Yhteystiedot

Metsäalan Ammattilehti
Vironkatu 9,
00170 Helsinki
www.ammattilehti.fi
Puh. 050 412 9030

Kävijälaskuri (1.1.2009 alkaen)

Käyntejä kotisivuilla:15534109 kpl

Hyviä uutisia (päivittyy 24h/vrk):

10.12.2019 12:06Stora Enso mittasi polttoainetiedot sadoilla metsätyömailla - Tavoitteena päästöjen vähentäminenLue lisää »10.12.2019 11:00Takseille yhtenäinen tapa ilmoittaa hinnoittelusta - määräys voimaan 1.2.2020Lue lisää »10.12.2019 10:44Autotuojat ja -teollisuus: itseajava auto vaatii tuekseen myös infran ja lainsäädännön kehittämistäLue lisää »

Hyviä uutisia (päivittyy 24h/vrk):

10.12.2019 12:06Stora Enso mittasi polttoainetiedot sadoilla metsätyömailla - Tavoitteena päästöjen vähentäminenLue lisää »10.12.2019 11:00Takseille yhtenäinen tapa ilmoittaa hinnoittelusta - määräys voimaan 1.2.2020Lue lisää »10.12.2019 10:44Autotuojat ja -teollisuus: itseajava auto vaatii tuekseen myös infran ja lainsäädännön kehittämistäLue lisää »

Kysely: Nuorempi metsänomistajien sukupolvi on arvoiltaan yhä monimuotoisempi

29.07.2019 10:00

Retkeilijat_metsasuhteet_TAPIO.jpg

Metsänomistajille teetetyn kyselyn perusteella metsien hoitoon ryhdytään todennäköisimmin taloudellisen tuoton lisäksi seuraava sukupolvi, marjametsät, luonnon monimuotoisuus ja hiilensidonta mielessä. Arvostukset eroavat etenkin alle 40-vuotiaiden ja vanhempien metsänomistajien välillä. Tavoitteiden ja tarpeiden kirjon ymmärtäminen mahdollistaa metsäneuvojan ja metsänomistajan aidon vuorovaikutuksen syntymisen. Tapion ja Suomen Metsäyhdistyksen hankkeessa kehitetään työvälineitä vuoropuhelun tueksi.

Kyselyn vastausten perusteella marjastaminen ja sienestys ovat edelleen suomalaisen metsäsuhteen kivijalka. Tämä näkyi etenkin naispuolisten metsänomistajien vastauksissa. Alle 40-vuotiailla marjastuksen sijaan mieluisinta tekemistä metsässä ovat retkeily ja luonnon tarkkailu.

Metsänhoitoon innostaa perinteisen taloudellisen tuoton varmistamisen lisäksi hyväkuntoisen metsän jättäminen seuraavalle sukupolvelle, mikä näkyy erityisesti iäkkäämmillä metsänomistajilla. Alle 40-vuotiaille metsänomistajille keskenään lähes yhtä tärkeitä syitä metsänhoitoon ovat hyvät marja- ja sienimetsät, luonnon monimuotoisuuden lisääminen, taloudellinen tulos ja ilmastonmuutoksen hillitseminen.

”Nuoret ovat tottuneita käyttämään palveluita, mikä näkyy myös nuorten metsänomistajien vastauksissa. Uusina metsänomistajina tiedontarve ymmärtää metsän kasvusta ja kasvatuksesta on suuri. Tietokanavana luonto- ja harrastuslehdet ovat heillä tärkeitä. Sen sijaan tarve oppia itse tekemään käytännön metsätöitä on vähäisempi. Myös metsätalouden ympäristöasiat nousevat nuorilla taloudellisten asioiden rinnalle. Metsäneuvonnassa näiden ’kärkien’ kautta voisi rakentaa pohjaa vuorovaikutukselle”, toteaa tutkimusjohtaja Reijo Pirttijärvi Kantarilta.

Naismetsänomistajat innokkaita palvelun käyttäjiä, metsän eri hakkuutavat kiinnostavat nuoria ja suurtilallisia

Metsänomistajat hoitavat metsiin liittyviä asioita mieluiten henkilökohtaisen palvelun kautta; varsinkin vanhemmat sekä suurten metsätilojen (yli 100 ha) omistajat arvostavat henkilökohtaisuutta. Alle 40-vuotiaista kuitenkin selvästi yli puolet suosii sähköisiä palveluita.

