Yhteystiedot

Metsäalan Ammattilehti
Vironkatu 9,
00170 Helsinki
www.ammattilehti.fi
Puh. 050 412 9030

Kävijälaskuri (1.1.2009 alkaen)

Käyntejä kotisivuilla:7176064 kpl

Uutiset (päivittyy 24h/vrk)

14.12.2017 10:11LUE TÄSTÄ! Uusi jättikokoinen Metsäalan Ammattilehti on ilmestynyt - 156 sivua kone- ja kuljetusalan asiaaLue lisää »16.12.2017 19:22Fomatecille valmistuvat uudet toimitilat Kuopioon maaliskuussa 2018Lue lisää »16.12.2017 19:11Metsä Wood investoi Kerto LVL -tuotantoon PunkaharjulleLue lisää »

Uutiset (päivittyy 24h/vrk)

14.12.2017 10:11LUE TÄSTÄ! Uusi jättikokoinen Metsäalan Ammattilehti on ilmestynyt - 156 sivua kone- ja kuljetusalan asiaaLue lisää »16.12.2017 19:22Fomatecille valmistuvat uudet toimitilat Kuopioon maaliskuussa 2018Lue lisää »16.12.2017 19:11Metsä Wood investoi Kerto LVL -tuotantoon PunkaharjulleLue lisää »

Vuoden 2012 alussa alkanut NATNET Life+ metsiensuojeluhanke päättyy

Share |
07.12.2017 13:39

LAPPI_NATNET_Life_hanke.jpg

Vuoden 2012 alussa alkanut NATNET Life+ -hanke (Increasing the ecological connections and coherence of the Natura 2000 network in South-West Lapland) päättyy tämän vuoden lopussa.Lapin ELY -keskuksen koordinoiman hankkeen tavoitteena oli ekologisten yhteyksien lisääminen Lounais-Lapin alueella, erityisesti Natura 2000 -verkostoon kuuluvien luonnonsuojelualueiden välillä.

Lapin ELY -keskus toteutti hankkeen yhteistyössä Suomen metsäkeskuksen, Luonnonvarakeskuksen (LUKE), Metsähallituksen luontopalvelujen ja Metsähallituksen Metsätalous Oy:n kanssa. Yhteistyökumppanina toimi myös Länsi-pohjan metsänhoitoyhdistys.

NATNETin hankealue kattoi 542 000 hehtaarin suuruisen alueen boreaalisella vyöhykkeellä Lounais-Lapissa, niin kutsutulla Lapin kolmion alueella. Hankkeen budjetti oli noin 7 miljoonaa euroa, josta yli puolet muodosti maanomistajille maksetut korvaukset Metso-alueiden perustamisesta.

Hankkeen aikana perustettiin Metso-ohjelman turvin yhteensä 121 kappaletta pysyviä, yksityisessä omistuksessa olevia luonnonsuojelualueita. Suojeltujen alueiden yhteispinta-ala on noin 2 860 hehtaaria. Määrä on miltei kolmasosa koko Lapin maakunnan Metso-ohjelman tavoitteesta (9 120 ha). Eniten uusia suojelualueita perustettiin Simossa, 40 kpl yhteensä 1751 hehtaarin alueelle.

Hankkeessa toteutettiin yli 1 100 hehtaaria ennallistamis- ja luonnonhoitotöitä, joilla parannettiin pääasiassa metsätalouskäytössä olevien alueiden monimuotoisuutta. 

Metso- ja luonnonhoitokohteiden valinnassa hyödynnettiin hankkeessa tehtyjä Zonation-analyysejä.

Suojelualueiden perustamisen ja ennallistamistoimenpiteiden lisäksi hankealueelle laadittiin monimuotoisuusarvoja painottavia luonnonhoitosuunnitelmia yksityisille metsänomistajille yli 5 000 hehtaarin alueelle.

Hankkeeseen sisältyi laaja tiedotusosio ja osana hanketta Tervolan Kätkävaaraan avattiin luontopolku, jossa hankkeen eri toimenpiteitä on nähtävänä. Polun varrella pääsee tutustumaan mm. soiden ennallistamis - ja kulotusalueeseen.

Hanke saavutti kaikki sille asetetut määrälliset tavoitteet. Pitkän aikavälin näkökulmasta kaikkein keskeisin hyöty NATNET-hankkeesta on, että se lisää eri elinympäristöjen kytkeytyneisyyttä Natura alueiden välillä ja siten edistää lajiston liikkuvuutta kohteiden välillä sekä parantaa lajien monimuotoisuuden säilymistä suojelualueilla.

NATNET Life+ -hanke järjestää hankkeen lopuksi kaksi yleisötilaisuutta, joissa esitellään hankkeen toimenpiteitä ja niissä saavutettuja tuloksia. Tilaisuudet ovat kaikille avoimia. Tilaisuudet järjestetään 12.12.2017 Simossa Simonpirtillä alkaen kello 17.00 ja 13.12.2017 Tervolassa Tervolatalolla alkaen kello 17:00.

14.12.2017 10:11LUE TÄSTÄ! Uusi jättikokoinen Metsäalan Ammattilehti on ilmestynyt - 156 sivua kone- ja kuljetusalan asiaa
16.12.2017 19:22Fomatecille valmistuvat uudet toimitilat Kuopioon maaliskuussa 2018
16.12.2017 19:11Metsä Wood investoi Kerto LVL -tuotantoon Punkaharjulle
16.12.2017 14:01Vaikeisiin keleihin kehitetty Martti on nyt ensimmäinen lumen ja jään haastanut robottiauto
16.12.2017 11:20MMK-Power Oy on aloittanut joulukuun alussa Cargo Floor -tuotteiden maahantuojana.
15.12.2017 22:22KATSO VIDEO! Kesla autonosturien huoltopalvelut laajenevat Etelä-Suomessa
15.12.2017 17:00Prätkäkortin teoriatunnit ilmaiseksi 300 nopeimmalle
15.12.2017 15:11Ville Kautonen Ponssen Kaakkois-Suomen aluemyyntipäälliköksi
14.12.2017 18:00VIELÄ EHDIT MUKAAN ILMOITUKSELLA! Seuraava mielenkiintoinen Fluid Finland lehti on valmistumassa - tehokas kanava markkinoida tuotteita valmistavalle teollisuudelle
14.12.2017 16:10KESLA-autonosturihuollon avajaiset huomenna perjantaina Hyvinkään HRP Oy:llä - tervetuloa!

Siirry arkistoon »