Yhteystiedot

Metsäalan Ammattilehti
Vironkatu 9,
00170 Helsinki
www.ammattilehti.fi
Puh. 050 412 9030

Kävijälaskuri (1.1.2009 alkaen)

Käyntejä kotisivuilla:16092809 kpl

Hyviä uutisia (päivittyy 24h/vrk):

23.1.2020 12:21Italialainen kahvijätti luottaa suomalaiseen kierrätyskartonkiinLue lisää »23.1.2020 12:12Valmet toimittaa sellutehtaan avainteknologian ja automaation brasilialaiselle asiakkaalleLue lisää »23.1.2020 11:33Subarulle kaksi kansainvälisesti arvostettua lehdistöpalkintoaLue lisää »

Hyviä uutisia (päivittyy 24h/vrk):

23.1.2020 12:21Italialainen kahvijätti luottaa suomalaiseen kierrätyskartonkiinLue lisää »23.1.2020 12:12Valmet toimittaa sellutehtaan avainteknologian ja automaation brasilialaiselle asiakkaalleLue lisää »23.1.2020 11:33Subarulle kaksi kansainvälisesti arvostettua lehdistöpalkintoaLue lisää »

Stora Enson puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2019: Valmiina tulevaisuuteen turvaamalla kannattavuutta ja rahavirtaa

19.07.2019 9:22

stora_enso_logo_100px.jpg

Q2/2019 (verrattuna Q2/2018)

  • Liikevaihto laski 2,1 % ja oli 2 608 (2 664) milj. euroa.
  • Operatiivinen liiketulosprosentti oli 11,0 % (12,3 %), yli 10 % jo kahdeksantena peräkkäisenä vuosineljänneksenä. Operatiivinen liiketulos oli 287 (327) milj. euroa.
  • IFRS-liiketulos oli 142 (317) milj. euroa.
  • Tulos/osake (EPS) pieneni 0,08 (0,28) euroon, ja tulos/osake ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli 0,22 (0,31) euroa.
  • Vahva liiketoiminnan rahavirta oli 548 (357) milj. euroa.
  • Nettovelan suhde operatiiviseen EBITDAan, 2,2 (1,3), nousi väliaikaisesti hieman yli 2,0 tavoitetason Bergvik Skogin uudelleenjärjestelyn (vaikutus 0,6) ja IFRS 16 (Vuokrasopimukset) -standardin käyttöönoton (vaikutus 0,3) seurauksena.
  • Operatiivinen ROCE oli 11,3 % (15,5 %)

Q1–Q2/2019 (verrattuna Q1–Q2/2018)

  • Liikevaihto oli 5 242 (5 243) milj. euroa eli samalla tasolla kuin vertailukaudella.
  • Operatiivinen liiketulos 610 milj. euroa laski 12,3 % lähinnä kasvaneiden puukustannusten vuoksi.

Näkymät vuodelle 2019:

Kauppasotiin ja mahdolliseen kovaan brexitiin liittyvät geopoliittiset epävarmuustekijät heikentävät liiketoimintaolosuhteita entisestään, minkä odotetaan vaikuttavan negatiivisesti Stora Ensoon. Kysynnän kasvun ennakoidaan hidastuvan yleisesti Stora Enson liiketoiminta-alueilla. Kysynnän lasku kiihtyy paperin osalta Euroopassa. Kustannusten odotetaan kasvavan vuonna 2019 vuodesta 2018. Stora Enso toteuttaa lisätoimenpiteitä kannattavuuden turvaamisohjelmansa puitteissa vähentääkseen kustannusten kasvun sekä geopoliittisen epävarmuuden vaikutusta. Liiketoimintaympäristön nykyisten epävarmuustekijöiden vuoksi Stora Enso ei kommentoi liikevaihdon kehitystä näkymissään.

Tulosohjeistus Q3/2019

Kolmannen vuosineljänneksen operatiivisen liiketuloksen arvioidaan asettuvan 200–280 milj. euron vaihteluvälille. Beihain, Imatran, Heinolan, Ostrołękan, Enocellin ja Veitsiluodon tehtailla on kolmannen neljänneksen aikana vuotuinen huoltoseisokki. Kunnossapidon kokonaisvaikutuksen arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä ja 30 milj. euroa suurempi kuin vuoden 2019 toisella neljänneksellä.

