Yhteystiedot

Metsäalan Ammattilehti
Vironkatu 9,
00170 Helsinki
www.ammattilehti.fi
Puh. 050 412 9030

Kävijälaskuri (1.1.2009 alkaen)

Käyntejä kotisivuilla:14866285 kpl

Hyviä uutisia (päivittyy 24h/vrk):

16.10.2019 20:00Ammattilehden Facebook sivuilla jo yli 9.500 tykkääjää - määrä kasvaa nopeaa tahtia!Lue lisää »16.10.2019 16:11PARI PÄIVÄÄ AIKAA EHTIÄ MUKAAN ILMOITUKSELLE! Seuraava jättikokoinen Metsäalan Ammattilehti tarjoaa 156-sivuisen lukupaketinLue lisää »16.10.2019 14:15Yrittäjägallup: Ongelma yritysten välisistä ylipitkistä maksuajoista laajeneeLue lisää »

Hyviä uutisia (päivittyy 24h/vrk):

16.10.2019 20:00Ammattilehden Facebook sivuilla jo yli 9.500 tykkääjää - määrä kasvaa nopeaa tahtia!Lue lisää »16.10.2019 16:11PARI PÄIVÄÄ AIKAA EHTIÄ MUKAAN ILMOITUKSELLE! Seuraava jättikokoinen Metsäalan Ammattilehti tarjoaa 156-sivuisen lukupaketinLue lisää »16.10.2019 14:15Yrittäjägallup: Ongelma yritysten välisistä ylipitkistä maksuajoista laajeneeLue lisää »

Bioenergia ry vastaa väitteisiin: Metsäenergia Suomessa tukee ilmastotavoitteiden saavuttamista

27.09.2019 9:44

Bioenergia_ry.jpg

Julkisuuteen on nostettu viime aikoina toistuvasti väitteitä, joiden mukaan metsäenergian käyttö olisi ilmastonmuutoksen torjunnassa haitallista verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin. Bioenergia ry haluaa tuoda esiin seuraavat faktat ja näkökohdat keskusteluun: 

  • Vuosina 1990-2018 teollisuuden ja energiantuotannon sekä kotitalouksien kiinteiden puupolttoaineidekäyttö on Suomessa 2,5 -kertaistunut. Metsäteollisuuden jäteliemien käyttö on kaksinkertaistunut. Energian kokonaiskulutus on samassa ajassa kasvanut 21 %, mutta fossiilisten polttoaineiden (hiili, öljy, maakaasu) käyttö on laskenut 22%. Metsäenergian käyttö on auttanut saavuttamaan tämän ja samalla Suomennettomääräiset (= päästöt – hiilinielu) kasvihuonekaasupäästöt ilmakehään ovat vähentyneet 25 %. (Lähde: Tilastokeskus 2019) 

  • Metsäenergian päästöt lasketaan maankäyttösektorilla siinä maassa, missä puu kaadetaan. Jos biomassa kuljetetaan tämän jälkeen toiseen maahan, sen poltosta syntyviä päästöjä ei enää lasketa toiseen kertaan kohdemaan päästöinventaariossa.Laskentajärjestelmässä myös muut tietylle maantieteelliselle alueelle tuodut hyödykkeet käsitellään nollapäästöisinä, koska tarkastelutapa on tuotantoperusteinen. 

  • Äkilliset, koko arkkitehtuuriin vaikuttavat muutokset IPCC:n laskentajärjestelmään olisivat sekä tarpeettomia että taloudelle ja energiajärjestelmän toiminnalle haitallisiaEnergiantuotannon investoinnit ovat pitkäikäisiä ja bioenergia-alan yritykset kaipaavat siksi pitkäjänteistä, loogisesti etenevää poliittista ohjausta - ei poukkoilua. 

  • EU:ssa kaikille talouden sektoreille, myös maankäyttösektorille, on nykytilanteessa asetettu päästötavoitteet vuosille 2021-2030.  

