Yhteystiedot

Metsäalan Ammattilehti
Vironkatu 9,
00170 Helsinki
www.ammattilehti.fi
Puh. 050 412 9030

Kävijälaskuri (1.1.2009 alkaen)

Käyntejä kotisivuilla:12355072 kpl

Uutiset (päivittyy 24h/vrk)

21.3.2019 11:00Huolehdi kesäajoneuvoon liittyvistä velvollisuuksista ajoissa - Laiminlyönnistä voi seurata kovat sanktiotLue lisää »21.3.2019 10:00SabriScanille tytäryhtiö MarokkoonLue lisää »21.3.2019Metsäpuut kukkivat tänä keväänä runsaastiLue lisää »

Uutiset (päivittyy 24h/vrk)

21.3.2019 11:00Huolehdi kesäajoneuvoon liittyvistä velvollisuuksista ajoissa - Laiminlyönnistä voi seurata kovat sanktiotLue lisää »21.3.2019 10:00SabriScanille tytäryhtiö MarokkoonLue lisää »21.3.2019Metsäpuut kukkivat tänä keväänä runsaastiLue lisää »

Ahlstrom-Munksjön tulos parani vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä

Share |
30.10.2018 11:09

Osavuosikatsauksessa tammi–syyskuun 2017 luvut ja koko vuoden 2017 luvut on esitetty pro forma -lukuina. Ne ilmentävät vaikutusta, joka Ahlstromin ja Munksjön sulautumisella olisi ollut, jos se olisi toteutunut vuoden 2015 alussa.

Tilintarkastamattoman konsernitilinpäätöksen sisältävä liite on laadittu IFRS-standardien mukaisesti.

Avainlukuja

Milj. euroa Q3/2018 Q3/2017 Q2/2018 1-9/2018 1-9/2017 2017
Liikevaihto 565,6 541,6 587,8 1 725,8 1 685,5 2 232,6
Vertailukelpoinen käyttökate 71,8 70,4 67,1 205,6 227,2 290,4
Vertailukelpoinen käyttökateprosentti, % 12,7 13,0 11,4 11,9 13,5 13,0
Käyttökatteen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -8,7 -7,0 -6,8 -20,5 -13,4 -23,8
Käyttökate 63,1 63,3 60,4 185,1 213,9* 266,6*
Vertailukelpoinen liiketulos ilman sulautumisiin liittyviä poistoja ** 50,1 46,7 45,2 139,8 154,9 195,2
Vertailukelpoinen liiketulos 42,4 38,8 37,5 116,9 131,4 163,8
Vertailukelpoinen liiketulosprosentti, % 7,5 7,2 6,4 6,8 7,8 7,3
Liiketuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -8,7 -7,0 -6,8 -20,5 -13,4 -23,8
Liiketulos 33,7 31,7 30,7 96,3 117,9* 140,0*
Tilikauden voitto 19,4 17,5 22,1 62,7 69,2* 88,5*
Osakekohtainen tulos (laimentamaton), euroa 0,20 0,18 0,22 0,64 0,71* 0,91*
Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ilman sulautumisiin liittyviä poistoja ** 0,33 0,29 0,34 0,98 0,98 1,32
Liiketoiminnan kassavirta 28,0 51,6 27,5 60,7 135,7 212,9
Poistot *** 29,4 31,6 29,6 88,7 95,9 126,5
Investoinnit 38,5 17,8 31,4 95,6 49,5 89,7
Nettovelka 456,6 404,2 422,2 456,6 404,2 375,3
Velkaantumisaste, % 44,1 39,3 41,6 44,1 39,3 36,2

* Ei sisällä -11 miljoonan euron (-7,6 milj. euroa verojen jälkeen) vaihto-omaisuuden käypään arvoon arvostamisen oikaisua, sillä oikaisu on tehty vuoden 2016 pro forma -tuloslaskelmassa. 
** Ei sisällä sulautumisiin liittyviä poistoja.      
*** Sulautumisiin liittyvät poistot ja arvonalentumiset olivat 7,7 miljoonaa euroa (7,8 milj. euroa) heinä–syyskuussa.                                                      
Tammi–syyskuun 2017 ja koko vuoden 2017 IFRS-luvut on esitetty vain liitteessä.

