
04.12.2019 18:11Komatsu Forest -valokuvauskilpailun marraskuun voittaja on selvinnyt
04.12.2019 14:03Metsä Groupin kesätyöhaku vauhtiin - oikeita töitä ja reilua palkkaa
04.12.2019 11:01Raskassarja-ketju - Vapaata suomalaista varaosakauppaa 30 vuotta
04.12.2019 11:00Jari Suominen Stora Enson uuden Forest-divisioonan johtajaksi
04.12.2019 10:40Scanialta uusi 9-litraisen ED95-bioetanolimoottori

Siirry arkistoon »