Yhteystiedot

Metsäalan Ammattilehti
Vironkatu 9,
00170 Helsinki
www.ammattilehti.fi
Puh. 050 412 9030

Kävijälaskuri (1.1.2009 alkaen)

Käyntejä kotisivuilla:10390938 kpl

Uutiset (päivittyy 24h/vrk)

14.11.2018 18:11Mercedes-Benzin raskaat kuorma-autot jatkavat hyvässä vedossaLue lisää »14.11.2018 15:16Metsä Board investoi kapasiteetin kasvattamiseen Kaskisten kemihierretehtaallaLue lisää »14.11.2018 11:17Vantaan kaupunki satsaa vähäpäästöisiinLue lisää »

Uutiset (päivittyy 24h/vrk)

14.11.2018 18:11Mercedes-Benzin raskaat kuorma-autot jatkavat hyvässä vedossaLue lisää »14.11.2018 15:16Metsä Board investoi kapasiteetin kasvattamiseen Kaskisten kemihierretehtaallaLue lisää »14.11.2018 11:17Vantaan kaupunki satsaa vähäpäästöisiinLue lisää »

Uusiutuvien energialähteiden käyttö kasvoi sähkön ja lämmön tuotannossa 2017

Share |
03.11.2018 14:01

sahkojohdot-552-200.jpg

Sähköä tuotettiin Suomessa 65,0 TWh vuonna 2017, mikä on hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna. Uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön määrä kasvoi 1,1 TWh:lla arvoon 30,7 TWh, joka on 47 % sähkön tuotannosta.

Kaukolämmön tuotanto pysyi edellisvuoden tasolla, mutta teollisuuslämmön tuotanto kasvoi 0,8 %. Uusiutuvien energialähteiden käyttö kasvoi kauko- ja teollisuuslämmön tuotannossa selvästi. Fossiilisten polttoaineiden käyttö väheni sähkön ja kaukolämmön tuotannossa 12 %. Turpeen käyttö väheni noin viidellä prosentilla. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen sähkön ja lämmön tuotantotilastoon.

Sähkön tuotanto Suomessa vuonna 2017 oli 65,0 terawattituntia (TWh) eli miljardia kilowattituntia (kWh). Tuotanto aleni hieman edellisvuodesta. Sähkön kokonaiskulutus pysyi kuitenkin edellisvuoden tasolla ollen 85,5 TWh. Sähkön kokonaiskulutuksesta 76 prosenttia katettiin kotimaisella tuotannolla ja 24 prosenttia sähkön nettotuonnilla Pohjoismaista, Venäjältä ja Virosta. Sähkön nettotuonti kasvoi edellisvuodesta 7,8 %. Sähkön kotimaisesta tuotannosta 32 prosenttia perustui sähkön ja lämmön yhteistuotantoon.

Vesivoimalla tuotettiin sähköä 14,6 TWh, mikä on hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vesivoiman osuus sähköntuotannossa vaihtelee vuosittain vesitilanteen mukaan. Uusiutuvilla energialähteillä tuotettiin sähköä 30,7 TWh. Uusiutuvien osuus sähkön tuotannosta oli 47 prosenttia. Lähes puolet uusiutuvilla energialähteillä tuotetusta sähköstä tuotettiin vesivoimalla, 16 % tuulivoimalla ja melkein koko loppuosa puuperäisillä polttoaineilla. Fossiilisilla polttoaineilla tuotettiin 15 prosenttia, turpeella neljä prosenttia ja ydinvoimalla 33 prosenttia sähköstä.

Vuonna 2017 uusiutuvilla energialähteillä tuotettu sähkömäärä kasvoi siitä huolimatta, että vesivoimalla tuotettu sähkömäärä väheni melkein seitsemällä prosentilla. Uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön kokonaismäärän kasvu johtui suurimmaksi osaksi tuulivoimatuotannosta, joka kasvoi peräti 56 %. Puuperäisillä polttoaineilla tuotettu sähkömäärä vastaavasti kasvoi 3,5 %. Fossiilisilla polttoaineilla tuotettu sähkömäärä väheni 13 prosenttia edellisestä vuodesta kivihiilellä tuotetun sähkömäärän vähennyttyä 16 prosenttia ja maakaasulla tuotetun 12 prosenttia. Fossiilisten polttoaineiden käyttö vaihtelee vuosittain etenkin kivihiilen käytön mukaan. Viime vuosien aikana niiden käyttö on kuitenkin kokonaisuudessaan vähentynyt ja vastaavasti uusiutuvien polttoaineiden lisääntynyt. Turpeella tuotettu sähkömäärä laski viisi prosenttia edellisvuodesta.

