Yhteystiedot

Metsäalan Ammattilehti
Vironkatu 9,
00170 Helsinki
www.ammattilehti.fi
Puh. 050 412 9030

Kävijälaskuri (1.1.2009 alkaen)

Käyntejä kotisivuilla:16158828 kpl

Hyviä uutisia (päivittyy 24h/vrk):

29.1.2020 16:22Ammattilehti MotorSports: Jonne Ollikainen mukaan Rallin SM sarjaanLue lisää »29.1.2020 13:00Myllys Yhtiöt ProTruck-jälleenmyyjäksiLue lisää »29.1.2020 12:30Lava-automarkkinoilla tapahtuuLue lisää »

Hyviä uutisia (päivittyy 24h/vrk):

29.1.2020 16:22Ammattilehti MotorSports: Jonne Ollikainen mukaan Rallin SM sarjaanLue lisää »29.1.2020 13:00Myllys Yhtiöt ProTruck-jälleenmyyjäksiLue lisää »29.1.2020 12:30Lava-automarkkinoilla tapahtuuLue lisää »

John Deeren nettovoitto oli 899 miljoonaa dollaria kolmannella vuosineljänneksellä

28.08.2019 21:00

johndeere.jpg

MOLINE, Illinois (16. elokuuta 2019) – Deere & Company raportoi 899 miljoonan dollarin nettovoitosta 28. heinäkuuta 2019 päättyneellä kolmannella vuosineljänneksellä eli 2,81 dollarin osakekohtaisesta voitosta verrattuna 910 miljoonan dollarin nettovoittoon eli 2,78 dollariin osaketta kohti 29. heinäkuuta 2018 päättyneellä vuosineljänneksellä. Deere & Companyn nettovoitto vuoden ensimmäisen yhdeksän kuukauden osalta oli 2,532 miljardia dollaria eli 7,87 dollaria osakkeelta, kun vuotta aiemmin vastaavat luvut olivat 1,584 miljardia dollaria ja  4,82 dollaria osakkeelta.

Vuosien 2019 ja 2018 tuloksiin vaikuttivat kulut tai etuudet, jotka johtuivat tuloverovarauksesta Yhdysvaltojen verouudistuslainsäädännön vuoksi (verouudistus).

Maailmanlaajuinen liikevaihto laski vuoden 2019 kolmannella vuosineljänneksellä 3 prosenttia 10,036 miljardiin dollariin ja yhdeksän kuukauden aikana 5 prosenttia 29,362 miljardiin dollariin. Konemyynnin osuus oli 8,969 miljardia dollaria vuosineljänneksellä ja 26,182 miljardia dollaria yhdeksän kuukauden osalta verrattuna 9,286 miljardiin dollariin ja 25,007 miljardiin dollariin viime vuonna.

"John Deere'n kolmannen neljänneksen tulos heijasti maatalousalaan edelleen vaikuttavaa epävarmuutta", sanoi hallituksen puheenjohtaja ja pääjohtaja Samuel R. Allen. "Monet maanviljelijät ovat lykänneet suurempia laiteostoksia, koska he ovat huolissaan vientimarkkinoille pääsystä, lähiaikojen soijan kaltaisten kulutushyödykkeiden kysynnästä sekä yleisistä sato-olosuhteista. Samaan aikaan yleinen taloustilanne säilyy myönteisenä ja myötävaikuttaa Deere'n maanrakennus- ja metsäkonedivisioonan vahvoihin tuloksiin."

Yhtiön tulevaisuudennäkymät ja yhteenveto

Yhtiön konemyynnin arvioidaan kasvavan noin 4 prosenttia tilikaudella 2019 verrattuna vuoteen 2018. Ennusteeseen sisältyvät Wirtgenin koko tilikauden 2019 tulokset verrattuna edellisen vuoden 10 kuukauteen. Tämä lisää noin yhden prosentin yrityksen kuluvan vuoden nettomyyntiennusteeseen. Siinä on otettu huomioon myös valuuttamuutosten kielteinen vaikutus, joka on vuositasolla noin 2 prosenttia. Liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin 5 prosenttia tilikaudella 2019. Deere & Companyn nettovoiton ennustetaan olevan noin 3,2 miljardia dollaria.

"Tämänhetkisistä haasteita huolimatta liiketoimintojemme pitkäaikaiset näkymät ovat hyvät ja tulevaisuus näyttää lupaavalta", Allen sanoi. "Kasvatamme maailmanlaajuista asiakaspohjaamme edelleen, ja meitä kannustaa pitkälle kehitettyjen tuotteidemme ja palveluidemme saama vastaanotto. Lisäksi olemme sitoutuneita toteuttamaan kestävällä tavalla kannattavaan kasvuun keskittyvän strategisen suunnitelmamme. Strategian tukemiseksi suoritamme kattavan kustannusrakenteemme analyysin ja teemme useita toimenpiteitä saadaksemme organisaatiosta rakenteellisesti tehokkaamman ja kannattavamman."