Stora Enson toimitusjohtaja Karl-Henrik Sundström kommentoi vuoden 2019 toisen neljänneksen tulosta:

”Muutoksemme uusiutuvien materiaalien yhtiöksi jatkui kahdella merkittävällä tapahtumalla vuosineljänneksen aikana. Viimeistelimme Ruotsissa sijaitsevan metsäomaisuuden uudelleenjärjestelyn jakamalla Bergvik Skogin sen omistajien kesken. Tällä hetkellä meillä on suorassa omistuksessamme 1,4 milj. hehtaaria metsää Ruotsissa. Bergvik Skog -kauppa kasvatti metsämaiden omistustamme yli 250 000 hehtaarilla, ja se parantaa kilpailukykyisen raaka-aineen saatavuuttamme tulevaisuudessa. Metsämaiden suora omistus parantaa myös kykyämme edistää kestävää metsänhoitoa entisestään, mikä taas vahvistaa kilpailukykyämme ja omavaraisuuttamme. Tämä on tärkeää meille, sillä uskomme vahvasti biotalouteen ja sen tarjoamiin tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksiin. Ruotsin metsämaamme keskimääräinen tasearvo on 2 000 euroa hehtaarilta. Bergvik Skog AB:n uudelleenjärjestelyn yhteydessä päätimme lisätä osuuttamme Ruotsin metsäomaisuudesta, kun taas toinen merkittävä omistaja päätti hiljattain myydä oman osuutensa hintaan 3 700 euroa hehtaarilta. Jos katsoo LRF Konsult -yhtiön hintatilastoja, pienempien metsäkauppojen keskimääräinen hehtaarihinta on ollut 5 700 euroa.

Toinen merkittävä askel muutoksessamme oli päätöksemme muuntaa Oulun paperitehdas tuottamaan kraftlainer-pakkauskartonkia. Tämä on jälleen osoitus päättäväisyydestämme kasvaa pakkauskartonkisektorilla ja vähentää osuuttamme supistuvassa paperiliiketoiminnassa. Olemme hiljattain saattaneet samankaltaisen hankkeen onnistuneesti päätökseen, kun muunsimme yhden Varkauden tehtaan paperikoneista kraftlaineria valmistavaksi koneeksi. Meillä on siis kokemusta onnistuneesta koneiden muuntamisesta.

Operatiivinen liiketulosprosenttimme oli kaksinumeroisissa luvuissa kahdeksantena peräkkäisenä vuosineljänneksenä huolimatta siitä, että edelleen jatkuvalla geopoliittisella epävarmuudella on ollut vaikutus Stora Enson kaupankäynnin olosuhteisiin. Tämä näkyi liikevaihdon supistumisena, ja olemmekin päättäneet tehostaa kannattavuuden turvaamiseen tähtääviä toimiamme. Nostimme kannattavuuden turvaamisohjelman tavoitteen 120 milj. eurosta 200 milj. euroon. Olen vaikuttunut kaikkialla organisaatiossamme tehdyistä toimenpiteistä. Ohjelma etenee suunniteltua aikataulua nopeammin ja olemme saavuttaneet jo 60 milj. euroa tavoitelluista kustannussäästöistä. 

Liiketoiminnan rahavirta oli vahva 548 milj. euroa, ja jatkamme tällä uralla. Olemme jo tehostaneet käyttöpääoman ohjausta, ja myös varastojen hallinta on tärkeää vallitsevassa talousympäristössä. Kun keskitymme kannattavuuden turvaamiseen ja rahavirran tuottamiseen, voimme entisestään parantaa yhtiön kuntoa tulevaisuutta varten.

