Yhteystiedot

Metsäalan Ammattilehti
Vironkatu 9,
00170 Helsinki
www.ammattilehti.fi
Puh. 050 412 9030

Kävijälaskuri (1.1.2009 alkaen)

Käyntejä kotisivuilla:12373025 kpl

Uutiset (päivittyy 24h/vrk)

23.3.2019 22:05TimberRoad 2020 yhdistelmien etuseinät.Lue lisää »23.3.2019 12:22Puutavarakaupalla näköpiirissä uhkia ja mahdollisuuksia - kauppa kaipaa hyviä tarinoita puun käytöstä kuluttajalleLue lisää »23.3.2019 12:11Suomen Hyötytuuli Oy on ostanut Eranti Engineering Oy:n merituulivoimaliiketoiminnanLue lisää »

Uutiset (päivittyy 24h/vrk)

23.3.2019 22:05TimberRoad 2020 yhdistelmien etuseinät.Lue lisää »23.3.2019 12:22Puutavarakaupalla näköpiirissä uhkia ja mahdollisuuksia - kauppa kaipaa hyviä tarinoita puun käytöstä kuluttajalleLue lisää »23.3.2019 12:11Suomen Hyötytuuli Oy on ostanut Eranti Engineering Oy:n merituulivoimaliiketoiminnanLue lisää »

Metsähallitus ottaa uhanalaisuusarvioinnit vakavasti - luonnon monimuotoisuutta halutaan turvata entistä paremmin

Share |
09.03.2019 16:44

tekopokkelo.jpg

Metsähallituksen merkitys valtion maa- ja vesialueiden hoitajana on yhä tärkeämpää luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi.

Perjantaina 8.3. julkaistu eliölajien uhanalaisarviointi, samoin kuin viime vuoden lopulla julkistettu luontotyyppien uhanalaisuusarviointi osoittavat tämän. Metsähallitus aikoo kiinnittää asiaan entistä enemmän huomiota muun muassa kohdistamalla suojelutoimia paremmin, edistämällä eri toimijoiden uudenlaista yhteistyötä sekä kehittämällä uusia käytäntöjä ja keinoja lajien ja niiden elinympäristöjen tilan parantamiseen.  

Metsähallitus haluaa entisestään parantaa lajien ja luontotyyppien tilaa sekä suojelualueilla että taloudellisen toiminnan piiriin kuuluvilla alueilla. 

”Arviointi eliölajien uhanalaisuuden tilasta on erittäin huolestuttava. Otamme viestin vakavasti”, sanoo Metsähallituksen pääjohtaja Pentti Hyttinen. ”Valtion laajojen maa- ja vesialueiden hoitajana sekä eri toimintojen yhteensovittajana meillä on tähän hyvät mahdollisuudet ja velvollisuus. On myös tärkeää, että hyödynnämme vieläkin paremmin Metsähallituksen osaamista uhanalaisten lajien ja luontotyyppien tilan parantamiseksi. Yhdessä kumppanien kanssa kehitämme myös uusia käytäntöjä ja keinoja.” 

Metsälajien elinolosuhteita parannetaan monikäyttömetsissä

Arvioinnin mukaan lajien uhanalaistumiseen ovat vaikuttaneet merkittävästi metsäelinympäristöjen muutokset.  Valtion monikäyttömetsissä monimuotoisuuteen panostetaan vuosittain yli 40 miljoonaa euroa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että lajien kannalta arvokkaimmat alueet jätetään metsätaloustoimien ulkopuolelle. Lisäksi Metsähallitus tehostaa monimuotoisuuden turvaamista uusilla ympäristöohjeillaan. 

”Lahopuun lisäämiseksi säästetään hakkuissa kaikki kuollut puu - noin 50 000 m3 vuodessa - joka aiemmin korjattiin energiapuuksi”, Metsähallitus Metsätalous Oy:n toimitusjohtaja Jussi Kumpula kertoo.

Metsähallituksen alue-ekologisen suunnittelun tuloksena metsätalouden ulkopuolelle jätetään ekologisesti arvokkaimmat kohteet. Samalla turvataan näiden alueiden kytkeytyneisyys ja lajien leviämismahdollisuudet. Alue-ekologisen verkoston ajantasaistaminen on käynnissä.

Lisäksi Metsähallitus toteuttaa tänä vuonna ekologisen arvion aktiivisen luonnonhoidon tarpeesta metsätalousalueilla. Sen pohjalta päätetään jatkotoimenpiteistä, jotka voivat olla esimerkiksi kalojen vaellusesteiden poistamista, soiden ennallistamista tai paahdeympäristöjen hoitoa.

