Yhteystiedot

Metsäalan Ammattilehti
Vironkatu 9,
00170 Helsinki
www.ammattilehti.fi
Puh. 050 412 9030

Kävijälaskuri (1.1.2009 alkaen)

Käyntejä kotisivuilla:14477822 kpl

Hyviä uutisia (päivittyy 24h/vrk):

18.9.2019 11:50SKAL:Budjettiriihestä käsittämätön ympäristölinjaus liikenteelleLue lisää »18.9.2019 11:40Bioenergia ry: Vuoden 2020 talousarviossa hyviä linjauksia bioenergiasektorilleLue lisää »18.9.2019 11:12Scania: Raskaampiin kuormiin tarvitaan V8:n tehoaLue lisää »

Hyviä uutisia (päivittyy 24h/vrk):

18.9.2019 11:50SKAL:Budjettiriihestä käsittämätön ympäristölinjaus liikenteelleLue lisää »18.9.2019 11:40Bioenergia ry: Vuoden 2020 talousarviossa hyviä linjauksia bioenergiasektorilleLue lisää »18.9.2019 11:12Scania: Raskaampiin kuormiin tarvitaan V8:n tehoaLue lisää »

Sahateollisuus suhtautuu positiivisesti hallitusohjelmaan

04.06.2019 9:06

”Sahateollisuuden viesti on kuultu hallitusneuvotteluissa”, riemuitsee Sahateollisuusuus Ry:n toimitusjohtaja Kai Merivuori.

Sahateollisuus on avainroolissa pitkäikäisten hiilivarastojen luomisessa.  Sahatavaraa käytetään pääasiallisesti pitkän kiertoajan hiiltä sitoviin tuotteisiin rakennus-, rakennuspuusepän- ja huonekaluteollisuudessa. Hallitusohjelman hiilineutraalisuustavoitteet ovat pitkälti yhteneväisiä sahateollisuuden tavoitteiden kanssa. ”Sahateollisuudella on jo valmiita ratkaisuja toimialakohtaisten vähähiilisyyden tiekarttojen laatimiseksi. Käytännön toimet ratkaisevat ja me olemme valmiita tarttumaan toimeen”, Merivuori sanoo.  Hallitusohjelman mukaan Suomi vaikuttaa aktiivisesti EU:n päästökauppajärjestelmän kehittämiseen siten, että päästöoikeuksienhinta nousee ja ohjaa sekä tehokkaasti että nopeasti päästöjen vähentämiseen. Tämä tukee sahateollisuuden pitkäaikaista tavoitetta turvata sahojen sivutuotteiden kilpailukyky ja tasavertainen kohtelu uusiutuvien polttoaineiden markkinalla.

Sahateollisuus kannattaa myös hallitusohjelman tavoitetta edistää pitkään hiiltä varastoivien puutuotteiden ja sivuvirtojen kestävää hyödyntämistä edistävää tutkimusta ja tuotekehitystä. Tällä varmistetaan sahateollisuuden korkealaatuisten pää- ja sivutuotteiden jalostusarvon kasvu myös tulevaisuudessa. ”Erityisen tärkeänä pidämme hallitusohjelman kirjausta, jossa halutaan varmistaa puuaineksen ohjautuminen tarkoituksenmukaisesti” Merivuori toteaa. Merivuoren mukaan pitkään kasvanutta, sahauskelpoista puuta on valitettavasti ohjautunut sellun tuotantoon. Pitkän kiertoajan tukkipuu tuleekin jatkossa aina ohjata pitkän kiertoajan tuotteisiin, esimerkiksi sahatavaraan ja sen jalosteisiin.

Sahateollisuus toivoo hallitusohjelman mukaisesti avointa keskustelua ja toivottaa tervetulleeksi uudet avaukset puumarkkinoiden toimivuuden ja läpinäkyvyyden lisäämiseksi.

Hallitusohjelma edistää puurakentamisen osaamista ja täydennyskoulutusta rakennusalalla sekä puurakentamisen tutkimusta, tuotekehitystä ja vienninedistämistä. Tavoitteiden saavuttamisessa on tärkeää varmistaa myös puurakentamisen perustana olevan sahateollisuuden osaamisen kehittäminen turvaamalla riittävät resurssit alan johtaville oppilaitoksille.

Kirjausta puutuotteiden jalostusasteen nostamisesta sekä puutuoteviennin edistämisestä toteuttaa menestyksekäs Wood from Finland – menekinedistämisohjelma, jonka jatko tuleekin varmistaa myös tulevalla hallituskaudella hallitusohjelman kirjauksen mukaisesti.

Hallitusohjelman linjaus energiaveroleikkurin poistamisesta ja korvaamista teollisuuden sähköveron alennuksella edistää kilpailuneutraliteetin toteutumista metsäsektorin sisällä. Hallitusohjelman liitteen mukaan asetetaan työryhmä laatimaan ehdotus yritystukia koskevista vähennyksistä. Sahateollisuus korostaa, että myös yritystukitarkastelussa on huomioitava kilpailuneutraliteetti. Esimerkiksi päästökauppakompensaatiosta luopuminen oikaisisi vääristynyttä kilpailua metsäsektorin sisällä.

Polttoaineverouudistus saattaa olla uhka pitkien kuljetusmatkojen sahateollisuudelle, mutta kirjaus ammattibiodieselin käyttöönoton mahdollisuudesta hälventää uhkaa vientikuljetustenkustannusnoususta.

Hallitusohjelma ottaa vastuullisesti kantaa mm. ilmastonmuutokseen, luonnon monimuotoisuuden vähenemiseen ja ympäristön elinkelpoisena säilyttämiseen ja monenväliseen kauppajärjestelmään. Elinvoimaisen Suomen menestyksen avain on kyvyssä tarttua muutoksen tarjoamiin mahdollisuuksiin ja tarjota niihin ratkaisuja. Sahateollisuus haluaa olla näissä talkoissa mukana ja haastaa koko metsäsektorin mukaan reiluun peliin tasavertaisten ja markkinaehtoisten ekosysteemien rakentamiseksi!

18.09.2019 11:50SKAL:Budjettiriihestä käsittämätön ympäristölinjaus liikenteelle
18.09.2019 11:40Bioenergia ry: Vuoden 2020 talousarviossa hyviä linjauksia bioenergiasektorille
18.09.2019 11:12Scania: Raskaampiin kuormiin tarvitaan V8:n tehoa
18.09.2019 10:10Ponssen Norjan tytäryhtiön Ponsse AS:n toimitusjohtaja vaihtuu.
17.09.2019 20:22Metsäteollisuus ry: Budjettiesitys jää laihaksi
17.09.2019 19:11Uusi Actros ja Arocs koeajokiertueella 18.9.-11.10.2019 - katso tästä aikataulu!
17.09.2019 17:11Metsäteho: Ajoneuvojen massojen nostolla saavutettavissa kustannus- ja päästöhyötyjä
17.09.2019 15:03Valmet rakentaa uuden koelaitoksen Ruotsiin
17.09.2019 12:36Etteplan mukana Stora Enson Oulun paperitehtaan uudistushankkeessa
17.09.2019 12:15Kuhinaa Uusi puun Kuntamarkkinat -osastolla

Siirry arkistoon »