Consumer Board -divisioona paransi kannattavuuttaan edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna pääasiassa onnistuneiden hinnankorotusten ansiosta. Heikentyneet kaupankäynnin edellytykset vaikuttivat selvästi muihin divisiooniin, jotka ovat alkaneet tehokkaasti karsia kustannuksia. Biomaterials- ja Wood Products -divisioonat saavuttivat strategiset sidotun pääoman tavoitteensa vuosineljänneksen aikana. Tämä oli erityisen hieno saavutus nyt, kun markkinatilanne on haastava.

Jatkamme ennakoivaa portfoliohallintaamme ja arvioimme Wood Products -divisioonan kapasiteetin kasvattamista. Näin voisimme vastata rakennusteollisuuden uusiutuvien materiaalien kysyntään, jota tukee vihreän rakentamisen maailmanlaajuinen megatrendi. Stora Enso on käynnistänyt kannattavuusselvityksen, joka koskee ristiinliimattua puuta (CLT) valmistavan yksikön mahdollista perustamista Tšekissä sijaitsevan Ždírecin sahalle ja Ybbsin sahan yhteyteen Itävallassa mahdollisesti rakennettavaa rakennuspalkkitehdasta. Ristiinliimattua puuta valmistavan yksikön kapasiteetti olisi 120 000 m
³ ja palkkitehtaan 60 000 m³.

Investoimme myös Biomaterials-divisioonan Sunilan tehtaalla energian varastointiin käytettävän puupohjaisen hiilen tuotantoon. Rakennamme parhaillaan ligniiniin perustuvaa biopohjaista hiilimateriaalia valmistavaa pilottitehdasta. Puupohjaista hiiltä voidaan hyödyntää keskeisenä komponenttina akuissa, joita käytetään kuluttajaelektroniikassa, autoteollisuudessa ja suurissa energianvarastointijärjestelmissä.

Consumer Board -divisioona toi markkinoille DuraSense White- ja Cupforma Natura Solo -tuotteet. DuraSense on biokomposiitti, jolla on pienempi hiilijalanjälki ja joka voi korvata muovisia pakkauskomponentteja, kuten korkkeja, kansia ja muita elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvia sulkijoita. Cupforma Natura Solo on uusi paperimukien valmistukseen soveltuva uusiutuva kartonki. Se soveltuu sekä kuumille että kylmille juomille ja myös jäätelön pakkaamiseen. Se valmistetaan ilman perinteistä muovipäällystekerrosta ja sen kuidut voidaan kierrättää kokonaisuudessaan kierrätysprosessissa. Nämä edustavat kahta hienoa esimerkkiä siitä, miten fossiilipohjaisia materiaaleja voidaan korvata uusiutuvilla materiaaleilla biotaloudessa.

Vastuullisuuden osalta BCG (Boston Consulting Group) esitteli raportissaan Stora Enson maailman johtavana yrityksenä yhteiskunnallisen vaikuttamisen saralla.

Haluan jälleen kiittää asiakkaitamme hyvästä yhteistyöstä, työntekijöitämme sitoutumisesta ja sijoittajiamme luottamuksesta.”

23.01.2020 12:21Italialainen kahvijätti luottaa suomalaiseen kierrätyskartonkiin
23.01.2020 12:12Valmet toimittaa sellutehtaan avainteknologian ja automaation brasilialaiselle asiakkaalle
23.01.2020 11:33Subarulle kaksi kansainvälisesti arvostettua lehdistöpalkintoa
23.01.2020 9:43Kalatalouden Keskusliitto: Mateen pyynti alkaa
23.01.2020 9:34Kesätyöpaikkahaku Outokummun Tornion tehtaille ja Kemin kaivokselle on avautunut.
23.01.2020 8:50Iveco palkitsi Suomen parhaat
22.01.2020 14:32Ennätysmäärä renkaita hyötykäyttöön vuonna 2019
22.01.2020 12:52Puuinfo: Puun käytön kaksinkertaistaminen rakentamisessa ei nykytoimin toteudu. Puurakentamisen edistämiseen tarvitaan yhteinen strategia
22.01.2020 12:44Metsä Groupin kesätyöhaku käynnissä sahoille
22.01.2020 10:22Metsä Group ja Dasos hankkivat FSC-sertifioituja luontokohteita

Siirry arkistoon »