  • Energiapuun korjuussa tulee luonnon monimuotoisuus ottaa huomioon esimerkiksimetsäsertifioinnin ja metsänhoidon suositusten mukaisesti ja lahopuun määrää talousmetsissä tulee lisätäIlmaston näkökulmasta metsään jäävä kuollut puu ei ole kuitenkaan pysyvä hiilivarasto, vaan vapauttaa vähitellen sisältämänsä hiilen takaisin ilmakehään. Nopeus riippuu merkittävästi biomassajakeesta, mutta jo muutamassa kymmenessä vuodessa merkittävä osa hiilestä palaa ilmakehään. Samalla energiajärjestelmässä menetetään hyöty fossiilisen energian korvautumisesta. Päästövähennyksissä on otettava huomioon myös pitkän aikavälin vaikutukset. Ilmastonmuutosta vastaan on toimittava myös vuoden 2050 jälkeen. 

  • Esimerkiksi ruotsalaisen SLU:n 8-vuotisen kantotutkimuksenmukaan kannoista saatu energia on ilmaston näkökulmasta parempi vaihtoehto kuin fossiiliset polttoaineet, vaikka kannot ovat biomassajakeista hitaimmin luonnossa hajoavia. Ero on sitä suurempi, mitä pidempää aikaväliä tarkastellaan. Samantyyppisiä tuloksia on saatu myös Suomessa.  

  • EU:n uusiutuvan energian direktiivi päivitettiin viime vuonna ja muutos astui voimaan 21.12.2018. Direktiivin tavoitteena on lisätä uusiutuvan energian osuus energian loppukulutuksesta EU:ssa 32 %:iin vuoteen 2030 mennessä. Direktiivissä on myös määritelty kestävyyskriteerit bioenergian käytölle. Metsäenergian kestävyystarkastelun päälähtökohta tuontibiomassan osalta on, että käyttäjän on osoitettava tuontibiomassan täyttävän direktiivin vaatimukset myös päästölaskennan osalta.  

  • EU:n komissio julkaisi marraskuussa 2018 tiedonannon siitä, miten EU voisi pitkällä aikavälillä vähentää päästöjä. Tiedonannossa tarkasteltiin useita erilaisia skenaarioita päästöjen vähentämiseksi. Kaikissa skenaarioissa metsäenergian, erityisesti tähteiden, käyttö kasvaa verrattuna vuoteen 2015. 

Bioenergia ry tukee EU:n vuoden 2050 hiilineutraaliustavoitetta. Suomessa yhdistys on valmis hallittuun siirtymään kohti hiilineutraaliutta 2035.

16.10.2019 20:00Ammattilehden Facebook sivuilla jo yli 9.500 tykkääjää - määrä kasvaa nopeaa tahtia!
16.10.2019 16:11PARI PÄIVÄÄ AIKAA EHTIÄ MUKAAN ILMOITUKSELLE! Seuraava jättikokoinen Metsäalan Ammattilehti tarjoaa 156-sivuisen lukupaketin
16.10.2019 14:15Yrittäjägallup: Ongelma yritysten välisistä ylipitkistä maksuajoista laajenee
16.10.2019 13:33Starttiboosterilla pakkasia vastaan
16.10.2019 12:01Ponssen työnäytös Kurussa 25.10. - esittelyssä mm. uusi Cobra harvesteri
16.10.2019 10:11Ammattilehti.fi myös Instagramissa - tarjolla alan kuvia ja videoita päivittäin!
16.10.2019 8:00Nokian Renkaat vahvasti mukana Agritechnica -maatalousnäyttelyssä
15.10.2019 20:11Tiestön tilaa kartoitetaan metsäsektorin ajoneuvoilla
15.10.2019 18:44Teollisuuden liikevaihto kasvoi elokuussa 1,9 prosenttia
15.10.2019 11:00Katumaasturi vaatii talvirenkailta enemmän kuin henkilöauto

Siirry arkistoon »