Yhteystiedot

Metsäalan Ammattilehti
Vironkatu 9,
00170 Helsinki
www.ammattilehti.fi
Puh. 050 412 9030

Kävijälaskuri (1.1.2009 alkaen)

Käyntejä kotisivuilla:13401370 kpl

Uutiset (päivittyy 24h/vrk)

18.6.2019 10:40Kantorahatulot korkealla vuonna 2018Lue lisää »18.6.2019 10:22Suomalaiskeksintö mullistaa biomassan käsittelynLue lisää »18.6.2019 8:11KATSO VIDEO! Puunkuormaajamestari 2019 finaalin tunnelmia Maksamaalta 15.6.Lue lisää »

Uutiset (päivittyy 24h/vrk)

18.6.2019 10:40Kantorahatulot korkealla vuonna 2018Lue lisää »18.6.2019 10:22Suomalaiskeksintö mullistaa biomassan käsittelynLue lisää »18.6.2019 8:11KATSO VIDEO! Puunkuormaajamestari 2019 finaalin tunnelmia Maksamaalta 15.6.Lue lisää »

Vuonna 2018 verovelkaa oli lähes joka kolmannella liikenneluvan haltijalla

Share |
15.04.2019 11:36

Yrityksen talous on yrityksen peruskivi ja olemassaolon edellytys. Heikko taloudellinen kannattavuus heikentää yrityksen neuvotteluasemaa, kilpailukykyä sekä asettaa sille riippuvuussuhteen ulkopuolisesta rahoituksesta. 

Yksi kuljetusalan taloudellista toimintakykyä kuvaava indikaattori on verovelallisten liikenneluvan haltijoiden määrä. Vuonna 2018 verovelkaa oli lähes joka kolmannella liikenneluvan haltijalla sekä joukko-, tavara- että taksiliikenteessä ja verovelallisten suhteellinen osuus toimiluvan haltijoiden määrästä on yli kaksinkertaistunut viimeisen kahden vuoden aikana.  


Verovelka on ehkä yksi keskeisimmistä indikaattoreista puhuttaessa yrityksen taloudellisesta tilasta. Se kertoo siitä taloudellisesta suunnitelmallisuudesta, jota kuljetusyrityksessä keskimäärin on. Maksukyvyttömyyden takia maksamaton lasku yrityksessä on hyvin usein taloudellista ennakoimattomuutta.

Samaan aikaan, kun tavara– ja henkilöliikenteen harjoittajien määrä on vähentynyt runsaalla tuhannella, verovelallisten yritysten määrä on kasvanut noin 2800:lla. Kehityksen kulkua voidaan pitää huolestuttavana, joka on syytä tunnistaa ja siihenon reagoitava. On kuitenkin muistettava, että yrityksen oman taloudellisen ennakoimattomuuden lisäksi syyt tähän kehitykseen voivat olla myös yrityksen ulkopuolisia, kuten muutokset kilpailutilanteessa ja markkinoissa. 

Taloudellinen kannattavuus on edellytys yrityksen investoinneille, kehitykselle, kasvulle, hyvinvoinnille sekä vastuullisuudelle , kertoo ammattiliikenteen johtava asiantuntija Mikko Västilä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista. 

Taloudellisen tilanteen heiketessä yritys alkaa usein tinkiä laadusta ja turvallisuudesta. Tämä tinkiminen voi helposti johtaa liiketoiminnan häiriöihin, kuten vahinkoihin, onnettomuuksiin ja viiveisiin, jotka aiheuttavat lisäkustannuksia ja siten vaikuttavat taloutta edelleen heikentävästi. 

”Taloudellinen kasvu yritystoiminnassa ei aina tarkoita toiminnan laajentumista, vaan taloudellinen kasvu voi tapahtua myös toimintaa supistamalla tai järkeistämällä ja sitä voidaan kutsua vastuulliseksi johtamiseksi”, Västilä painottaa.

Kuljetustoiminta on osa vastuullista toimintaketjua

Kuljetuspalvelun tuottajan taloudellisen toimintakyvyn heikkeneminen on riski myös kuljetusten tilaajille. Tilaajien tulee huolehtia myös lakisääteisistä velvoitteista, joiden avulla muun muassa torjutaan harmaata taloutta. 


Kuljetusyritykset kokevat vastuullisen toiminnan kehittämisen suurimpina haasteina sen, ettei vastuullisuus saa tarpeeksi huomioita asiakkailta. Kuljetuksia tilaavien asiakkaiden keskuudessa vastuullisuuden merkityksen uskotaan kuitenkin edelleen kasvavan. Tällöin myös kuljetusten vastuullisuus nousee aiempaa enemmän esille, sillä vastuullinen kuljetustoiminta on osa vastuullista toimitusketjua.

Kuljetusyritysten vastuullisuusmalli määrittelee, mitä vastuullisuus kuljetustoiminnassa tarkoittaa. Malli toimii raamina, jota ostajat ja kuljetusyritykset voivat hyödyntää kuljetuspalveluiden vastuullisuudesta sopiessaan ja toimii siten vuoropuhelun välineenä.