Toimitusjohtaja Hans Sahlström:

Hans_Sahlstrom_Ahlstrom_munksjo_toimari.pngSuurin osa liiketoiminnoistamme teki hyvän tuloksen kolmannella neljänneksellä. Olen tyytyväinen siihen, että tuotteidemme bruttokatteet paranivat jo toisena peräkkäisenä neljänneksenä ja ylittivät viime vuoden tason. Onnistuimme edelleen kompensoimaan jyrkästi nousseiden raaka-ainekustannusten ja energiakulujen vaikutuksen. Vertailukelpoinen käyttökatteemme parani edelliseen neljännekseen verrattuna ja ylitti viime vuoden tason, koska toteutimme kaupallista strategiaamme menestyksekkäästi ja paransimme kustannustehokkuuttamme. Synergiaedut vauhdittivat tätä kehitystä.

Food Packaging -liiketoimintaan kuuluva toispuolisesti päällystettyjen paperien tuotesegmentti Specialties-liiketoiminta-alueella on yksi harvoista segmenteistä, joissa tarjontamme ja asemamme eivät ole optimaalisesti strategiamme mukaisia. Strategianamme on keskittyä niche-markkinoille tarkoitettuihin räätälöityihin ratkaisuihin. Olemme edenneet tämän segmentin muutosten toteutuksessa, mutta toimintaympäristö on samaan aikaan heikentynyt edelleen pääasiassa raaka-ainekustannusten nousun vuoksi. Ryhdyimme lokakuussa suunnittelemaan Stenayn tehtaalla Ranskassa yhden paperikoneen sulkemista pysyvästi ja virtaviivaistamaan tuotevalikoimaa, jotta voimme parantaa kilpailukykyämme merkittävästi.

Strategisilla hankkeilla kohti maailmanlaajuista johtavaa asemaa

Asiakasarvon lisäämiseen ja kannattavaan kasvuun tähtäävät investointihankkeemme ovat edenneet hyvin. Jatkamme vetovoimaisen Filtration-liiketoimintamme kasvattamista saattamalla päätökseen investointimme Yhdysvaltojen Madisonvillessä. Investointi vahvistaa suodatinmateriaaleihin liittyviä teknisiä valmiuksiamme, tukee asiakkaitamme kestävän kehityksen mukaisilla ratkaisuilla ja kasvattaa kapasiteettiamme.

Olemme saaneet päätökseen myös pergamentointilinjan investoinnin Ranskan Saint Severinissä, millä vastaamme kestävän kehityksen mukaisten ruoanlaitto- ja leivontapaperien sekä elintarvikepakkausten kasvavaan kysyntään. Pergamenttipaperimme valmistetaan ilman kemiallisia lisäaineita, ja suurin osa näistä papereista on biologisesti hajoavia ja luokiteltu kotitalouksissa kompostoitaviksi. Elokuussa päätimme investoida Brasiliassa sijaitsevan Jacarein tehtaan tuotevalikoiman ja tuotantotehokkuuden parantamiseen Coated Specialties -liiketoiminnassa.

Olen hyvin tyytyväinen siihen, että olemme saaneet Experan ja Caieirasin ostot päätökseen ja pääsemme vauhdittamaan niiden yhdistämistä. Nämä ostot ovat strategiamme toteuttamisen merkittäviä askeleita. Ahlstrom-Munksjötä merkittävästi muuttava Experan osto lähes kolminkertaistaa liikevaihtomme Yhdysvalloissa sekä tarjoaa samalla kasvumahdollisuuksia. Caieirasin osto taas vahvistaa merkittävästi toimintaamme Latinalaisessa Amerikassa.

Huomattavaa arvoa asiakkaalle

Erityisen iloinen olen siitä, että 3M palkitsi meidät vuoden parhaana toimittajana. Palkinto on meille suuri kunnia ja tunnustus työstämme asiakkaan kilpailukyvyn hyväksi. Teemme muutoinkin tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa, jotta voimme vahvistaa heidän kilpailukykyään ja auttaa kasvattamaan liiketoimintaa. Ulkopuolinen tunnustus tuo uskottavuutta strategisille tavoitteillemme ja osoittaa, että olemme oikealla tiellä.

Näkymät vuodelle 2018

Ahlstrom-Munksjö pitää vuoden 2018 markkinanäkymänsä ennallaan. Yhtiö ilmoitti 10.10.2018, että se ei jatka vertailukelpoisen käyttökatteen ohjeistamista vuodelle 2018 Experan yrityskaupasta johtuen.

Markkinanäkymät: Ahlstrom-Munksjön kuitupohjaisten tuotteiden kysynnän odotetaan pysyvän nykyisellä hyvällä tasollaan useimmissa tuotesegmenteissä ja heijastelevan tavanomaisia kausivaihteluja.

