Yhteystiedot

Metsäalan Ammattilehti
Vironkatu 9,
00170 Helsinki
www.ammattilehti.fi
Puh. 050 412 9030

Kävijälaskuri (1.1.2009 alkaen)

Käyntejä kotisivuilla:12628259 kpl

Uutiset (päivittyy 24h/vrk)

19.4.2019 11:22Metsäteho: Hakkuukonetietoa voi hyödyntää laserkeilauksen opetusaineistonaLue lisää »19.4.2019 9:33Talousmetsien luonnonhoidolla on merkitystä - toimia kannattaa jatkaa ja tehostaaLue lisää »18.4.2019 15:33Sami Eklundilla kovin aika - kisa jatkuu ensi viikolla - Katso tästä Puunkuormaajamestari 2019 -alkukilpailuiden paikkakuntien nopeimmatLue lisää »

Uutiset (päivittyy 24h/vrk)

19.4.2019 11:22Metsäteho: Hakkuukonetietoa voi hyödyntää laserkeilauksen opetusaineistonaLue lisää »19.4.2019 9:33Talousmetsien luonnonhoidolla on merkitystä - toimia kannattaa jatkaa ja tehostaaLue lisää »18.4.2019 15:33Sami Eklundilla kovin aika - kisa jatkuu ensi viikolla - Katso tästä Puunkuormaajamestari 2019 -alkukilpailuiden paikkakuntien nopeimmatLue lisää »

Metsä Groupin vuoden 2018 vertailukelpoinen liiketulos 849 miljoonaa euroa

Share |
07.02.2019 12:09

metsagroup_logo.png

TAMMI–JOULUKUU 2018 (1–12/2017)

 • Liikevaihto oli 5 709 miljoonaa euroa (5 040 milj. euroa).

 • Liiketulos oli 843 miljoonaa euroa (581). Vertailukelpoinen liiketulos oli 849 miljoonaa euroa (566).

 • Tulos ennen veroja oli 769 miljoonaa euroa (506). Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 775 miljoonaa euroa (491).

 • Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto oli 16,8 % (12,3).

 • Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat olivat 882 miljoonaa euroa (905).

LOKA–JOULUKUU 2018 (10–12/2017)

 • Liikevaihto oli 1 419 miljoonaa euroa (1 328).

 • Liiketulos oli 208 miljoonaa euroa (184). Vertailukelpoinen liiketulos oli 208 miljoonaa euroa (185).

 • Tulos ennen veroja oli 193 miljoonaa euroa (161). Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 193 miljoonaa euroa (162).

 • Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto oli 16,4 % (14,9).

 • Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat olivat 292 miljoonaa euroa (294).

TAPAHTUMAT VUODEN 2018 VIIMEISELLÄ NELJÄNNEKSELLÄ

 • Sellun kysyntä ja markkinahinta laskivat Kiinassa vuoden viimeisen neljänneksen lopulla.

 • Metsä Boardin kartonkitoimitukset laskivat edellisestä neljänneksestä mm. kausiluonteisesti hiljaisemman joulukuun seurauksena.

 • Metsä Board otti käyttöön uuden paalauslinjan Kaskisten tehtaalla ja ilmoitti investoivansa uuteen arkituslinjaan Äänekosken tehtaalla.

 • Metsä Tissuen uudet jalostuslinjat Žilinan ja Raubachin tehtailla käynnistyivät. Dürenin tehtaan leivinpaperikoneen uudistus valmistui.

 • Metsä Tissue aloitti Saksassa sijaitsevan Stotzheimin tehtaan strategisen arvioinnin.
   

TULOSOHJEISTUS TAMMI–MAALISKUU 2019

Metsä Groupin vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä heikkenevän vuoden 2018 viimeisestä neljänneksestä.

HALLITUKSEN ESITYS TASEEN OSOITTAMAN TULOKSEN KÄYTTÄMISESTÄ

Metsäliitto Osuuskunnan hallitus on päättänyt ehdottaa, että jäsenten sijoittamalle sääntömääräiselle osuuspääomalle maksetaan vuodelta 2018 korkoa 7,5 % (7,0 % vuodelta 2017), lisäosuuspääoma A:lle 7,0 % (6,5) ja lisäosuuspääoma B:lle 2,5 % (2,5). Kokonaisuudessaan ehdotettu voitonjako olisi noin 74,1 miljoonaa euroa (63,2). Hallitus on lisäksi päättänyt ehdottaa, että voittovaroista siirretään 250 miljoonaa euroa sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Pääjohtaja Ilkka Hämälä:

”Vuoden viimeisellä neljänneksellä tuloskehitystä heikensi sellumarkkinan hintakäänne erityisesti Kiinassa. Myös kartongin tilausvirta laski vuoden loppua kohden. Markkinan heikkenemisestä huolimatta konsernin tulos säilyi hyvällä tasolla ja koko vuoden tulos oli erinomainen.

Vuodelle 2018 suunnitellut investoinnit toteutettiin aikataulussa. Metsä Tissuen Žilinan ja Raubachin tehtaiden jalostuskapasiteetin lisäykset valmistuivat viimeisellä vuosineljänneksellä. Punkaharjun kertopuulinjan investointi etenee suunnitellusti kohden koekäyttöä.

Tekstiilikuidun koetehtaan rakennustyöt alkoivat Äänekosken biotuotetehtaaseen integroituna. Kemin sellutehtaan uudistamisvaihtoehtojen selvitystyö jatkuu. 

Metsä Groupin asema johtavana suomalaisena puunhankkijana ja metsäpalveluiden toimittajana on vahvistunut. Useat suomalaiseen puuhun perustuvat kehityshankkeemme lisäävät hiiltä sitovien, uusiutuvasta raaka-aineesta tehtyjen tuotteiden tarjontaa kasvaville markkinoille.”