Kaukolämmön tuotanto vuonna 2017 oli 38,3 TWh ollen edellisvuoden tasolla. Uusiutuvien polttoaineiden käyttö kaukolämmön tuotannossa kasvoi edellisestä vuodesta kuusi prosenttia. Fossiilisten polttoaineiden käyttö puolestaan väheni kahdeksan prosenttia. Kaukolämmöstä selvästi alle puolet tuotettiin fossiilisilla polttoaineilla. Valtaosa kaukolämmöstä tuotettiin puupolttoaineilla (33 %) ja kivihiilellä (23 %). Turve säilytti asemansa kolmanneksi tärkeimpänä energianlähteenä kaukolämmön tuotannossa; 14 % kaukolämmöstä tuotettiin turpeella. Savukaasupesureiden lämmön talteenotto on kasvanut viime vuosina huomattavasti. Niillä tuotettiin 6 % kaukolämmöstä v. 2017.

Teollisuuslämmön tuotanto vuonna 2017 oli 53,7 TWh. Tuotanto kasvoi hieman edellisvuodesta. Teollisuuden tarpeisiin tuotetusta lämmöstä puolet tulee mustalipeästä. Kaiken kaikkiaan 75 prosenttia teollisuuslämmön tuotannosta perustui uusiutuviin polttoaineisiin. Teollisuuslämmön suurimpia käyttäjiä on metsäteollisuus, joka käyttää tuotannossaan omia polttoaineita, kuten jäteliemiä ja muita puupolttoaineita. Kemian- ja metalliteollisuudessa osa lämmön käytöstä huomioidaan tilastoinnissa suorana polttoainekäyttönä, eikä se siten sisälly lämmön tuotantolukuihin.

Sähkön ja lämmön tuotantotilasto kattaa verkkoon kytketyn sähköntuotannon kokonaisuudessaan. Tilaston kattavuutta on parannettu lisäämällä kaukolämmön tuotantolaitoksia. Tästä johtuen luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia edellisvuosien tilastojen kanssa. Tilasto sisältää myös aurinkovoiman ja biokaasulla tuotetun pien-CHP:n. Tilasto kattaa vuodesta 2015 lähtien myös pienet lämpölaitokset eli kattaa kaiken kaukolämmön tuotannon. Tilasto ei kata kaikkea teollisuuslämpöä eikä ns. lähilämmön tuottajia.

Linkit:

Tilastokeskuksen sähkön ja lämmön tuotantokysely

Lähde: Sähkön ja lämmön tuotantotilasto, Tilastokeskus, Sähkötilasto, Energiateollisuus ry

14.11.2018 18:11Mercedes-Benzin raskaat kuorma-autot jatkavat hyvässä vedossa
14.11.2018 15:16Metsä Board investoi kapasiteetin kasvattamiseen Kaskisten kemihierretehtaalla
14.11.2018 11:17Vantaan kaupunki satsaa vähäpäästöisiin
14.11.2018 10:14Autoklinikka ja Raskone yhteistyöhön
14.11.2018 10:13Metsäala tutuksi peruskoululaisille
14.11.2018 10:00Nesteen uusiutuva diesel Latvian markkinoille
14.11.2018 9:20Laitaatsalmen pohjoinen silta käyttöön torstaina
13.11.2018 18:22Sampo Rosenlew esittelee uutta FR48 -kuormatraktoria työnäytöksessä Kontiolahdella 14.-15.11. - tervetuloa!
13.11.2018 17:00Ilkka Hämälä jatkaa Metsäteollisuus ry:n puheenjohtajana
13.11.2018 15:00AMMATTILEHTI KOEAJAA: Uusi Peugeot 508 - Auto joka vie mennessään

Siirry arkistoon »