Vuoden 2019 kolmannen vuosineljänneksen ja ensimmäisten yhdeksän kuukauden nettovoittoon vaikuttivat myönteisesti yksittäiset oikaisut tuloveroihin, jotka johtuivat tuloverovarauksesta verouudistuksen vuoksi ja jotka olivat 32 miljoonaa ja 27 miljoonaa dollaria vastaavilla ajanjaksoilla. (Tietoa muiden kuin GAAP-periaatteiden mukaisista talouslaskelmista annetaan liitteessä.) Tuloksiin vaikutti suotuisasti vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä 61 miljoonaa dollaria ja kielteisesti yhdeksän kuukauden ajanjaksolla 741 miljoonaa dollaria, jotka aiheutuivat verouudistukseen liittyvien tuloverovarausten yksittäisistä oikaisuista.

Nettomyynnin ja liikevoiton tuloksista kerrotaan alla kappaleissa Maatalous- ja nurmikonhoitokoneet sekä Maanrakennus- ja metsäkonedivisioona. Wirtgenin tulokset sisältyvät koko ajanjaksoon vuoden 2019 alusta, kun taas edellisvuosi heijasti saman ajanjakson seitsemää kuukautta. Kaksi lisäkuukautta lisäsivät noin 2 prosenttia yrityksen alkuvuoden liikevaihtoa. Vuoden 2019 kolmannen vuosineljänneksen ja ensimmäisten yhdeksän kuukauden nettovoittoon vaikuttivat myönteisesti yksittäiset oikaisut tuloverovarauksiin.

Vuosineljänneksen maatalous- ja nurmikonhoitokoneiden myynti laski. Lasku johtui suureksi osaksi toimitusmäärien laskusta ja valuuttamuutosten kielteisistä vaikutuksista, joita toteutunut hintataso osin tasoitti. Vuoden alusta myynti kasvoi pääasiassa toteutuneen hintatason ja korkeampien toimitusmäärien ansiosta. Epäsuotuisat valuuttamuutokset tasoittivat osaltaan tilannetta. Vuosineljänneksen liikevoitto laski. Lasku johtui lähinnä toimitusmäärien laskusta, suuremmista tuotantokustannuksista ja valuuttamuutosten kielteisistä vaikutuksista, joita toteutunut hintataso osin tasoitti. Yhdeksän kuukauden liikevoitto laski suurempien tuotantokustannusten, valuuttamuutosten kielteisten vaikutusten, kasvaneiden tutkimus- ja kehityskustannusten sekä epäedullisemman myynnin rakenteen vuoksi. Toteutunut hintataso sekä suuremmat toimitusmäärät tasoittivat osin näiden tekijöiden vaikutusta.

Maanrakennus- ja metsäkoneiden myynti oli neljännesvuoden ja yhdeksän kuukauden ajanjaksoilla ennen kaikkea toteutuneiden hintojen ansiosta suurempi. Epäsuotuisat valuuttamuutokset tasoittivat osittain tilannetta. Yhdeksän kuukauden myyntiin vaikuttivat suotuisasti myös suuremmat toimitusmäärät. Wirtgenin myynnin sisällyttäminen kahdelle lisäkuukaudelle vaikutti alkuvuoden myynnin kasvuun noin 6 prosenttia. Wirtgenin liikevoitto oli 159 miljoonaa dollaria vuosineljänneksellä ja 275 miljoonaa dollaria yhdeksän kuukauden osalta verrattuna 88 miljoonaan dollariin ja 37 miljoonaan dollariin vastaavina kausina viime vuonna. Maanrakennus- ja metsäkonedivisioonan neljännesvuoden tuloksen paranemiseen vaikuttivat Wirtgenin vaikutusta lukuun ottamatta toteutuneet hinnat. Epäedullisempi myynnin rakenne tasoitti tilannetta osittain. Alkuvuoden liikevoitto ilman Wirtgeniä kasvoi pääasiassa toteutuneiden hintojen sekä suurempien toimitusmäärien ansiosta. Suuremmat tuotantokustannukset ja epäsuotuisat valuuttamuutokset tasoittivat tilannetta osittain.

Rahoituspalveluiden nettovoiton neljännesvuoden kasvu ilman verouudistuksen oikaisuja aiheutui suuremmasta salkun keskiarvosta saadusta voitosta sekä myönteisistä yksittäisistä oikaisuista tuloverovarauksiin. Tilannetta tasoittivat osittain käyttöleasingsopimusten jäännösarvojen suuremmat tappiot sekä epäedulliset rahoitusmarginaalit. Verouudistuksen tekijöillä oikaistu yhdeksän kuukauden nettovoitto pieneni epäedullisten rahoitusmarginaalien sekä käyttöleasingsopimusten jäännösarvojen suurempien tappioiden vuoksi. Tilannetta tasoittivat merkittävästi suuremmasta salkun keskiarvosta saatu voitto sekä suotuisat yksittäiset oikaisut tuloverovarauksiin.

