Yhteystiedot

Metsäalan Ammattilehti
Vironkatu 9,
00170 Helsinki
www.ammattilehti.fi
Puh. 050 412 9030

Kävijälaskuri (1.1.2009 alkaen)

Käyntejä kotisivuilla:15534576 kpl

Hyviä uutisia (päivittyy 24h/vrk):

10.12.2019 12:06Stora Enso mittasi polttoainetiedot sadoilla metsätyömailla - Tavoitteena päästöjen vähentäminenLue lisää »10.12.2019 11:00Takseille yhtenäinen tapa ilmoittaa hinnoittelusta - määräys voimaan 1.2.2020Lue lisää »10.12.2019 10:44Autotuojat ja -teollisuus: itseajava auto vaatii tuekseen myös infran ja lainsäädännön kehittämistäLue lisää »

Hyviä uutisia (päivittyy 24h/vrk):

10.12.2019 12:06Stora Enso mittasi polttoainetiedot sadoilla metsätyömailla - Tavoitteena päästöjen vähentäminenLue lisää »10.12.2019 11:00Takseille yhtenäinen tapa ilmoittaa hinnoittelusta - määräys voimaan 1.2.2020Lue lisää »10.12.2019 10:44Autotuojat ja -teollisuus: itseajava auto vaatii tuekseen myös infran ja lainsäädännön kehittämistäLue lisää »

Nokian Renkaat Oyj: Strategiamatka jatkuu Euroopan haastavasta markkinasta huolimatta

06.08.2019 14:09

Nokian_Tyres.jpg

Nokian Renkaat: Tiedote on tiivistelmä Nokian Renkaiden tammi–kesäkuun 2019 puolivuosikatsauksesta. Raportti on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/.

Huhti–kesäkuu 2019

  • Liikevaihto laski 2,3 % ja oli 419,1 milj. euroa (4−6/2018: 429,1). Vertailukelpoisilla valuutoilla liikevaihto laski 2,6 %. 
  • Liikevoitto laski 94,1 milj. euroon (108,0), ei merkittävää valuuttavaikutusta. 
  • Tilikauden voitto oli 73,0 milj. euroa (87,5).
  • Osakekohtainen tulos laski 0,53 euroon (0,63). 
  • Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat olivat -20,8 milj. euroa (169,0; verokiistojen päätösten positiivinen vaikutus 148 milj. euroa). 

Tammi–kesäkuu 2019

  • Liikevaihto laski 0,3 % ja oli 762,8 milj. euroa (1−6/2018: 765,2). Vertailukelpoisilla valuutoilla liikevaihto kasvoi 0,2 %. 
  • Liikevoitto laski 148,0 milj. euroon (169,3), valuutat vaikuttivat negatiivisesti.
  • Tilikauden voitto oli 267,6 milj. euroa (134,1), vuosien 2007–2011 verokiistojen päätösten positiivinen vaikutus 149,6 milj. euroa.
  • Osakekohtainen tulos kasvoi 1,94 euroon (0,97), verokiistojen päätökset vaikuttivat 1,08 euroa positiivisesti.
  • Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat olivat -89,8 milj. euroa (150,6; verokiistojen päätösten positiivinen vaikutus 148 milj. euroa).

Ohjeistus vuodelle 2019 (päivitetty 14.6.2019)

Vuonna 2019 liikevaihdon vertailukelpoisilla valuutoilla odotetaan kasvavan hieman ja liikevoiton laskevan vuodesta 2018. Vuonna 2018 päivitetyn strategian mukaisesti Nokian Renkaat hakee lisäkasvua Venäjällä, Keski-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Kasvuun liittyvistä investointiohjelmista johtuen liikevoitto vuonna 2019 sisältää merkittäviä ylimääräisiä liiketoiminnan kuluja vuoteen 2018 verrattuna.

Toimitusjohtaja Hille Korhonen: 

“Vuoden 2019 ensimmäisellä vuosipuoliskolla Nokian Renkaiden liikevaihto vertailukelpoisilla valuutoilla kasvoi hieman viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Eteneminen Raskaissa Renkaissa ja Vianorissa kompensoi Henkilöautonrenkaiden liikevaihdon laskua. Henkilöautonrenkaiden myyntivolyymien pieneneminen pääosin Keski-Euroopassa vaikutti negatiivisesti liikevoittoon. Tulokseen vaikuttivat myös valuutat sekä korkeammat materiaali- ja tuotantokustannukset. 