Metsiin liittyvää tietoa halutaan eniten metsäneuvojilta. Lähes yhtä paljon arvostetaan metsään erikoistuneita lehtiä. Naisille olivat tärkeitä verkkopalvelut, joista he löytävät tietoa omasta metsästä. Naiset olivat myös ylipäätään keskimääräistä kiinnostuneempia metsäisten palveluiden käyttämisestä, kuten puukaupasta, metsänuudistamisesta ja metsäalueen suojelusta METSO-ohjelmassa.

Kolmannes alle 40-vuotiasta haluaisi palveluita metsän hakkuutavan valintaan. Myös suurmetsätilalliset olivat kiinnostuneita eri hakkuutavoista.

”Alle 40-vuotiaiden vastauksissa voi kuulla muutosta metsäsuhteessa. Samoja elementtejä löytyy kaikissa ikäryhmissä, mutta painotuksissa on eroja. Oman metsän tulevaisuus kiinnostaa, sillä he haluavat syvällistä tietoa ymmärtääkseen alaa. Heitä kiinnostaa metsän kasvatuksen kokonaisuus ja muiden metsänomistajien kokemukset”, kuvailee  johtava asiantuntija Sirpa Kärkkäinen Suomen Metsäyhdistyksestä.

Kehitteillä työväline metsänomistajan metsäsuhteen selvittämiseen

Tapio ja Suomen Metsäyhdistys järjestävät tulevana syksynä työpajan, jonka tavoitteena on laatia eri tyyppisille metsänomistajille heidän tarpeidensa mukaisten palveluiden kuvauksia. Nyt tehdyn kyselyn pohjalta rakennetaan myös metsänomistajien ja metsäammattilaisten vuorovaikutusta parantava pikakysely metsänomistajan metsäsuhteen selvittämiseksi.

”Annoimme Kantar TNS:lle haasteen rakentaa kysely, jolla voidaan suuntaa antavasti selvittää metsänomistajan metsäsuhde. Tällainen muutamaan tarkkaan valittuun kysymykseen perustuva työväline auttaa alkuun, kun metsäammattilainen selvittää uuden asiakkaan palvelutarpeita ja metsään liittyviä tavoitteita”, kertoo markkinoinnin ja viestinnän asiantuntija Tarja Ollas Tapiosta.

Työssä valmistuvia, metsäammattilaisten käyttöön tarkoitettuja aineistoja esitellään syksyn aikana muun muassa Metsäpäivillä 1. marraskuuta.

”Projektissa tuotettavat aineistot tulevat vapaasti kaikkien saataville. Työväline metsäsuhteen tunnistamiseen, esimerkkejä palvelujen kuvauksista erilaisille metsänomistajille ja tutkimusdata lähetetään syksyllä kaikille, jotka ovat jättäneet meille yhteystietonsa”, lupaa projektin päällikkö Arto Koistinen Tapiosta.

Tapion ja Suomen Metsäyhdistyksen teettämässä kyselyssä selvitettiin metsänhoidon ajureita sekä neuvontaan ja palveluihin liittyviä arvostuksia. Kantar TNS Oy:n toteuttamaan kyselyyn vastasi huhtikuussa 2019 reilu 600 metsänomistajaa.

Kannustavaa metsäviestintää käyttäytymistieteellisin keinoin -hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö. Lisätietoa toteutuksesta: www.tapio.fi

10.12.2019 12:06Stora Enso mittasi polttoainetiedot sadoilla metsätyömailla - Tavoitteena päästöjen vähentäminen
10.12.2019 11:00Takseille yhtenäinen tapa ilmoittaa hinnoittelusta - määräys voimaan 1.2.2020
10.12.2019 10:44Autotuojat ja -teollisuus: itseajava auto vaatii tuekseen myös infran ja lainsäädännön kehittämistä
10.12.2019 10:40VR aloittaa rekrytoinnit Tampereen Ratikkaan - haku aukeaa 17.12.
10.12.2019 9:00Elomatic ja Betamet yhteistyöhön
10.12.2019 8:03Työmarkkinabarometri: Itä-Suomessa vahvimmat näkymät seitsemään vuoteen
09.12.2019 17:59Komatsu Forestin Rovaniemen huoltoon kaksi uutta tekijää vastamaan kasvaneeseen kysyntään
09.12.2019 15:34Kansainvälisen kaupan epävarmuus uhkaa kasvaa WTO:n riitojenratkaisun halvaantuessa
09.12.2019 12:39Operaatio Lumihiutale auttaa joulunajan liikenteessä
08.12.2019 14:30AMMATTILEHTI KOEAJAA: Ford Transit Van Limited 350 L3H2 - Legendaarinen Transit uudistui

Siirry arkistoon »