Synergiaetuja ja kustannussäästötoimia    

Ahlstrom Oyj:n ja Munksjö Oyj:n yhdistyminen saatiin päätökseen 1.4.2017. Yhdistymisen myötä syntyi maailman johtava innovatiivisten ja kestävän kehityksen mukaisten kuitupohjaisten ratkaisujen valmistaja. Ahlstrom-Munksjö on saanut päätökseen kaikki alkuperäiset integrointihankkeet. Liiketoimintojen onnistunut yhdistäminen on luonut vakaan pohjan tuloksen parantamiselle, ja yritys on jatkanut toimenpiteitään operatiivisen tehokkuutensa parantamiseksi.

Ahlstrom-Munksjön synergiaa lisäävien ja kustannuksia vähentävien hankkeiden tavoitteena on 50 miljoonan euron vuotuinen tulosparannus yhtiön nykyisissä liiketoiminnoissa vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä.

Kustannuksiin liittyviä synergiaetuja ovat pääasiassa kiinteiden ja vaihtuvien kustannusten aleneminen hankintatoimien koordinoinnin sekä tuotannon optimoinnin ansiosta. Suunnitelma sisältää myös lisämyynnin ja tuotevalikoiman parantamisen tuomat liiketoimintasynergiat. Ne liittyvät pääasiassa aiemman Graphics and Packaging -liiketoiminta-alueen yhdistämiseen uuteen Specialties-liiketoiminta-alueeseen sekä yhdistetyn tuote- ja palveluvalikoiman kehittämiseen.

Kustannussäästötoimia ovat konsernirakenteen mukauttaminen Ahlstrom-Munksjön toimintamalliin, jossa liiketoimintayksiköillä on selkeät vastuualueet ja paikallinen tulosvastuu. Tämän toimintamallin etuja ovat joustavuus ja kevyet konsernifunktiot. Tämän mukaisesti yhtiön pääkonttoritoiminnot keskitettiin ja siirrettiin Tukholmasta Helsinkiin.

Katsauskauden loppuun mennessä saavutetut vuotuiset synergiaedut olivat yhteensä noin 38 miljoonaa euroa. Synergiaetuihin ja kustannuksia vähentäviin toimenpiteisiin liittyvien muutoskustannusten arvioidaan olevan 30–35 miljoonaa euroa vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä.

Saavutetut synergiaedut ja niihin liittyvät kustannukset
Q2/17 Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18
Saavutetut vuosittaiset synergiaedut 13 17 19 26 32 38
Neljännesvuosittaiset kustannukset 4 7 8 2 3 2
Yhteenlasketut kustannukset 11 19 21 24 25

Ahlstrom-Munksjö lyhyesti

Ahlstrom-Munksjö on johtava kuitupohjaisten materiaalien valmistaja maailmanlaajuisesti tarjoten innovatiivisia ja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. Tuotteisiimme kuuluvat koristepaperit, suodatinmateriaalit, irrokepohjapaperit, hiomapaperit, kuitukankaat, elektrotekniset paperit, lasikuitumateriaalit, elintarvikepakkaukset ja etiketit, teipit, terveydenhuollon kankaat sekä diagnostiikan sovellukset. Liikevaihtomme on noin 2,2 miljardia euroa vuodessa ja meitä on 6 000 henkeä. Ahlstrom-Munksjön osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com.

OSAVUOSIKATSAUS (pdf)

21.03.2019 11:00Huolehdi kesäajoneuvoon liittyvistä velvollisuuksista ajoissa - Laiminlyönnistä voi seurata kovat sanktiot
21.03.2019 10:00SabriScanille tytäryhtiö Marokkoon
21.03.2019Metsäpuut kukkivat tänä keväänä runsaasti
20.03.2019 19:33Näin puhdistat Alcoa Dura-Bright® -alumiinivanteet
20.03.2019 13:06Tulevan vaalikauden tärkeimmät haasteet huoltovarmuuden näkökulmasta
20.03.2019 11:30Kuorma-autoilla kuljetettu tavaramäärä väheni vuoden 2018 viimeisellä neljänneksellä
20.03.2019 11:20Uudistuva Mercedes-Benz GLC Coupé
20.03.2019 11:00Ajokortin ulkoasua uudistetaan
20.03.2019 10:50Tuulilasin kuntoa valvotaan katsastuksissa - Ilmaisia tuulilasitarkistuksia pääsiäisviikolla valituilla ABC-asemilla
20.03.2019 10:37Tulevaisuuden lämpimät talvet voivat heikentää metsäpuiden taimien selviytymistä

Siirry arkistoon »