Katsauskaudella Euroopan auto- ja rengasmarkkinan kehitys jatkui heikkona. Kilpailuympäristö Keski-Euroopan jälkirengasmarkkinalla on tiukka, sillä OE-segmentin heikko kehitys on lisännyt renkaiden tarjontaa markkinoilla. Odotamme, että lyhyen aikavälin heikkous jatkuu myyntivolyymeissa Keski-Euroopassa loppuvuoden ajan. Jonkin verran epävarmuutta liittyy myös Venäjän markkinaan. 

Markkinaepävarmuuksista huolimatta jatkamme työtä kasvumme edistämiseksi. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana investoimme 148 miljoonaa euroa, sisältäen Yhdysvaltojen-tehtaan, Espanjan testikeskuksen ja Raskaiden Renkaiden tuotantokapasiteetin. Yhdysvaltojen-tehtaalla saavutimme merkittävän virstanpylvään alkuperäisen aikataulun mukaisesti, kun valmistimme ensimmäinen koerenkaan uudessa tehtaassa kesällä. Kaupallisen tuotannon on määrä alkaa vuoden 2020 alussa.

Uuden testikeskuksen rakennustyöt Espanjassa etenevät aikataulussaan. Keskus mahdollistaa kesä-, talvi- ja all season -renkaiden ympärivuotisen testaamisen ja on Nokian Renkaiden historian suurin yksittäinen investointi testaamiseen. Hyvä esimerkki vahvoista T&K- ja testausvalmiuksistamme ovat Keski-Euroopan markkinoille kehitetyt ja kaupallisesti hyvin menestyneet uudet kesärenkaamme.

Raskaiden Renkaiden hanke lisätä tuotantokapasiteettia Suomen-tehtaalla 50 prosentilla ja yli kaksinkertaistaa uusien tuotteiden määrä on hyvässä vaiheessa. Uusi tuotekehityskeskus, joka rakennetaan osana investointia vauhdittamaan uusien tuotteiden testaamista, valmistuu tänä vuonna.”

Avainluvut, MEUR 

4–6
/19
4–6
/18

%
VV*

%
1–6
/19
1–6
/18
Muutos
%
VV*
Muutos
%
2018
Liikevaihto  419,1 429,1 -2,3 % -2,6 % 762,8  765,2 -0,3 % 0,2 % 1 595,6 
Liikevoitto  94,1 108,0 148,0  169,3 372,4 
Liikevoitto-%  22,4 % 25,2 % 19,4 %  22,1 % 23,3 % 
Voitto ennen veroja  88,9 105,4 179,5  165,4 361,7 
Tilikauden voitto  73,0 87,5 267,6  134,1 295,2 
Tulos/osake, euroa **  0,53 0,63 1,94  0,97      2,15 
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % ***  20,4 %  25,3 % 23,3 %
Omavaraisuusaste, % 70,5 %  70,5 % 71,0 %
Liiketoiminnasta kertyneet netto- rahavarat -20,8 169,0 -89,8  150,6 536,9 
Gearing, %  15,7  -7,2 -21,2 % 
Korollinen nettovelka  252,0  -99,6 -315,2 
Bruttoinvestoinnit  93,7  47,4 148,0  64,9 226,5 

* Vertailukelpoisilla valuutoilla
** Tulos/osake 1-6/2019, pois lukien verokiistojen päätösten 1,08 euron vaikutus, oli 0,86 euroa
*** Rullaava 12 kk

IFRS 16 Vuokrasopimukset

Uusi standardi astui voimaan 1. tammikuuta 2019 ja korvasi aiemman IAS 17 -standardin. Nokian Renkaat -konserni soveltaa poikkeussääntöä, jonka mukaan lyhytaikaisia vuokrasopimuksia, joiden vuokra-aika on 12 kuukautta tai lyhyempi, ei ole tarpeen kirjata taseeseen. Nokian Renkaat -konserni ei myöskään kirjaa taseeseen velkaa sopimuksista, joissa vuokrakohteen arvo ei ole konsernin kannalta materiaalinen. Suurin osa IFRS 16 perusteella käyttöoikeusomaisuudeksi tunnistetuista vuokrasopimuksista koskee Vianor-ketjun kiinteistöjä sekä varastoja.