Tarvitaan laajamittaista yhteistyötä uhanalaisten lajien ja elinympäristöjen tilan turvaamiseen

”Haemme myös uusia käytäntöjä monimuotoisista metsistä riippuvaisten lajien kantojen vahvistamiseen. Liito-orava LIFE-hankkeessa alamme muun muassa kehittää metsänkäsittelykäytäntöjä yhdessä laajan kumppaniverkoston kanssa liito-oravan tilan parantamiseksi niin valtion monikäyttömetsissä kuin yksityismetsissä. Toisessa LIFE-hankkeessa alamme parantaa lahopuusta riippuvaisten kovakuoriaisten tilaa. Samalla hyötyvät myös monet muut uhanalaiset tai taantuneet lajit”, sanoo luontopalvelujohtaja Timo Tanninen

Arvioinnin mukaan toiseksi yleisin lajien uhanalaistumiseen vaikuttanut syy on avoimien elinympäristöjen umpeenkasvu. Esimerkiksi suurin osa uhanalaisista lajeista elää metsien lisäksi perinneympäristöissä. Tässä tärkeää on yhteistyö maataloustuottajien kanssa, jotta karjan ja lampaiden laidunnuksella saadaan hoidettua uhanalaisia perinneympäristöjä. Olennaista on myös lisätä hoidettavien perinneympäristöjen alaa raivaamalla auki arvokkaita, umpeen kasvamassa olevia kohteita. 

Hyviä keinoja on ja kehitetään - resurssointi turvattava

Arviointi nosti esille myös kosteikkolinnuston. Metsähallituksen koordinoimassa Hydrologia-LIFE -hankkeessa parannetaan kosteikkojen tilaa uusia käytäntöjä kehittämällä laajassa yhteistyöverkostossa, jossa on luontojärjestöjä, metsästäjiä ja metsätaloussektoria. 

”Uhanalaisuusarvioinnin mukaan monien kosteikkolintujen kannat ovat romahtaneet. Aktiivisen ja jatkuvan kunnostuksen tarve on suuri. 2000-luvun alussa kunnostettiin Etelä-Karjalassa oleva Siikalahden lintukosteikko, ja lintujen kannat lähtivät nousuun. Kun resursseja ei ole jatkokunnostuksiin, monien lajien kannat ovat romahtaneet. Hankkeissa kehitettävistä hyvistä käytännöistä pitää tulla jatkuvia”, sanoo luonnonsuojelun päällikkö Tuula KurikkaMetsähallituksesta. 

Kerättyä tietoa pitää hyödyntää entistä paremmin

Sekä luontotyyppien että lajien uhanalaisuusarviointien perustana on laji- ja luontotyyppitieto, jonka keräämisessä ja hallinnassa Metsähallituksella on suuri rooli. Paitsi että se on keskeistä edellä mainituissa arvioinneissa, se auttaa myös maa- ja vesialueiden käytön kohdentamisessa, niin että luonnonmonimuotoisuuden turvaaminen ja maa- ja vesialueiden käyttö voidaan yhteensovittaa parhaalla tavalla.

Yksi merkittävä kehittämiskohde on vedenalaisen meriluonnon inventointitietojen (VELMU) entistä parempi hyödyntäminen niin suojelutoimissa kuin sinisen biotalouden ja merituulivoiman vastuullisessa kehittämisessä.

23.03.2019 22:05TimberRoad 2020 yhdistelmien etuseinät.
23.03.2019 12:22Puutavarakaupalla näköpiirissä uhkia ja mahdollisuuksia - kauppa kaipaa hyviä tarinoita puun käytöstä kuluttajalle
23.03.2019 12:11Suomen Hyötytuuli Oy on ostanut Eranti Engineering Oy:n merituulivoimaliiketoiminnan
23.03.2019 10:01Vaasa Gas Exchange VGE -tapahtuma keräsi energia-alan asiakkaat ja asiantuntijat verkostoitumaan
22.03.2019 19:44Keksijät Jani Karvanen ja Ville Kopakkala yhteistyöhön puunkorjuuvarusteiden rakentamisessa ja markkinoinnissa
22.03.2019 18:11Kiinteiden puupolttoaineiden käyttö ennallaan - metsähakkeen kulutus lisääntyi
22.03.2019 14:13Ympäristöjärjestöjen masinoima Avohakkuut historiaan -kampanja eteni seuraavaan vaiheeseen
22.03.2019 13:14InCar autokorjaamokeskus avaa kevään aikana 6 uutta toimipistettä viidelle eri paikkakunnalle.
22.03.2019 8:41Uusiutuva metsä ja maaseutu Kasvupolku: Voittajaksi valittiin Lunawood Oy
21.03.2019 11:00Huolehdi kesäajoneuvoon liittyvistä velvollisuuksista ajoissa - Laiminlyönnistä voi seurata kovat sanktiot

Siirry arkistoon »