TUNNUSLUKUJA

2018 2017 2018 2017
Lyhennetty tuloslaskelma, milj. euroa 1–12 1–12 10–12 10–12
Liikevaihto 5 709,1 5 040,0 1 419,0 1 328,2
   Liiketoiminnan muut tuotot 58,1 60,3 23,2 16,9
   Liiketoiminnan kulut -4 639,5 -4 269,7 -1 166,1 -1 090,5
   Poistot ja arvonalentumiset -284,8 -249,7 -68,5 -70,4
Liiketulos 843,0 581,0 207,6 184,3
   Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 7,0 17,1 2,5 1,2
   Kurssierot -6,3 -3,3 -0,4 -0,0
   Muut rahoitustuotot ja -kulut -74,6 -88,5 -16,8 -24,4
Kauden tulos ennen veroja 769,1 506,2 192,8 161,0
   Tuloverot -156,4 -102,3 -39,0 -36,5
Kauden tulos 612,7 403,9 153,8 124,5

 

2018 2017 2018 2017
Kannattavuus 1–12 1–12 10–12 10–12
Liiketulos, milj. euroa 843,0 581,0 207,6 184,3
   Vertailukelpoinen liiketulos 848,5 566,1 207,6 184,9
   % liikevaihdosta 14,9 11,2 14,6 13,9
Sijoitetun pääoman tuotto, % 16,6 12,6 16,4 14,9
   Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto 16,8 12,3 16,4 14,9
Oman pääoman tuotto, % 18,5 14,5 17,2 17,2
   Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto 18,7 14,0 17,2 17,3

 

2018 2017 2018 2017
Taloudellinen asema 31.12. 31.12. 30.9. 30.9.
Omavaraisuusaste, % 53,1 45,0 52,7 43,4
Nettovelkaantumisaste, % 13 34 18 41
Korolliset nettovelat, milj.   euroa 463 993 622 1 165

LÄHIAJAN NÄKYMÄT

Puun kysyntä kohdistuu sulan maan aikana korjattaviin harvennushakkuisiin ja energiapuussa latvusmassaan. Metsänhoitopalveluiden kysynnän odotetaan jatkuvan hyvänä. 

Havuvanerin lähiajan näkymien arvioidaan olevan edelleen hyvät, mutta koivuvanerin kysynnässä on kiristyneen kilpailun takia epävarmuutta. Tuotantoa sopeutetaan heikentynyttä kysyntänäkymää vastaavasti ensimmäisen kvartaalin aikana. Erikoistuotteiden markkinatilanteen odotetaan jatkuvan positiivisena ja Kerto LVL -tuotteiden näkymän olevan pääosin vakaa. Ison-Britannian markkinoilla brexit-neuvotteluiden aiheuttama epävarmuus heijastuu kysyntänäkymiin ennen kaikkea jakelijasegmentissä.  

Sellu- ja sahatavaran kysynnän odotetaan pysyvän hyvällä tasolla vuoden 2019 aikana, jos maailman talouskasvu toteutuu ennusteiden mukaisesti. Maailmantalouden kauppajännitteet saattavat kuitenkin vaikuttaa sellun ja sahatavaran kysyntään.

Kartonkitoimitusten arvioidaan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä nousevan hieman vuoden 2018 viimeiseen neljännekseen verrattuna.

Taivekartongin markkinahintojen paikallisissa valuutoissa ennakoidaan nousevan. Metsä Board jatkaa taivekartongin keskihinnan parantamistoimenpiteitä optimoimalla myynnin jakaumaa.

Pehmo- ja tiivispaperimarkkinoilla kysynnän odotetaan jatkuvan vakaana kaikilla markkina-alueilla. Pehmopaperin kysynnän odotetaan kasvavan erityisesti itäisessä Keski-Euroopassa ja tiivispapereiden kysynnän Aasiassa. Kannattavuutta rasittaa edelleen korkeat raaka-aineiden hinnat ja ponnisteluja lopputuotehintojen korottamiseksi jatketaan.

19.04.2019 11:22Metsäteho: Hakkuukonetietoa voi hyödyntää laserkeilauksen opetusaineistona
19.04.2019 9:33Talousmetsien luonnonhoidolla on merkitystä - toimia kannattaa jatkaa ja tehostaa
18.04.2019 15:33Sami Eklundilla kovin aika - kisa jatkuu ensi viikolla - Katso tästä Puunkuormaajamestari 2019 -alkukilpailuiden paikkakuntien nopeimmat
18.04.2019 14:01Haketuspalvelu J. Mickos Oy: Tehdasvalmis autohakkuripaketti toimii luotettavasti
18.04.2019 12:01Dunlop Hiflexilla 50-v. juhlavuosi - Road Show ensi tiistaina 23.4. Turussa - tervetuloa!
18.04.2019 10:01TAVO Oy viettää uuden myymälänsä avajaisia ensi viikon torstaina ja perjantaina 25.-26.4.
17.04.2019 18:22ATT-Forest Oy: Pääroolissa ammattitaitoiset kuljettajat ja hyvät koneet
17.04.2019 18:10Teboilin toimitusjohtajaksi Alexey Moskalenko
17.04.2019 17:22Pohjois-Savon Kasvupolku®: Voittajaksi valittiin Zoy Oy - puunkorjuun tuotteisiin ja palveluihin keskittyvä Fomatec Oy sai tuomariston erityismaininnan
17.04.2019 11:50PRH poistaa kaupparekisteristä osakeyhtiöitä ja osuuskuntia, jos tilinpäätöstä ei ilmoiteta 30.7.2019 mennessä

Siirry arkistoon »