IFRS 16 -standardilla oli vähäinen vaikutus H1-tuloslaskelmaan (EBIT-vaikutus +1,3 milj. euroa, tilikauden tulokseen vaikutus -0,8 milj. euroa). Korolliset nettovelat 30. kesäkuuta 2019 kasvoivat 126,1 milj. euroa. Käyttöomaisuus kasvoi 125,3 milj. euroa johtuen vuokramaksujen kirjaamisesta taseeseen omaisuuseräksi. 

LIIKETOIMINTAYKSIKKÖJEN KATSAUKSET

Henkilöautonrenkaat 

4–6
/19
4–6
/18
Muutos
%
VV*
Muutos
%
1–6
/19
1–6
/18
Muutos
%
VV*
Muutos 
%
2018 
Liikevaihto, M€  300,2 309,0 -2,8 % -3,3 % 556,5  568,0 -2,0 % -1,5 % 1 150,8
Liikevoitto, M€ 79,9 94,5 143,1  168,5 356,5
Liikevoitto, % 26,6 % 30,6 % 25,7 %  29,7 % 31,0 %

* Vertailukelpoisilla valuutoilla


Raskaat Renkaat 

4–6
/19
4–6
/18
Muutos
%
VV*
Muutos
%
1–6
/19
1–6
/18
Muutos
%
VV*
Muutos 
%
2018 
Liikevaihto, M€  47,8 46,5 2,8 % 2,6 % 96,1  89,6 7,2 % 7,2 % 187,7
Liikevoitto, M€ 8,3 4,9 17,3  13,2 28,6
Liikevoitto, % 17,4 % 10,5 % 18,0 %  14,7 % 15,2 %

* Vertailukelpoisilla valuutoilla

Vianor, omat pisteet 

4–6
/19
4–6
/18
Muutos
%
VV*
Muutos
%
1–6
/19
1–6
/18
Muutos
%
VV*
Muutos 
%
2018 
Liikevaihto, M€  89,8 93,0 -3,5 % -0,9 % 146,7  146,2 0,3 % 1,4 % 337,2
Liikevoitto, M€ 9,4 10,0 -2,6  -4,7 1,6
Liikevoitto, % 10,4 % 10,7 % -1,8 %  -3,2 % 0,5 %
Omat palvelupisteet, kpl, ajanjakson lopussa  188 193 188

* Vertailukelpoisilla valuutoilla

10.12.2019 12:06Stora Enso mittasi polttoainetiedot sadoilla metsätyömailla - Tavoitteena päästöjen vähentäminen
10.12.2019 11:00Takseille yhtenäinen tapa ilmoittaa hinnoittelusta - määräys voimaan 1.2.2020
10.12.2019 10:44Autotuojat ja -teollisuus: itseajava auto vaatii tuekseen myös infran ja lainsäädännön kehittämistä
10.12.2019 10:40VR aloittaa rekrytoinnit Tampereen Ratikkaan - haku aukeaa 17.12.
10.12.2019 9:00Elomatic ja Betamet yhteistyöhön
10.12.2019 8:03Työmarkkinabarometri: Itä-Suomessa vahvimmat näkymät seitsemään vuoteen
09.12.2019 17:59Komatsu Forestin Rovaniemen huoltoon kaksi uutta tekijää vastamaan kasvaneeseen kysyntään
09.12.2019 15:34Kansainvälisen kaupan epävarmuus uhkaa kasvaa WTO:n riitojenratkaisun halvaantuessa
09.12.2019 12:39Operaatio Lumihiutale auttaa joulunajan liikenteessä
08.12.2019 14:30AMMATTILEHTI KOEAJAA: Ford Transit Van Limited 350 L3H2 - Legendaarinen Transit uudistui

Siirry arkistoon »