Vastuullisuusmalli perustuu vapaaehtoisuuteen ja sen mukainen toiminta on lain vaatimukset ylittävää vastuullista toimintaa taloudellisesta, sosiaalisesta ja ympäristön näkökulmasta tarkasteltuna. Vaikka kuljetusyrityksellä onkin Kuljetusyrityksen vastuullisuustodistus, kuljetusten tilaajan pitää huolehtia liikennepalvelulain ja tilaajavastuulain mukaisista velvollisuuksistaan.

Liikennepalvelulaki edellyttää, että tavaran kuljetusten tilaaja selvittää ennen kuljetussopimuksen tekemistä, että kuljetuksen suorittajalla on tarvittava lupa tai oikeus suorittaa kyseinen kuljetus ja että kuljetuksen suorittaja on merkitty arvonlisäverorekisteriin.

Myös Tilaajavastuulaki velvoittaa selvittämään sopimuskumppanin taustat ennen sopimuksen tekoa. Lain tarkoituksena on edistää yritysten välistä tasavertaista kilpailua ja työehtojen noudattamista.Lakien edellyttämiä tietoja voi selvittää julkisista palveluista kuten Liikennelupajärjestelmä (VALLU) ja Yritys- ja yhteisötietokanta (YTJ). 

Tilaajavastuu.fi-palvelu on yrityksille suunnattu tilaajavastuulain edellyttämien tietojen rekisteri, jonka Luotettava kumppani -palvelu sisältää myös liikennelupatiedot. Palvelussa oli huhtikuussa 2019 mukana noin 5300 tavarankuljetusyritystä ja 700 henkilöliikenneyritystä, joista 500 harjoittaa taksiliikennettä. 

Järjestelmällisesti ja vastuullisesti johdettu yritys menestyy

Järjestelmällinen johtaminen on keskeistä, jotta yritys pystyy markkinoiden muutoksessa kehittymään, joustamaan, ennakoimaan tulevia muutoksia ja selviytymään myös yllättävistä tilanteista. Vuonna 2017 toteutetun kuljetusyritysten vastuullisuuskyselyn perusteella mahdollisuuksia kehitykseen on juuri johtamiskäytännöissä, kuten toiminnan organisoinnissa, suunnittelussa ja säännöllisessä seurannassa.

Vastuullisuusmalli tarjoaa keinoja kuljetusyrityksen järjestelmälliseen johtamiseen ja toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Kuljetusyritys voi hyödyntää vastuullisuusmallin osa-alueita ja vähimmäisedellytyksiä tarkastellessaan toimintaansa kokonaisuutena ja kehittää toimintaa ennakoivampaan, muutosvalmiimpaan ja tehokkaampaan suuntaan.

Vastuullisuuskyselyyn vastanneista yrityksistä yli 50 % raportoi saaneensa vastuullisista toimintatavoista hyötyjä, joilla on vaikutusta myös yrityksen talouteen, mm.

  • polttoaineen kustannuksien pienentymisenä
  • vakuutusmaksujen alentumisena
  • kaluston käyttövarmuuden ja toimintavarmuuden parantumisena
  • parantuneen tuottavuuden ja uusien asiakassuhteiden myötä
  • onnettomuuksien ja vaaratilanteiden ja niihin liittyvien kustannuksen pienenemisenä
  • asiakas- ja työtyytyväisyyden kohentumisena.

Kuljetusyrityksen vastuullisuustodistuksen saamiseksi vastuullisuusmalli määrittelee vastuullisen toiminnan edellytykset.

Taloudellisen toimintakyvyn vähimmäisedellytykset ovat:

̶   yrityksen omavaraisuusaste on suurempi kuin 15 % viimeksi päättyneellä tilikaudella 
̶   yrityksen nettotulos on vähintään 1% liikevaihdosta viimeksi päättyneellä tilikaudella
̶   yrityksellä ei ole rekisteröityä voimassaolevaa maksuhäiriömerkintää.

Taloudellista toimintakykyä mitataan vastuullisuusmallissa näillä kriteereillä, mutta se nivoutuu yhteen vastuullisuuden kaikkien osa-alueiden kanssa. Järjestelmällinen, energiatehokas, ennakoiva ja turvallinen toiminta tukee taloudellista toimintakykyä.

18.06.2019 10:40Kantorahatulot korkealla vuonna 2018
18.06.2019 10:22Suomalaiskeksintö mullistaa biomassan käsittelyn
18.06.2019 8:11KATSO VIDEO! Puunkuormaajamestari 2019 finaalin tunnelmia Maksamaalta 15.6.
17.06.2019 17:23Nokian Raskaiden Renkaiden suurinvestointi etenee aikataulussa
17.06.2019 17:09Kolmannen sukupolven Renault ZOE - kompaktien sähköautojen uusi standardi
17.06.2019 16:11Vehon kasvu Ruotsissa jatkuu - ostaa kuorma-autotoiminnan Malmössä
17.06.2019 9:55Subaru tuo markkinoille nelivetoisen sähköauton
17.06.2019 9:50Topi Talvitiestä Vuoden tiepalvelumies 2019
17.06.2019 9:45Uusi MasterTig - tehokas TIG-hitsauksen mestari
16.06.2019 12:33Liitinlevyt yleistyvät puutavara-autokäytössä - useamman letkun liitos kätevästi yhdellä kerralla ja myös paineen alaisena

Siirry arkistoon »