Maatalous- ja nurmikonhoitokoneet Maatalouskoneiden teollisuusmyynnin odotetaan olevan suunnilleen sama kuin viime vuonna Yhdysvalloissa ja Kanadassa sekä EU28-jäsenvaltioissa. Etelä-Amerikassa traktoreiden ja puimureiden toimialakohtaisen liikevaihdon ennustetaan pysyvän ennallaan tai kasvavan enintään 5 prosenttia, mikä johtuu etenkin Brasilian vahvuudesta. Myynnin Aasiassa ennakoidaan pysyvän samassa tai laskevan hieman. Nurmikonhoito- ja pientraktorien toimialakohtaisen liikevaihdon odotetaan pysyvän ennallaan tai kasvavan enintään 5 prosenttia Yhdysvalloissa ja Kanadassa vuonna 2019.

Maanrakennus- ja metsäkonedivisioona: Maanrakennus- ja metsäkonedivisioonan ennusteessa on huomioitu Wirtgenin myyntituotto koko vuodelta verrattuna tilivuoden 2018 kymmeneen kuukauteen. Kahden lisäkuukauden odotetaan lisäävän divisioonan myyntiä noin 4 prosentilla vuoden aikana. Tulevaisuudennäkymät heijastavat yleisesti lupaavia näkymiä sekä maailmanlaajuista talouskasvua. Metsäkoneiden maailmanlaajuisen myynnin odotetaan pysyvän 5 prosentissa lähinnä EU28-maiden ja Venäjän kasvaneen kysynnän vuoksi.

Rahoituspalvelut Tuloksen odotetaan hyötyvän suuremmasta salkun keskiarvosta sekä tuloverovarauksen myönteisistä oikaisuista. Tilannetta tasoittavat merkittävästi epäedulliset rahoitusmarginaalit, käyttöleasingsopimusten jäännösarvojen suuremmat tappiot sekä luottotappioiden suuremmat varaukset. Rahoituspalveluiden 942 miljoonan dollarin nettovoittoon vuodelta 2018 sisältyi verouudistukseen liittyvä 341 miljoonan dollarin veroetuus.

Jos veroetuutta ei huomioitaisi, nettovoitto olisi ollut 601 miljoonaa dollaria.

John Deere Capital Corporation

Seuraavat tiedot julkaistaan rahoituspalvelutoimintaa harjoittavan tytäryhtiön, John Deere Capital Corporationin (JDCC), puolesta. Tiedot ilmoitetaan niiden julkistamisvaatimusten mukaisesti, joita sovelletaan velkakirjojen liikkeellelaskuun julkisille markkinoille.

Edellisvuoden kolmannen vuosineljänneksen ja vuoden alun tuloksiin sisältyi verouudistukseen liittyvä tuloverojen suotuisa varaus. Kuluvan vuosineljänneksen ja ensimmäisten yhdeksän kuukauden tuloksiin sisältyi tuloja suuremmasta salkun keskiarvosta sekä suotuisia yksittäisiä verouudistukseen liittyviä tuloverovarausten oikaisuja. Tilannetta tasoittivat osittain epäsuotuisammat rahoitusmarginaalit sekä käyttöleasingsopimusten jäännösarvojen suuremmat tappiot.

29.01.2020 16:22Ammattilehti MotorSports: Jonne Ollikainen mukaan Rallin SM sarjaan
29.01.2020 13:00Myllys Yhtiöt ProTruck-jälleenmyyjäksi
29.01.2020 12:30Lava-automarkkinoilla tapahtuu
29.01.2020 10:00Mercedes-Benz - edistyksellistä valoteknologiaa vuodesta 1886 alkaen
28.01.2020 16:33John Deere metsäkoneiden työnäytös Kainuun ammattiopistolla 30.1.2020
28.01.2020 16:30Bruks järjesti mielenkiintoisen hakkuritapahtuman pohjoismaisille alan ammattilaisille
28.01.2020 16:05Ponsse 50 vuotta -juhlakiertue Karstulassa perjantaina 31.1.2020
28.01.2020 15:50AMMATTILEHTI KOEAJAA: Volkswagen Transporter T6.1 2,0 TDI 110 kW 4MOTION DSG - Suomalaisten suosikki
28.01.2020 11:54Suomalainen vetolaitevalmistaja TAV kasvaa ja kansainvälistyy
28.01.2020 11:30Metsäpuiden lisäystutkimus vahvistuu - Luken Savonlinnan tiloihin käyttöön uusin teknologia

Siirry arkistoon »